Nehledej přítele

17. února 2015 v 14:39 | Misantrop

"Můj drahý přítel" je můj nejhorší nepřítel.


Nehledej přítele. Hledej sám sebe - tam ho najdeš.


Co je zvláštního na tom, jestliže přítel ubližuje? Fabius říkal, že nejhanebnější výmluvou pro velitele je: "S tím jsem nepočítal." Lýsimachos svého přítele Telesfóra z Rhodu dal zmrzačit a uříznout mu nos a uši a pak ho dlouho krmil v kleci jako nějaké vzácné a nevídané zvíře.


Avicenna:
Když přítel s nepřítelem mým se baví vesele, mně není třeba toho přítele!


Bouchal není přítelem přírody, jak se sám představuje i jak je vnímán. Bouchal miluje pouze tak, že nenávidí. Miluje láskou zabijáka.


Přítel je dobrá věc; ale běda, kdo jich mnoho potřebuje.


Jsi celý posedlý po tom, abych byl tvým přítelem - já, který nejsem přítelem ani sám sobě! Tak se mi zdá, že ty bys skákal i do ohně a dělal přemety mezi meči, já tě však za přítele nechci, ani když obětuješ, ani za žádných jiných okolností.
(Antická žeň: Claudius Aelianus)


Slovo "přítel" je opotřebované. Přibližuješ se k určité osobě jenom do určité míry. Nikoho nepostrádám. Když jsem doma, nechci nikoho vidět.


Jsem váš, mé Múzy.
Jsem přítel vašich tanců i studánek.
(Horatius: Ódy)


V lese vládne ticho. Odložil jsem svrchní šatstvo a vyšplhal nahoru do větví mého starého přítele - do koruny posvátného Misantropova dubu.


S každým karbanátkem umírá další můj přítel
A moji nepřátelé spokojeně tloustnou


Váš nepřítel i přítel spolupracují na tom, aby ranili vaše srdce: Jeden vás pomlouvá, druhý vám klepy donáší.


Otec synům už nebude vhod, ani synové otci,
hostiteli se znelíbí host a příteli přítel,
rodný bratr už nebude milý, jak bývalo dříve.


Vědí ta srnčátka, že jsem jejich přítel, svobodný a divoký, leč mírný jako ona? Kéž by.


Satan byl nejlepším přítelem, jakého kdy církev měla, jelikož ji po celá ta léta pomáhal udržovat v chodu!


Byl jsem vychováván nábožensky; ale věděl jsem už od počátku, že čert je můj pravý mistr, vůdce a přítel.


Považovali dobrého a věrného přítele za největší bohatství, dražší než zbytečné zlaté poháry, než početná stáda, než těžké vozy, a dokonce i než rodina, žena a děti, protože tyto statky si může pořídit znovu, avšak skutečně dobrý přítel je nenahraditelný. Jednou, když vypukl v domě velký požár, jakýsi Skyth Abauchas odstrčil usedavě plačící děti, odstrčil manželku, která se na něho věšela, a řekl jí, ať se zachrání sama, a běžel místo toho nejprve pro svého nemocného přítele, zvedl jej a vynesl ven z domu. Takový byl starověk.


Jak tu za těchto okolností a zřejmých skutečností nemít "narušenou komunikaci a vztah" k člověku, původci všeho zla na Zemi? Komárek je prostě debil. Typický klímovsko-schopenhauerovský "profesůrek filosofie" kázající státem a celým lidstvem podporovanou morálku. Přítel nepřátel Země. Jdi se vysrat, Komárku, vyblitej už seš dost!


Hitler je spíše mým "nejlepším nepřítelem" než přítelem.
(Misantrop: Předmluva k: Mein Kampf)


Ten, komu se na tomto světě nepodaří být nenáviděn svými protivníky, mi coby přítel nepřipadá dost dobrý.


Jestli je mi některé ze zvířat nejnesympatičtější, tak je to pes. Darmo se o něm neříká, že je to nejlepší přítel člověka! Jeho povaha si tenhle přídomek zasluhuje.


Bývaly doby, kdy nejlepším přítelem člověka byla kniha. Ty doby už jsou dávno pryč. Dnes je nejlepším přítelem člověka vzteklý pes, kterého je nutno stále okřikovat a stejně to není nic platné.


Přítel, host nebo druh nebo oltář Soucitu, to bude jen velký žvást. Politovat plačícího nebo pomoci prosícímu budiž přečin a porušení dobrých mravů! Způsob života budiž samotářský jako u vlků a jediným přítelem budiž Tímón!


Komoň ducha je jeho přítel, poháněný bohy,
v obou oceánech domov má, v moři západním i východním.
Kráčeje stezkou lesní zvěře, nebeských bytostí a víl,
dlouhovlasý, jenž svá přání zná, nejsladším je jim přítelem.


Přítel či známý je všetečný a dotěrný otrava, který slídí po kořisti ve vaší nehybné, temné a neprobádané hlubině.


"Mám ji zase," zvolala Aurelie, zvedajíc lesklou čepel. "Teď si svého věrného přítele lépe ukryji. Odpusť," zvolala, líbajíc dýku, "že jsem tak málo o tebe dbala."


Dnes vás okrade váš nejlepší přítel!
(Hašek: Historie tří korun)


Žádný přítel, žádná starost.
*
Ztráta přítele je největší dar.
*
Misantrop je sám sobě nejlepším přítelem.
*
Máš-li za přítele člověka, nepotřebuješ už žádného nepřítele.


Druh a přítel šelmy
budiž podezřelý velmi.

Známkou pravého přítele je, aby byl přítelem příteli svého přítele a nepřítelem nepříteli svého přítele. Avšak nebude mým druhem a přítelem, kdo by nebyl láskou tobě oddán; od něho odloučím se velmi snadno.


Bůh s Tebou a kéž Tě ochrání před tím, abys v komkoli probouzel lítost.
Tvůj přítel

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm