Jakékoli veď si žití

30. března 2015 v 15:13 | Misantrop

Jakékoli veď si žití,
jen když's opravdu v něm ty;
všeho, všeho lze se zbýti,
zůstaneš-li tím, kdo jsi.


Není nic hrozného v žití pro toho, kdo opravdu pochopil, že není nic hrozného v nežití. Péče o krásné žití je vlastně zároveň i péčí o krásné umírání.


Živím se zde tím, že horské plody jím
V tomto krásném žití, nad čím bych se trápil?
Lidský úděl míjí v souladu s tím vším


Jsou blázni, kteří ve svém žití
jen za tím jdou, v čem prachy cítí


Největší překážkou žití je čekání, které je závislé na zítřku a ztrácí dnešek.
(Seneca: O krátkosti života)


Je jako Já: samotářská, spokojuje se s malým prostorem k žití, bez očividného kontaktu s ostatními rybkami, možná k nim dokonce i nepřátelská, žije ve skrytu.


Je-li převažujícím prostředím, ba přímo převažující hmotou matrixu konzumerismus, pak hledejme "díru" nejspíše v skromnosti a celkové nenákladnosti žití.


Věz, že je největším hříchem dát přednost životu před ctí,
jenom na žití lpět a smysl života ztratit!


Nic na tomto světě nemá nějaké účelné poslání. Také člověk ne. Člověk teprve svým způsobem žití vytváří něco, co se dá nazvat posláním.


Zkušenost, učící být v žití nezávislým,
nám dává mnohem víc než všechny knihy, myslím.
(Molière: Škola pro muže)


Svoboda není ničím, není-li svobodou žití na samém okraji, na rozhraní, kde se veškeré pochopení rozkládá.


Nikdy nic nebylo či nebude lepší či horší, protože hlad, strádání, zklamání, to je nezměnitelný zákon žití.


I kdyby nebylo pak už nic, opravdu nic,
moje, stejně jako tvoje účast na takové komedii
byla by zas jen soucitem, soucitem s žitím,
které je jenom dech a žízeň a hlad
a páření a nemoc a bolest...
(Holan: Noc s Hamletem)


Slepé žití jest jen stínem žití.
(Klíma: Lidská tragikomedie)


Nezřím cíle před svým krokem,
pusto srdce, prázden um, -
znavil mě svým teskným tokem
jednozvučný žití šum.


Život náš z strasti a bídy je tkán,
a není trudu úleva žádná.
Velebíme lichou láskou zajatí
to žití, že se leskne milou září.
(Eurípidés: Hippolytos)


Vyřkl jsem osudový ortel nad lidstvem! Hle, již tu vlečku svatou svého žití nepotáhne a marně jako vůl natahuje hlavu svou blbou ke jhu otrockému.


Zrak můj jasně do budoucna vidí!
Neshlédá tam žádné více lidi!
Zří tam jen netvory dvounohé,
neznající morálky ni, nace... -
uvyklé jen o kus chleba rvát se
a hájiti - žití ubohé...!


Zproštěni vášně žití,
strachu a naděje,
vzdáváme bohu díky,
ať kdokoli to je,
za to, že vždycky čeká
věčná smrt na člověka,
a sebedelší řeka
do moře dospěje.
(Swinburne: Labutí píseň)


Tímto smyslem proniknut chci býti,
poslední závěr moudrosti je ten:
jen pak jsi hoden svobody a žití,
když rveš se o ně den co den.


Když opustil úřad i společnost, začal řešit svůj životní problém jinak, přemýšlel o svém určení a nakonec objevil, že obzor jeho činnosti a denního žití je dán v něm samém.


Jsou kazatelé smrti, a plna je země takových, jimž nutno kázati, aby se od žití odvrátili.


Štěstí života spočívá v jeho stvrzování a za druhé žití podle přírody, nezávisle na mínění davu.


Veškerou podstatu dobrého žití položme do duševní síly a velikosti a do pohrdání všemi věcmi lidskými a do všemožné ctnosti.


Vím, že jsou lidé - osoby podobné O1 -, kteří úpí pod stejným terorem. Ale jen na den, na okamžik, nikoli však na celý život jako já. Tvrdím však, že osoby O1, 2, 3, 4, 5 existují v dnešní době i ve skutečnosti, tuším, že existují, že nejsem sama, a pro ně mluvím. To je důležité, nikoliv moje další žití nebo nežití.


Chudáci, kteří nic neznají kromě svého nuzného pachtění, kteří slouží jen holému žití a zhrdají géniem, kteří tě nectí, dětinský živote přírody! ti ať se bojí smrti. Jejich jho se jim stalo světem; neznají nic než svou otrockou službu; a bojí se božské svobody, kterou nám dává smrt?


Můj život charakterizuje: Nezávislost, žádné "povolání", možnost žití pro sebe za všech okolností.


Někdy se mi zdá, že už ani ti psi nejsou, co to bývalo, že i oni už jsou nějak víc podráždění a nevrlí z toho všeho horšícího se lidského žití.


Od rána je na sídlišti kravál od psů, od všelijakých motorů... - strašné "místo k žití", už abych měl volno a vypadnul odsud na celých deset dnů do nejhlubšího, nejpustšího, nejtiššího lesa! Nelíbí se mi žít s lidáky, nelíbí se mi ani žít blízko nich.


Když se každý člověk rozhodne přestat plodit, umožní to zemské biosféře vrátit se k její dřívější slávě a všichni zbývající tvorové budou mít volnost k žití, k umírání, k vývoji (věří-li v evoluci) a možná i k pominutí, tak jako mnoho jiných "experimentů" přírody, jež se udály v průběhu věků.


Vnikne-li v tělo věc horší jen o málo,
zhyne a pozbude dalšího žití.


Vaše žití podle pravidel, vaše přejímání názoru souseda je důvodem, proč tak zřídka dosáhnete štěstí.


Já tvrdím, že šťastný život by nepochybně byl veliké dobro, ale jen proto, že je šťastný, ne pro pouhé žití.
(Leopardi: Fyzik a metafyzik)


Každý žitím putuje jak přelud, hluku nadělá, ten vánek pouhý, kupí majetek a neví, kdo to shrábne.


Opravdu prospěšné jest všech nicůtek vzdát se a zmoudřet,
a již se nepachtit slovy, jež zněla by v souzvuku s latinskou lyrou,
nýbrž poznávat rytmus a soulad pravého žití.


Chci odejít do bájné krajiny, jíž jsem dal vznešené jméno Reinlebensborn - "Čistý zdroj žití".


Jsme blázny času, blázny děsu: dnové
se plíží kol nás, plíží pryč, - my žijem
se záštím k žití, plní bázně mříti.
(Byron: Manfred)


Všechno výjimečné a mohutné v našem žití lze dokázat jen vnitřním soustředěním, vznešenou monománií, která je ve svatém svazku s šílenstvím.
(Zweig: Knihomol)


Ó žití lidské! Štěstí zkalí pouhý stín,
a neštěstí tak rychle padá v nepaměť,
jak rychle vlhká houba malbu zhlazuje.
(Aischylos: Oresteia)

Pablo Picasso: Žití (1903)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm