O náboženstvích nutno pochybovat

23. února 2015 v 14:14 | Misantrop

Žádná víra nesmí být přijímána na základě "božské autority". O náboženstvích je nutno pochybovat. Žádná mravní dogmata nesmějí být považována za daná - žádný standard či měřítko nesmějí být zbožštěny.


Ve starověku bylo náboženství slavností, pobízelo lidi k rozkoším.


Náboženství je odpovědné za nesprávný, neřkuli zvrácený vývoj lidstva! Neboť pošpinilo do základu mozek a ochromilo myšlení.


Velmi brzy jsem se přenesl přes chiméry náboženství, protože jsem se přesvědčil, že existence Stvořitele je odporná absurdita, ve kterou nevěří už ani děti.


Není nebezpečnější omyl než zaměňovat příčinu s následkem: nazval bych ho vlastní zkázou rozumu. Přesto tento omyl patří k nejstarším a nejsvěžejším zvyklostem lidstva: je námi uctíván, jmenuje se "náboženství".


Náboženství jsou ohavná tyranství.
(Shaw: Člověk nikdy neví)


Ptáte se, jaké je moje náboženství? Inu, moje náboženství spočívá v přesvědčení, že vy máte choré mozky a Já že jsem božská bytost vyššího řádu, jíž člověk říká odnepaměti Ďábel, ohnivý čert, der Feuerteufel!


Krutost náboženství je důkazem jeho nesprávnosti.


Peršané, oddaní náboženství, ve kterém tělesa nebeská, oheň a živly jakožto bohu podobné bytosti byly uctívány ve volném prostranství, viděli věc hodnou naprostého zatracení v tom, že někdo zavírá bohy a modlí se k nim pod střechou.


Proč náboženství, když nebesa jsou pustá, nebo proč případně poslouchat bohy, když jeden nařizuje, abys obětoval syna, býka apod., a druhý chce, abys byl milosrdný?


Kdokoliv uzná za dobré poradit se o náboženských názorech se zdravým rozumem a věnuje tomuto zkoumání tolik pozornosti, kolik věnujeme obyčejně věcem, na nichž máme zájem, snadno zjistí, že tyto názory nemají pevný základ, že náboženství visí vlastně ve vzduchu, že teologie je jen nevědomost o přirozených příčinách, uvedená v soustavu, že je setkána jen z přehmatů a protikladů, že všude předkládá národům jen nepravděpodobná a smyšlená vyprávění, jejichž hrdina je nadán vlastnostmi, které nelze uvést v soulad.


Díváme-li se z výše, je tato nejcizorodější ze všech skutečností, náboženství, nejen podmíněné omyly, nýbrž vynalézavé, ba geniální jen v omylech škodlivých, jen v takových, které život i srdce otravují.


Náboženství mě nezajímá, a podle mne je pro ty slabé. Nebe je pro ty slabé, vyděšené a debilní lidi, kteří nechápou, že ráj je na zemi. Neumějí zacházet se zemí, a tak si vymysleli to neskutečné mystické nebe. Tuhle velkou věc řekl Nietzsche. Náboženství jsou založena na strachu. Všechna. Na strachu a moci. Využívají tvého strachu k tomu, aby získali moc. "Dej nám peníze, tělo a zapomeň." Můj anděl strážný je realita.


Křesťané a židé mohou v zemích dobytých muslimy dále svobodně vyznávat své náboženství, ale musí za to platit daň z hlavy.


Když budeme vykládat veganství z morálních pozic, stane se z něho brzo jakési náboženství - myslím tím cosi, co věřící zbavuje svobody.


Odvozovat z této strašlivě přísné knihy nějaké náboženství založené na lásce, milosrdenství, odpuštění a míru je nejen velkým nedorozuměním a velkým pomýlením, nýbrž i velikánským světodějným švindlem, a už jen samotné krvavé dějiny šíření křesťanství a náboženských válek jsou toho nejlepším dokladem. Vždyť ani ten všemi křesťany tolik obdivovaný, leč nepodařený spasitel Ježíš nepřinášel světu žádnou olivovou ratolest míru, nýbrž meč; a spaseni v jeho světě měli být jen ti, kdo přijmou křest a uvěří; ti, kdo neuvěří, ti "hříšní", ti budou odsouzeni - to jsou jeho vlastní slova (viz Mt 10,34; 12,30 resp. Mk 16,16)! To má být náboženství lásky?
(Misantrop: Předmluva k Bibli)


Náboženství jsem považoval za temný a mocný stroj, trochu jsem ještě věřil v peklo, ale ani trochu v kněze.


Žádná kultura - jen hloupé náboženství, založené na povrchních rituálech.


Kdybych chtěl založit nějaké náboženství, založil bych yettiismus. Sněžný muž jako příklad svobodného způsobu života! A nejchytřejšího!


Zásluhy náboženství - kopeček, neštěstí jím zaviněná - velehora. Snad je náboženství v nejhlubší podstatě člověkova neschopnost. Má být esencí člověka a v praxi je manifestací neschopnosti skutečné lidskosti. S lidskostí souvisívají ticho, prostota, nápomocné konání při absenci patosu, naopak bengál a ornament souvisejí s vraždou a záludem. Věřící obcují při mši, povznášející pohled, běda však, jaký se naskytne, shluknou-li se pod zástavou náboženství jakožto fantazmatu. Nic není ničivější než fantazma, které se stane reálnou kolektivní silou. Třeštivý fašismus fikce.


Aristotelés zřejmě zastává názor, že náboženství je vhodné leda pro dětinské stařečky, kterým se už mate rozum. Něco pravdy na tom bude. Že je však lidstvo pomatené celý život od narození až do smrti, to je pravda zcela určitě.


Historická přeměna racionální filosofie v mystiku, to je vůbec zajímavá stránka člověčí existence. Zdá se mi, že se na světě ještě nevyskytla jediná myšlenka, z níž by se nakonec nepodařilo udělat náboženství.


Všechna náboženství jsou ve svém nejspodnějším základě systémy krutostí.


Nechodila do kostela, faráře neměla v lásce, v Boha moc nevěřila a všechno, co se týkalo náboženství, nazvala "zbožím pro ufňukance".
(Maupassant: Královna Hortenzie)


Všude je náboženství nejjistější oporou despotické moci.


Náboženství a askeze Východu velmi přejí vegetariánství. V Indii každý pravověrný hinduista je zapřisáhlým vegetariánem. Jejich náboženství nedovoluje zabíjet zvířata a jíst maso.
(Wiśniewska-Roszkowska: Vegetariánství)


Boží zákon sráží na kolena rouhače
Trestá hlavně ty, kterým se nechce do práce
Očistný plamen ohně zas lidi, knihy pálí
To je to náboženství, co ti mozek kalí.


Moje filozofie není žádný chlívek pro sprostý dobytek - chci tím říct, že to není náboženství.


Člověk je zbožný živočich. Je to jediný zbožný živočich. Je to jediný živočich, který vyznává jediné pravé náboženství - a těch je několik. Je to jediný živočich, který miluje svého bližního jako sebe samého, a podřízne mu krk, když jeho teologie není v pořádku. Udělal ze zeměkoule hřbitov, když se co nejlépe snažil urovnat svým bližním cestu ke štěstí a do nebe. Vyšší živočichové žádné náboženství nemají.


Výhodou přírody jako protikladu technologie je, že u mnoha lidí příroda vyvolává jistou úctu, která je spojována s náboženstvím, a tak by možná mohla být příroda idealizována na náboženském základě. V naší společnosti je náboženské vakuum, které by možná mohlo být vyplněno náboženstvím zaměřeným na přírodu v protikladu k technologii.


Požadovat, aby nějaký velký duch - Shakespeare, Goethe - si učinil dogmata nějakého náboženství implicite, bona fide et sensu proprio svým přesvědčením, je jako žádat, aby si obr nazul boty trpaslíka.


Mám teď něco, co se rovná náboženství. Je to učení, jak zase začít dýchat úplně znova. A jak ležet na slunci, hnědnout a nechat v sobě slunce působit. A jak poslouchat hudbu a číst knihy.


Jsem konec... konec v tom smyslu, že po mně tu nemůže být žádné křesťanství, judaismus, hinduismus, islám. Po mně nebude žádná možnost vzniku jakékoliv ideologie. Se mnou končí staré a začíná nové, Nový Člověk. Člověk bez jakékoliv ideologie, bez náboženství, bez filozofie, bez konceptu k životu, ale pouze s chutí žít a slavit.

 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm