Já potomstvo nehodlám vyvést

20. února 2015 v 14:50 | Misantrop

zde potomstvo nehodlám vyvést. Můj rod se mnou zanikne. Můj živočišný druh musí zaniknout. Rád přenechám zničený a přelidněný svět těm, kdož jej do tohoto stavu uvrhli. Ať si jej protrpí sami.


Je třeba hlavně odpočinku, tichých míst, příjemných plání, jasné oblohy, bublajících pramenů a duševního klidu, mají-li i Múzy sebevyprahlejší projevit svou plodnost a dát světu potomstvo, které by ho naplnilo údivem a radostí.


Plození potomstva: co kdyby lidé nebyli tlačeni časem ani biologickými hodinami, ani pomyšlením na vlastní konečnost a na pokračování v jiné podobě, v jiném špinavém, krvavém, zranitelném těle? Nerozmysleli by si nakonec plodit děti, kdyby měli dost času k přemýšlení? A kdyby chtěli plodit, nemuseli by pak znovu vynalézt a zavést do světa - smrt?


O kom se shledá, že urazil majestát matky
a není rodičům vděčen, už nebude hoden
živoucí potomstvo přivádět na světlo světa.


Vedu vyhlazovací válku proti krvi a spermatu, ne proti sexu a jiným životním vášním a rozkoším! Ale k těm náleží u lidí i péče o potomstvo. Jen u misantropů ne! Ti jsou na takové povolání moc odpovědní, moc líní a moc svobodomyslní a volnomyšlenkářští, aby se nechali spoutat rodinou a aby chtěli vychovávat.


Pro velkého muže není velkým štěstím to, že se o něm dozví potomstvo, ale že se v něm zrodily myšlenky, které si zaslouží být po staletí uchovávány a zvažovány.


A co se konečně týče "cudnosti" filosofů, pak je tento druh ducha zjevně plodný jinde než v dětech; snad má jinde i pokračování svého jména, svou malou nesmrtelnost (ještě neskromněji se to mezi filosofy vyjadřovalo ve staré Indii: "K čemu potomstvo člověku, jehož duší je svět?").


Zvířata páří se jenom tenkrát, kdy mohou zploditi potomstvo, ale hanebný vládce přírody - stále, jen když je to příjemné. A málo toho, povznáší ještě toto opičí zaměstnání na perlu stvoření, na lásku.


Já se však zeptám ještě jinak: Má se vůbec tak hnusným patvorům, jako jsou lidé, dovolit, aby rozmnožovali své odporné potomstvo? Aby pokračovali v tomto díle nejchlípnější marnosti?


A stříbrné potomstvo vzešlo.
Tehdáž poprvé v obydlí vešli.
Tehdáž do dlouhých brázd si poprvé obilná zrna
zaseli; smutně pak zabučel býk, jsa obtížen jařmem.

Pak z tvrdého železa - čtvrté.
Ihned vtrhl v ten věk, jenž z nejhorší rudy byl stvořen,
veškeren hřích, a stud a pravda i poctivost prchla,
na jejich místo pak nastoupil klam a podvod a šalba,
násilí, úklady, lest a zločinná k majetku láska.


Masa a množství potomstva vždy bude a zůstane tak zvrácenou a tupou, jakou vždy byla a je masa a množství soudobého světa. - Člověk čte nářky velkých duchů z každého století nad svými současníky. Znějí vždy stejně jako dnes, protože potomstvo je stále totéž.


Mudrci vědí, že nejpevnější pouto není ze železa, ze dřeva či z pevných vláken, nýbrž je jím lpění na bohatství a péče o ženy a potomstvo.


To obrazotvornost se přičiňuje, aby každý zločin plodil nestvůrné potomstvo.


Starost o potomstvo, o zachovávání pokolení, svěřila příroda mladým, silným a krásným mužům. To proto, aby se pokolení nezvrhlo.


Strom je nám alespoň k užitku, ale k čemu je to jejich člověčí potomstvo, krev jejich nečisté krve? Jenom k vzteku.


Umělec má udělat vše, aby potomstvo uvěřilo, že nežil.


Dědictví hříšného plemene zanikne a jeho potomstvo bude trvale zneuctěno hanbou.
(Bible: Sírachovec)


Smrt se nyní jeví krásnější než lidský život, plný rádoby hezoučkých věciček, míru, lásky, romantických plamínků svíčiček a zapalovačů, ječení a pištění fanynek, vrnících batolat v kočárcích. Z toho je mi špatně. Raději smrt z rukou dobrotivé přírody než falešný a hříšný život v celosvětové Rakovině. Raději extinguo než nutrisco. Raději bych ta nemluvňata ukradl, vybalil z jejich rozkošného růžového povijanu a donesl co potravu právě se kaňkujícím lištičkám, těm věčně usměvavým jantarovým lesním kráskám, aby alespoň ony měly zdravé potomstvo, když už z lidských zárodků povstává takový nemožný parchant.


Které potomstvo je beze cti? Potomstvo lidské.
(Bible: Sírachovec)


Měl velkou chuť opatřit mi ženu mé velikosti, abych s ní rozplemenil chov; byl bych však, myslím, raději zahynul, než bych se tak ponížil a zplodil potomstvo, které by chovali v kleci jako ochočené kanáry a časem třeba i prodávali urozeným lidem jako rarity.


Lepší je bezdětnost. Zato množství potomstva není k ničemu.
(Bible: Kniha moudrosti)


Někteří říkají, že jejich náboženská víra či politický systém potřebují víc členů, aby udělali svět lepším, ale není žádná záruka, že potomstvo bude pokračovat v tradicích rodičů. V moderní společnosti je spíš obecnějším pravidlem opak. Mimoto, kdyby se rodili do určitého věroučného systému pouze lidé, kteří jej akceptují, musela by v takovém systému tkvět nějaká závažná chyba.


O potomstvu zlovolníků nebude navěky zmínky.
(Bible: Izajáš)


Některé druhy zvířat jsou rozumnější než člověk v poměru odpovědnosti ke svému potomstvu. V zajetí nevyvedou mláďata.


Ach, pronárode hříšný, lide obtížený vinou, potomstvo zlovolníků, synové šířící zkázu! Nač vás ještě bít? Jste jen umíněnější. Hlava je celá chorá.
(Bible: Izajáš)


PROČ PLODÍME?

Důvody udávané:
Naše ekonomika potřebuje mladé dělníky, aby nahradili dělníky v důchodu.

Důvody skutečné:
Ochota obětovat potomstvo bohům Národního hospodářství.


Dopadnou na tebe všechna tato zlořečení a budou tě pronásledovat, dokud nebudeš zahlazen. Budou na tobě a na tvém potomstvu navěky znamením.
(Bible: Deuteronomium)


Mnozí dobrovolníci a podpůrci HDVL jsou rodiči, kteří změnili názor až poté, když zplodili potomstvo. A mnozí z těch, kteří nikoho nikdy nezplodili, měli prostě jen víc štěstí než rozumu. Minulost je třeba hodit za hlavu. Na čem opravdu záleží je počet potomků, jež nezplodíme v budoucnu.


Vyhubíš ze země jejich plod a jejich potomstvo mezi lidmi.
(Bible: Žalmy)

Guido Reni: Anděl zkázy (1635)
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm