Poslední z rodu Homo

22. února 2015 v 14:01 | Misantrop

Jsem poslední z rodu Homo, jenž je ještě svobodný!


Došel jsem k rybníku Svarg. Vidím tam černého čápa, volavky, kachny s kačátky, poláky, lysky, potápky, ledňáčka, ryby vyskakující nad hladinu. Ti všichni se spolu snesou bez nejmenších potíží. Jsou tu - všichni spolu, protože nablízku není žádný člověk. Protože jsou lepší než člověk. Také Já využívám toho, že jsem tu sám z druhu Homo a svlékám se ku koupeli.


V antickém Římě znamenalo prý slovo homo - člověk - výhradně totéž co "svobodný muž", tedy ani otrok ani žena.


Robert Ardrey:
Instinkt dravého zvířete, který rozum nikdy zcela nedokáže udržet na uzdě, nás nyní může - zbavené všech zábran - hnát do nekonečných konfliktů, až druh homo sapiens zcela zanikne.


Díky hlasivkám jsou všichni lidé, nevědouce to, blbými šílenci; homo animal irrationale, quia orationale.
(Klíma: Naprostost)


Lidé jsou příhodně srovnáváni s rakovinou (viz například: Frank Forencich: Homo Carcinomicus: Úvaha o planetární onkologii).


Být člověkem znamená nemít nic společného se skutečností, s přirozeností, znamená to být ne Homo Sapiens - člověk rozumný, ale spíš Homo Devotus nebo Animal Devotus čili "zvíře uctívající".


John Gray: Oxfordský profesor, "filosof pesimismu". Zarytě odmítá nazývat lidský druh jinak než Homo Rapiens (člověk násilnický) a vyjadřuje se o lidech jako o "roztroušené primatemaie", jako o "lidském moru".


Jím převážně syrovou stravu, ale "trávám" nemůžu furt přijít na chuť - vysvětluji si to tak, že jsem sice podědil po předcích genetickou informaci, říkající, že jsem stejně jako Homo Sapiens stavbou těla býložravec, ale spíš jeho subspecies: plodožravec.


Je zřejmé, že pokud slovem člověk má se rozumět někdo ušlechtilý a myslící, tu nemůžeme pod druh homo sapiens zařadit takového představitele, který zabíjí zvířata pro zábavu, sport.
(Wiśniewska-Roszkowska: Vegetariánství)


Homo rapiens - člověk násilnický - se nadmíru rozmnožil.Typický představitel druhu Homo Sapiens: obrýlený a ulízaný panák s kravatou.


Je-li lidský mor skutečně tak běžný, jak se zdá, pak bude křivka kolapsu zrcadlit křivku populačního růstu. To znamená, že podstatná část kolapsu nebude trvat o mnoho déle než sto let, a kolem roku 2150 by měla být populace homo sapiens v biosféře zpět na stavu, jaký byl před zamořením - někde mezi 0,5 a 1 miliardou.


Zdá se mi, že takový chovanec psychiatrického ústavu, který si o sobě myslí, že je Napoleon, nenadělá tolik škod, co řadový člen druhu Homo Sapiens.


Homo rapiens je jen jedním z mnoha živočišných druhů a není nezbytně hoden zachování; dříve či později bude vyhuben. Až zmizí, Země se zotaví.


Technologicky vyspělá zelená utopie, v níž malé množství lidí žije šťastně v rovnováze s ostatním životem na Zemi, je sice vědecky proveditelná, je však lidsky nepředstavitelná. Jestliže se někdy něco takového vyskytne, nebude to z vůle homo rapiens.


Podle našeho mínění žije homo ludens (člověk hravý) život beze smyslu. Protože hru neovládáme, přesedlali jsme na trávení života v bezúčelné práci; usilovně pracovat jako Sísyfos je naším osudem.


Máte možnost ohánět se psychopatií nebo podobnou veteší, ale pro informovaného člověka to není směrodatné. Já tvrdím, že jsem víceméně normální tak jako každý Homo sapiens.


"Ale jak by vypadal svět bez lidí!", zajíkavě kvikají poděšení človíčkové.
"Mnohem lépe! Byl by to ráj na Zemi! Jako dřív, dokud jste se tu neobjevili vy a celý váš nepovedený druh Homouš Soplens!", odpovídám Já. "Nebo si snad myslíte, že jste jeho ozdoba? Už abyste vychcípali! Včera bylo pozdě!"


Myslím, že většina zvířat je spokojenější bez Bohem požehnané a smrduté přítomnosti toho nevyzpytatelného a otravného neboli humanizujícího patvora/potvora - člověka druhu Homo Samopaliens.


???: Proč vyhynutí? Proč jen nesnížit naši populaci na únosný počet?
Populace druhu Homo sapiens se už jednou kdysi snížila na méně než 10 000 jedinců, podle odhadu založeném na podobnostech naší DNA. Toto "hrdlo lahve" (viz evoluční efekt, známý jako "efekt hrdla lahve") se pravděpodobně událo před 73 000 lety, když na naše domovy vychrlil vulkán Toba popel a uvrhl nás do vulkanické zimy. Deset tisíc by bylo jistě únosné množství, kdybychom nebyli tak mile a chytře plodní.


Homo Samopaliens (prehistorické označení nejvyššího a posledního stadia ve vývoji člověka).


Fosilní pozůstatky ukazují, že vždy, když Homo sapiens vstoupil na nějaký kontinent, zachvátilo jej vymírání. Exotičtí vetřelci typicky rozvracejí ekosystémy a my nejsme výjimkou.


Pocti mě titulem "Homo Sapiens" a hned máš o jednoho nepřítele navíc. Nejvýš bych prošel mlčením označení "Homo Morosus".


Mikroskopická bakterie ve vnitřnostech termitů je rozhodující pro pokračování a přežití pozemské sítě života. Zdá se, že taková zvláštnost, jako je Homo sapiens, je v této biosféře postradatelným druhem.


"Ztráta biodiverzity by se měla týkat každého. Jelikož je Homo Sapiens na Zemi dominantním druhem, myslíme si, že pouze lidé jsou odpovědní za ochranu našich jediných známých spoluobyvatel vesmíru." - Citát z článku "Zkoumání biodiverzity: Věda a politika" z pera harvardských zoologů Paula R. Erlicha a Edwarda O. Wilsona.


???: Jsou lidé nejdůležitějším druhem na Zemi?
Určitě máme největší moc. Máme v moci zničit planetu anebo z ní znovu utvořit ráj přírody. Naše volba má větší dopad než volba jiných zvířat, takže v tomto smyslu je Homo sapiens nejdůležitějším druhem na Zemi.


Nejsem člověk, ale Misantrop - odlišné species od druhu Homo Sapiens Technicus Stupidus Retardia.


"Děti má" ten nesprávný živočišný druh. Bez ohledu na naše uměle vytvořené rozdíly, všichni jsme Homo sapiens. Dokud bude vymírání druhů pokračovat dál tímto znepokojivým tempem, nemůže být další záměrné plození lidí ničím ospravedlněno.


Jsem jiný druh, protože podléhám evoluci, kdežto oni se stávají DEVO.
devo - přírodní procesy se dělí na evoluční (vývojové) a devoluční (úpadkové); "devo" je tedy ta část přírody, která se dál nevyvíjí, nýbrž naopak upadá; typickým představitelem devoluce je v současnosti člověk druhu Homo sapiens - pozn. Mis.


Nadějeplná alternativa k vyhynutí milionů druhů rostlin a živočichů je dobrovolné vyhynutí jen jednoho druhu: Homo sapiens... nás.


Alan Weisman píše:
Mohla by současná vlna vymírání - jež neustále poukazuje na jedinou příčinu, a tentokrát to není asteroid - naznačovat, že končí éra jistého dominantního savce? Chystá se geologická historie k dalšímu útoku? Odborník na vymírání Doug Erwin pracuje s tak nesmírnými časovými souřadnicemi, že několik milionů let existence druhu Homo sapiens mu téměř nestojí za úvahu. Znovu pokrčí rameny.
"Lidé nakonec stejně vyhynou. Zatím vyhynulo všechno. Je to jako se smrtí: není důvod domnívat se, že jsme v něčem jiní.
Člověk se dominantním druhem stal teprve nedávno. Carl Satan Sagan napsal, že kdybychom trvání vesmíru v délce patnácti miliard let stlačili do jediného roku, moderní lidé (Homo sapiens) by se objevili až na Silvestra v půl jedenácté večer a veškeré zaznamenané lidské dějiny by se odehrály až v posledních deseti sekundách roku.
Paleontolog Richard Leakey a Roger Lewin nám poskytují jiný způsob pochopení času, když žádají čtenáře Origins (Počátků), aby si představili dějiny Země jako knihu, která má tisíc stránek. Příběh Homo sapiens by se odehrával až na poslední řádce knihy a na vše - od jeskynních maleb přes pyramidy k holocaustu a věku počítačů - by muselo stačit poslední slovo.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm