Univerzální lék na bolesti světa

9. února 2015 v 15:14 | Misantrop

Doufáme, že tato knížečka bude jistě znamenitým lékem proti všelijakým záchvatům, jež sužují mnoho dnešních dam a nejednoho abbé - a prokážeme-li veřejnosti třeba jen tuto službu, budeme přesvědčeni, že jsme se nenamáhali nadarmo.


Čti tedy, vzácný nelidský čtenáři, alespoň ty, jenž lidstvo z duše nenávidíš tak jako Já, čti tyto upřímné řádky a užívej jich coby lék! Ty budeš zčásti vyhojen, ono lidstvo však bude zčásti otráveno svým vlastním jedem, svou vlastní kyselou medicínkou! Buď tedy pozdraven!


Hrdina smrtí pohrdá, aby mohl lépe bojovat, vysmívá se jí, kráčí jí směle v ústrety. Každou bolístku, každou nemoc tají jako svou nejhorší, nejhanebnější slabost. Zatajuje ji a bolest ignoruje, snaží se na ni nemyslit. Jeho heslem je motto amerických mariňáků: BOLEST JE SLABOST OPOUŠTĚJÍCÍ TĚLO. A když ho zákeřná choroba přece jen dostihne a přemůže a sklátí nenapravitelně churavějícího na doživotní lože, pak má vždy při ruce poslední univerzální lék na všechny bolesti světa - velkou číši bolehlavu. A má-li jakého přítele, tož ten jistě milerád přispěchá s milosrdným polštářem, aby konečně zadusil tu hanbu přerývaného dechu.


Montesquieu:
To, že jsem se zabýval duchovními věcmi, byl pro mne ten nejlepší lék proti všem životním svízelům, neměl jsem nikdy žádný zármutek, který by nezaplašila hodina četby.


Kdo pěstuje filosofii jako lék, roste duševně, nabývá sebedůvěry, a čím více se mu blížíš, tím více ti před zraky roste.


Je příjemné si lehnout pod prastarý dub
i do hustého pažitu;
proud v příkrých březích mezitím dál ubíhá
a v lesích zvučí ptačí zpěv.
Z míst, kde jsou studánky, zní šumot bystrých vln
a láká k chvilce dřímoty.
Pak asi bych s větší chutí nepolkl
hrstě oliv natrhané na stromech
z těch nejplodnějších haluzí,
květ šťovíku, co roste v lukách, nebo sléz,
lék na neduhy chorých těl.
(Horatius: Epódy)


Tvůj hněv je klíčem k bráně
Lék přiložený k ráně


Promiňte. Lidé už jsou přejedeni sladkostmi, mají z nich zkažený žaludek. Potřebují hořký lék, sžíravou pravdu.


U jednoho jsou to jeho nedostatky, které filosofují, u druhého jeho bohatství a síla. První filosofii nutně potřebuje, ať již jako oporu, uklidnění, lék, vykoupení, povznesení, sebeodcizení.


Prožil jsem na Studené hoře hezkých pár podzimů;
v samotě jsem broukal píseň bez lítosti
a z hladu jsem spolykal lék proti smrtelnosti;
duch zůstal silný, jak tu na kameni spočinu.


A byl by to zisk přec v písni mít lék
těch strastí!


Některé rakovinné buňky se tváří jako zdravé. Jiné z těch ohavných buněk si dokonce myslí, že ony jsou tím správným lékem.


Jsou-li lidé, kteří se dopouštějí bezpráví proto, aby měli radost ze sebe samých, nelze najít lék nikde jinde než ve filosofii. Neboť pro všechny jiné požitky je zapotřebí pomoci jiných lidí.
(Aristotelés: Politika)


Černé myšlenky nás napadají, jen když je něco v nepořádku s naším vlastním životem, ne s životem jako takovým. Nejsme-li svobodní a divocí, zjišťujeme náhle, že naše úcta k životu se vytrácí. Na to je jen jeden lék: odejít jako vanaprastha do lesů a žít životem volných tvorů, kteří neznají porobu, otroctví a blízkost člověka.


Přirozený lék tvé stáří zdolá
a je to divná kapitola.
Je zdarma připraven,
lze bez kejklů i lékaře jej mít:
jen do rolí si vyjdi ven
a kopat začni tam a rýt,
žij tělesně i duševně
v comožná omezeném kruhu,
ať nesmíšený pokrm jde ti k duhu;
jak dobytče žij s dobytkem; a sám,
ba sám hnoj pole, jež ti žně má dáti -
tak nejlíp lze si, povídám,
uchovat mládí do osmdesáti!


Náboženští fundamentalisté si myslí, že mají lék na nemoci moderního světa, ale ve skutečnosti jsou sami symptomy nemoci, kterou zdánlivě léčí.


GRATIA, MUSA, TIBI, NAM TU SOLACIA PRAEBES:
TU CURAE REQUIES, TU MEDICINA MALI
Díky ti, božská Múzo, ty jediná útěchu skýtáš:
navracíš do duše klid, na ránu přiložíš lék
Srov.: Díky tobě, samoto, ty jediná domov skýtáš, navracíš do duše klid, na ránu přiložíš lék. (Misantrop, Sentence o lidském smradu)


Řekové, jsouce přesvědčeni o důležitosti tělesné výchovy, ctili gymnastiku, jež byla součástí výcviku mládeže. Užívali jí ve svém lékařství nejen jako ochranného léku, nýbrž také jako specifického prostředku k posílení toho či onoho údu, oslabeného nemocí nebo nehodou.


VULNERA DUM SANAS, DOLOR EST MEDICINA DOLORIS
Léčíš-li rány, je bolest vždy na bolest nejlepším lékem
Smysl je asi ten, že bolest lze vyléčit jen další bolestí (i v přeneseném smyslu).


Moje milé krávy! Nevím, jak lépe vypovědět, že je rád vidím. Pohled na jejich mírnou oduševnělost a výraz jejich životní moudrosti je lékem na všechny chmury.


Nechám se hudbou, tímto lékem na současný svět, vykurýrovat.


Hudba je lékem na trápení duše.


INIURIARUM REMEDIUM EST OBLIVIO
Lékem proti bezpráví je zapomnění


Pro bezpočetné je jen jediný lék - katastrofa.


Náprstník je smrtelně jedovatý; stačí spolknout pouhé dva listy a je po všem. Až mě omrzí život, vím, kam si jít pro lék.


Konečně našel lék na svou nemoc. Zvedl knihu a četl tu strofu pomalu nahlas:

Zproštěni vášně žití,
strachu a naděje,
vzdáváme bohu díky,
ať kdokoli to je,
za to, že vždycky čeká
věčná smrt na člověka,
a sebedelší řeka
do moře dospěje.

Swinburne mu opatřil klíč. Život je chorý, anebo spíš se stal chorobným - něčím nesnesitelným. "...vždycky čeká věčná smrt na člověka..." Ty verše v něm vzbudily hlubokou vděčnost. To byla jediná blahodárnost vesmíru. Když se život stane jen únavnou bolestí, čeká tu smrt, aby člověka ukonejšila k věčnému spánku.
(London: Martin Eden)

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm