Různé hrozby jsou stále přítomné

18. února 2015 v 15:00 | Misantrop

Nezaplatíte-li daně, seberou vám živnost. Ve státě jsou podobné hrozby stále přítomné. Zdaž i to není teror? U sociálních demokratů teď tvoří přímá hrozba dokonce součást agitace v předvolební kampani, jak jsem si povšimnul: jejich heslo NEVOLÍŠ - ZAPLATÍŠ není nic jiného, a tuto stranu můžou tudíž volit opravdu jen duševně méněcenní podlidé - takže většina. Ostatní volí protistranu - a opět z téže hrozby: tentokrát proto, aby se jí vyhnuli!


K lásce nepřinutíš ani prosbou ani hrozbou.


Dobří nebo zlí, početní nebo nepočetní - to je jedno, dokud tady budou. Oni jsou hrozba.


Už když jsem se byl ptát po práci, první co mi řekl, byla hrozba - hrozba toho, že jestliže něco zkazím, odnesu si to. To mám "strašně rád" tohleto! Ještě jsem nic neudělal, ještě jsem nezačal ani pracovat a už mi někdo vyhrožuje za to, co jsem ještě neudělal!


Argumenty jsou hlavně hrozba věčným, ale i časným zlem, mířeným proti nevěřícím, ba dokonce již proti pouhým pochybovačům: jako ultima ratio theologorum nacházíme u mnoha národů popraviště nebo něco tomu podobného.


Jsem živoucí hrozba celému lidstvu; jsem poslední živoucí důkaz, že i dnes lze ještě stále žít svobodně; jsem živoucí výčitka, že je možno žít čestně, žít misantropicky bez lidí a mít radost ze samoty.


Na původní pohanství si nikdo nevzpomene a je neoživí. Máme jiné starosti a nevíme, co to znamená uctívat přírodu, i když hrozba křižáckých tažení pominula.


Jen silná hrozba zákonné odplaty, společenská tabu, kulturní stravovací návyky a zlozvyky a mučení nevinných zvířat zabraňují plnému propuknutí všelidského kanibalismu.


Lidé jsou příliš velká hrozba pro život na Zemi. Měli by postupně vymřít.


"Myšičky" nejvíc dokáže vyděsit jakýkoliv prolétající pták. Tehdy okamžitě, bez zaváhání, utečou do díry a teprve až pak odtud zkoumají, zda byla hrozba skutečná či planá. Chytrá zvířátka!


Nenechám se držet u země jejich titěrnými pravdami a utroušenými hrozbami. Mně není můj život drahý.


Jste hrozba. Chodící morová nákaza.


Hrozby moderního člověka bývají LIDSKÉHO původu. Nejsou výsledkem náhody, ale jsou na něj uvaleny jinými lidmi, jejichž rozhodnutí není schopen jako jedinec ovlivnit. Následkem toho se cítí frustrován, ponížen a vzteklý.


Váš rozum! Nechť ho hrozby nepřemohou,
by tlak vám nevnutil jho víry, proti
všem smyslům zevnějším a citům nitra.
(Byron: Kain)


Všemožné finanční vydírání a hrozby zcela postačují. Malfunkce zdravých nespolupracujících buněk jsou napravovány nepozorovaně a přes všechen latentní teror zdánlivě hladce.


Hrozby terorismu vláda zneužívá k tomu, aby získala tolik moci, jakou by jinak nikdy nemohla disponovat.


Pod hrozbou trestu smrti už se nikdo nesměl klanět žádným "bezbožným modlám", nesmělo se ani žádné vlastnit. To mnohdy znamenalo i zákaz pěstování okrasných květin, zákaz chování "neužitečných" zvířat nebo zákaz bydlení s domácími zvířaty pod jednou střechou, jak bývávalo dobrým zvykem.


Na hrozby se odpovídá jen hrozbami.


Ať hrom burácí! Že hrozí zničit farmářovu úrodu? Tobě tu hrozbu neposílá.


Nechť jsou tradiční sofismata svržena z trůnu, vykořeněna, spálena a zničena, neboť představují trvalou hrozbu veškeré nefalšované ušlechtilosti myšlení a jednání!


Zelený chaos je stále ještě příliš velkou hrozbou imperiálnímu snu o všudypřítomném řádu a pořádku.


Abyste se mohli stát satanistou, není bezpodmínečně nutné zaprodat duši Ďáblu nebo uzavřít smlouvu se Satanem. Tuto hrozbu vymyslelo křesťanství, aby mohlo zastrašovat lidi a zabránilo jim zaběhnout se od věřícího stáda.


Každý, kdo má málo potřeb, zdá se být hrozbou boháčů, protože je vždy hotov uniknout z jejich dohledu.


Vždy máme kolem sebe nějaké tvory. Je tu však otázka, jaké: Jsou-li pro nás hrozbou, pak je stádo psychologicky "bezpečnější" než samota. Avšak právě jen psychologicky.


Lidé, ti nebezpeční psychopati, svou prací, ziskuchtivostí, bezohledností atd. nadále ničí podmínky k mému životu, nadále ohrožují zbytečně svoje okolí a proč by se tedy jednou měli vyhnout tomu, aby se nestali hrozbou i pro mne?


Zhrdl jsem varovnými hrozbami stařeninými; otočil jsem se již zády k bohatství, které mi slibovala: vyděděn a nah oddal jsem se muse, která na mne hodila svůj zlatý závoj a přikryla mou nahotu.


Toužím po divokém životě nahého obyvatele tropických lesů, jejichž nepříjemná tropická vedra, nemoci a nebezpečí nemůžou svou nepříjemností předčit studené klima, civilizační nemoci ani atomovou a technologickou hrozbu civilizovaného světa.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm