Pryč s vojskem!

5. února 2015 v 16:19 | Misantrop

"Nikdy," pravil nazarén Kovács, "nebylo použito vojska k něčemu jinému než k loupeži, paličství a vraždám. Zájmy lidu nebyly nikdy vojskem hájeny, nýbrž potlačovány. Vzbouří-li se hladovící davy, pošle se na ně vojsko. To vojsko střílí do těch lidí bez chleba. Když lid hladoví, tu pro vojsko platí tytéž předpisy jako v době války. Pryč s vojskem!"


Dva lidé se pohádají o nějakou titěrnou maličkost, jdou, seberou hned snadno kdesi vojsko a rozpoutají světovou válku. Seberou násilím vojsko, ale protože jsou lidé rození zabijáci, nemusejí je ani tak moc nutit.


Ani policie nebo vojsko - například pohraničníci - nemají natolik pokryté území svými kontrolními stanovišti a střílnami jako armáda myslivců.


To vojsko slov, to mi věř, to je marné
celé, jež proti smyslům si sešikovali.


Flamen nesměl spatřit vojsko a vůbec nic, co souviselo se smrtí.


Používáte i muže, kteří porušují právo, kdykoliv chcete tajně sprovodit ze světa nějaké město nebo vojsko.


Dejme tomu, že nemáme armádu a na naše území vtrhla vojska cizí vlády. Invaze má za cíl svrhnout naši vládu, aby nám mohla vládnout jejich vláda. Ztratila tedy pouze naše vláda, ale lid nic neztratil, dál má vládu. Že však nicméně vojsko terorizuje civilní obyvatelstvo, nutno přičíst právě strachu vojáků. Je to vlastně takový kolotoč násilí, jejž pohání vzájemný strach. Často je útočící voják ve svém postavení nedobrovolně, ale pud sebezáchovy ho nutí k použití teroru.


První poplatek často umožní uchvatiteli, aby vybíral další, až konečně, jsa vyzbrojen neodolatelnou mocí, může jeho dvůr a vojsko pohltit veškerá národní bohatství.


Příslušníky jiných živočišných druhů vykořisťují, zotročují, honí po lesích a zabíjejí jako vojáci cizí vojsko, kanibalové cizí kmen a rasisté jinou rasu.


Povědomost o bráhmanech či o nahých mudrcích, řecky γυμνοσοφιστοι, přineslo jistě do Řecka vojsko ze slavného Alexandrova tažení na východ.


Pánbíčkáři říkají, abychom milovali nepřátele a odpouštěli jim. Moc by mě zajímalo, jak by např. chtěli porazit nacistická vojska.


Představ si, na celý život se zasvětit každodennímu nacpávání světovými novinkami a týden pak křičet, až se vykřičí! Tam kopou průplav, tu zas poslali oddíl vojska na Východ; pro pána krále, hoří! Je celý pryč, běží, křičí, jako by vojsko táhlo zrovna na něho.


Dva jednoho pán a tři celé vojsko.


NEQUE EXERCITUS NEQUE THESAURI PRAESIDIA REGNI SUNT, VERUM AMICI
(Sallustius, Válka s Iugurthou 10,4)
Záštitou království (královské moci) nejsou ani vojsko, ani poklady, ale přátelé


Copak jste zešíleli? Co vás to napadá! Což si myslíte, že Řekové opravdu odpluli? Což nepoznáváte ten jejich danajský dar? Tak špatně znáte prohnaného Odyssea? Varuji vás. V tom koni se buď skrývá řecké vojsko, nebo je to obrovský nástroj k naší záhubě.


NOSTER IMPERATOR CLEMENS EST ET CLAM EXERCITUM REGIT
Náš císař je vlídný a tajně vojsko řídí
Slovní hříčka z doby panování Františka Josefa I., ze které vyplývalo, kdo vlastně v Rakousku-Uhersku vládne. Hříčka je ukryta ve slovech clemens (latinsky "vlídný") = Klement, tj. kníže Metternich a clam (latinsky "tajně") = Clam, tehdejší vlivný generál. Smysl tedy je: Vládne nám Metternich a vojsko řídí Clam.


DEUS VULT
Bůh tak chce
Heslo křižáckých vojsk.


Máte nějakou nezkalenou radost, když musíte být stále na stráži a stále pohotově a stále se obávat, že se blíží nepřátelské vojsko?


DUCIS IN CONSILIO POSITA EST VIRTUS MILITUM
Je chrabrost vojska na rozvaze vůdce závislá


Fridrich II. Veliký:
Kdyby mí vojáci začali přemýšlet, nezůstal by u vojska ani jediný.


Nebylo mečů ni přilb: svůj život trávilo lidstvo
bezpečně v lahodném klidu, a vojska mu nebylo třeba.


"Proč se bouříš?" dotazují se spolehlivá kapouní vojska. Ale prostě proto se bouřím, že nemohu vydržet na místě! Především se bouřím z pudu sebezáchovy.


Když jsou vojska povolána do zbraně, spermobanky o překot vybírají vklady.


Cožpak v celé historii nevidíme, jak každý král, jakmile upevnil svou moc a jeho země dosáhla určité prosperity, využívá ji k tomu, aby se svým vojskem jako bandou lupičů vtrhl do sousedních států?


Když někde náhodou nedopadnou volby podle představ vládnoucích homofilů, vyprovokuje to hned ustrašený povyk bandy ukřičených homooptimistů, jakož i mezinárodní intervenci a ekonomické sankce mezinárodního společenství, ne-li rovnou ozbrojený vpád "spřátelených" vojsk.


Když já budu s tebou, ani celé vojsko nás nepřemůže.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm