Když světu vládne padouch

4. února 2015 v 12:42 | Misantrop

Za žádnou cenu neuhnout, jít zpříma,
když světu vládne padouch.


Ústředním aktérem v celosvětovém dramatu je padouch člověk, okolo nějž se musí všechno ostatní točit a vše musí být poslušno jeho vůli. Když padouch člověk zmizí ze scény, všichni si oddychnou.


"To já ne, to ten padouch!" - hle, přívětivé odpovědi, jejichž prostřednictvím se vyprošťujeme z obtížných situací.


Lidstvo se u něho dělilo na poctivce a padouchy, mezi nimi nebylo nic.
(Čechov: Pavilón č. 6)


Skrytý protivník je podlý zbabělý padouch, který nemá ani tolik odvahy, aby se hlásil k tomu, co soudí, jemuž tedy nezáleží ani trochu na vlastním mínění, nýbrž jen na skrytém potěšení z toho, že nepoznán a beztrestně si může zchladit žáhu.


Být padouch, mizera chlap a předstírat, že si o sobě myslím opak - v tom je úděsná osobitost darebáka!
(Čechov: Darebák Platonov)


Zavyla: "Ten chlap prašivá, padouch, vyvrhel! Neseděl nadarmo pro podvody několikrát v kriminále! Celý život byl dareba a jen darebným způsobem zbohatl!"


U mravního člověka vždy tápeš, třebaže ti tvůj instinkt i trpké životní zkušenosti s ním neomylně napovídají, že je to stejný padouch jako každý jiný člověk.


Vinu na svých pohromách dáváme slunci, měsíci a hvězdám. Jako bychom byli padouchy z nezbytí, blázny z nebeského ponuknutí, lumpy, zloději a zrádci pro nějakou siderickou konstelaci, ochlasty, lháři a cizoložníky ze samé poslušnosti vlivu planet.
(Shakespeare: Král Lear)


A když už dál zapírat nelze, poněvadž byl pachatel chycen přímo při činu nebo protože se nashromáždilo tolik nezvratných důkazů, že už by se z nich nevykroutil ani sám "Šampión Evropy" Stanislav Gross, typický čechobolševik, který "to myslel upřímně" a který se v anketě o největšího českého padoucha umístil hned za Gottwaldem, pak přijde na řadu předstíraná lítost a ono známé: "Já nerad, já nechtěl."


Ten, kdo vám pil krev, je náhle vaším svatým, a vaše modla padouch.
(Shakespeare: Koriolanus)


Cesty padoucha jsou skryté a nepředvídatelně rozmanité. A jak každý ví, všechno neznámé nahání více strachu než to, co známe.
(Leopardi: Myšlenky)


Všechno je křivé, nic poctivého v našem klatém bytí, krom padoušství.
(Shakespeare: Timon Athénský)


Mnozí se k tobě chtějí chovat podle, ale současně po tobě pod trestem své nenávisti chtějí dvě věci: abys byl rozumný, tj. nedělal jim potíže, a nepovažoval je za padouchy.
(Leopardi: Myšlenky)


Právě člověk je v tomto detektivním příběhu tím zlořečeným padouchem!


Ambrose Bierce:
Dějiny jsou záznam (vesměs falešný) událostí (vesměs bezvýznamných), které způsobují vládci (vesměs padouši) a vojáci (vesměs hlupáci).


Lidstvo dělí se jen na padouchy a zločince, - jak totiž padouši výjimky nazývají!
(Klíma: Bílá svině)


Jste nanejvýš obyčejní lidé, zato zcela neobyčejní červi, psi a padouši.
(Klíma: Lidská tragikomedie)


Jest dokázáno největšími vědeckými autoritami, že někoho zpolíčkovat jsou schopni jen lidé velice nízké duševní úrovně, pseudointeligenti, lidé nemravní, zlotřilí, padouši a sprostí.


Namítnete, že člověk nemůže být tak špatný, ale já vám odpovím - když jste věřili v pravdivost tragických a romantických padouchů, proč nevěříte, že je pravdivý Pečorin?


Padouchy - ať intelligenta - boháče - ať chuďasa - ignoranta nutno stejně postaviti na pranýř!


V mrzkém zlosynství musí bohové
ke staré zemi ještě přitvořit novou zem,
jež pojme všechny rouhače a padouchy.
(Eurípidés: Hippolytos)


I vyšla Pénelopé ze své komnaty, předstoupila před tvář zákeřných padouchů a plna hněvu se obořila na Antinoa:
"Ty zločinče, ty bídáku, co ti udělal můj syn, že ho chceš připravit o život?"


Klerikalismus je rouškou padoušství. To si pamatujte!
(Hašek: Ve vlaku)


Padouch nebo hrdina,
my jsme jedna rodina!

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm