Máte-li dost trpělivosti

27. února 2015 v 15:15 | Misantrop

PATIENTIA COLLIGIT ROSAS, SED RARO COPIOSAS
Trpělivost růže sklízí, ale zřídka hojné
Srov.: Trpělivost růže přináší.


Trpělivost přináší růže; ale někdy se jich dočkáte až na rakvi.


Máte-li dost trpělivosti s lidstvem - víc než Já -, můžete se od něho dočkat jen toho, že svou škrabošku nakonec sundá, odchlípne se mu nebo se mu věkem zkroutí, zpráchniví a odpadne sama.


"Jen trpělivost, i z toho se dostaneme!"
"A spadnem do něčeho jiného!"


Dosud jsem měl štěstí, že mě ještě žádný pes nepokousal, ale toulat se po světě bez domova, jen tak neozbrojený, je hazardováním s trpělivostí Štěstěny!


Přestal jsem nahrávat seriál Simpsonovi. Moje trpělivost s nimi praskla. Srovnání mezi prvními díly a nejnovějšími je neúprosné. Zhlédnu-li vzápětí po nejnovějším díle Simpsonových nějaký z dílů prvotních, je kontrast mezi nimi zarážející: ty nové díly jsou již jen vybledlou napodobeninou epizod z počátečních řad. Už to není ani vtipné - jen trapné. Už je to taková nuda, že se na to nedá dívat.


Tupé hlavy udělaly z utrpení atribut božství a z trpitelů bohy. Trpící bůh! Božský trpitel! Není většího contradictio in adiecto. To nebyl zdaleka vynález až židokřesťanské epochy; nejen Ježíš, a po něm všichni mučedníci; už například starořecký Odysseus byl nadán tou hloupou, ale o to víc uznávanou, zbožňovanou, protiřečící si "božskou trpělivostí".


Muž dokáže myslet na trpělivost, rozumnost a dobré chování, dokud se neocitne v dostřelu šípů boha lásky Kámy.


Jak by naložili s nekonečným časem? A zdaž bychom potom také my nemuseli mít s nimi nekonečnou trpělivost, kromě nekonečného času?


Domácí zvířata hrají v životě lidí velmi nenápadnou, avšak nepochybně blahodárnou roli. Mnohdy mám dokonce dojem, že trpělivost, věrnost, smířlivost a upřímnost, vlastní našim domácím zvířatům, působí na rozum dítěte mnohem pronikavěji a kladněji než dlouhá kázání anebo mlhavé výklady vychovatelky.
(Čechov: Událost)


Filologií má být rozuměno, ve smyslu velmi obecném, umění dobře číst, - umět vyčíst fakta, aniž je zfalšujeme interpretací, aniž ztratíme touhou po pochopení opatrnost, trpělivost, jemnost.


Je to práce, při které by si tuším i trpělivost rvala vlasy.


Čeho jsme dnes znovudobyli s nevýslovným sebepřemáháním, - neboť všichni máme špatné instinkty křesťanské nějak ještě v těle -, svobodný pohled skutečnosti v tvář, opatrná ruka, trpělivost a vážnost v nejmenších věcech, celá poctivost poznání, - již tu byla! Před více již než dvěma tisíci let!


Čistotu vzduchu všude ovlivňuje kouř a podobně, řeky jsou špinavé. Tyto a jiné věci jsou neoprávněnými zásahy do Přírody, jež dnešní člověk okázale přehlíží, ale jež mají největší důležitost, a jež jednou ukážou svou zlou tvář nejen rostlinám, ale také zvířatům, a jež vposledku nebudou mít trpělivost se silou odporu člověka.


Jak, trpělivost! Pryč! - to slovo jest
pro dobytek a ne pro dravé ptactvo,
ji lidem kaž, kdo jako ty jsou prach -
já nejsem z řady tvých...
(Byron: Manfred)


Trpělivost nehybného sezení na jednom místě přináší za pár chvil růži odměny v podobě náhle se odkudsi tiše snesší káně, která také po pár přeletech z větve na větev a po jednom neúspěšném vzdušném útoku na jakéhosi hraboše usedá nehybně jako Já přímo naproti.


Někteří psi mají ten nepříjemný zlozvyk, že celý den a celou noc bez ustání a bez zjevné příčiny štěkají. To si pak jeden hnedle uvědomí, že trpělivost i zvířecí práva mají své meze!


Buď láskou žhoucí kleta hruď,
zhyň naděj, víra - před jinými
však trpělivost kleta buď!


Lidé jsou tak zvrácení a hloupí, že bych se s nimi musel začít dorozumívat od píky - a k tomu nemám ani ochotu, ani trpělivost, ani náladu.


Ne uměn jen a znalostí:
třeba též trpělivosti.


Nenáviděn a hnusný jest ten, kdo se nikdy nechce bránit, kdo polkne jedovatou slinu a zlé pohledy, kdo se vším má přílišnou trpělivost a všecko strpí a vším se spokojuje: neboť to je způsob rabský.


Někteří měli tu trpělivost pozorovat ve svém okolí u zasažených osob různé fáze této choroby: abychom totiž pochopili tuto vášeň, musíme o ní mluvit jako o chorobě. Je to jediná cesta, jak ji v některých případech vyléčit.


My prohlašujeme, že trpělivost je zločin.


Osvědčený domácí prostředek z manželství a přátelství, bohatě vyzkoušený, pro svou nepostradatelnost vychvalovaný, ale vědecky ještě neformulovaný. Jeho lidové označení je - trpělivost.


Když vidím, jak se hromádka mrzáctví, tělesných i duševních chorob nadýmá pýchou, přejde mě rázem trpělivost.


"ZKOUŠKA SIRÉN! ZKOUŠKA SIRÉN!"
"Zkouška trpělivosti" měl spíš ohlásit!


Umělec musí mít trpělivost. Já vím, ono to svádí spoléhat na svůj talent a malovat co se líbí pro peníze. Ale tím se talent hubí, ubíjí a z umění se stává řemeslo, šablona, nic. Čekej, trp a pracuj. Jsi tím povinen svému nadání. Druhé nech, ať zatím hrabou peníze.


Jsem zvědavý, kdy nějakému jedinci se slabšími nervy dojde konečně trpělivost a začne ta všudepřítomná otravná psiska systematicky pobíjet, nejlépe i s jejich pány a paničkami, kteří si své nevychované "mazlíky" nedovedou ohlídat.


Bylo to čím dál horší. Už ty cizinky měly i děti, naše ženy tupily a dávaly jim najevo, že ony jsou nyní víc a že tu zůstanou nadále místo nich. Ale jednou přece jen došla našim ženám trpělivost.

Ciceronovi právě došla trpělivost
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm