Lepší je vždy divá zvěř

2. března 2015 v 15:40 | Misantrop
Příspěvek ke Světovému dni divokých zvířat (3. března)


Nikdy se to neokouká. Vždyť ona, ta ušlechtilá nelidská zvířata, jsou krásná, svobodná a divoká - a vždycky byla.


PROČ LEDI ZPŮSOBUJÍ VYMÍRÁNÍ ZVÍŘAT? Protože všechna nemohou zotročit, ani je dostat pod svou kontrolu, takže musejí být vyhubena. Živá divoká zvířata dávají následováníhodný příklad - pro ledy nebezpečný - zvířatům, jež si už kdy zadala s človjekem.


Často si představuji, jaké by to bylo po zániku člověka na Zemi. Moci se dívat z okna jen do samé zeleně a na divoká svobodná zvířata.


Bytost, která je volná, divoká a není pod ničím dohledem, zkrátka která žije v anarchii, není človjek, ale zvíře, a to bez ohledu na to, čím nebo jako co se narodila.


I kdyby někdo "nahoře" viděl, co myslivci v lese, beze svědků, provádějí - myslíte, že by se někdo bral proti všem za nějaká anonymní divoká zvířata, za zvířata, která jsou stejně určena na odstřel, za "pouhá" zvířata - a proti lidem? Pochybuji.


Nejvíc pravdu mají zvířata dosud vědou nepotvrzená, jako jsem Já, všechny druhy yettiů, podmořské příšery, lochneska, sněžný levhart a jiná, pravdu mají divoká zvířata.


Divoká zvířata si na vás zvyknou a s vědomím, že nedělají nic nebezpečného, důvěrně se s vámi sblíží. S láskou vzpomínám na Peterovu zahrádku vysoko v seychellských horách, kde na jeho zavolání přilétal z džungle jakýsi ptáček a dal se krmit. To bylo úžasné. Je krásné žít s divokými zvířaty a vědět, že i ona vás přijímají, nebojí se vás a nejste jim proti mysli.


Navštěvují mě zvířata, například divoký králíček a veverka, kteří beze strachu procházejí kolem mého stanu, v noci se také kolem potulují prasata.
Zase divoká prasata! Vloni také a letos znovu, leč pokaždé na jiném místě. Konečně jsem se tedy asi naučil po vzoru divokých prasat vyhledávat za svůj úkryt ta nejopuštěnější a nejnepřístupnější místa v lesích, stejně jako tato zvířata.


Ještě jste se, hovada, ani nezačali ptát, proč nemůžete být jako zvířata. Nevinná, divoká, přirozená zvířata. Vůbec nic jste se od nich nenaučili.


Šťastné byly Töpagovy dny, šťastné byly i jeho noci v jeskyni. Potravy neměl mnoho a přijímal ji proto jen skromně. Přesto se o ni dělíval občas i s divokými zvířaty, bručivým, kolébavým medvědem, který se přibatolil až k samé jeskyni, s drobnými pišťuchami, jimiž se to tu kolem jen hemžilo, plachými laněmi i s obrovským himálajským orlem, který jednou přilétl až k němu, když se Töpaga nehýbal a zůstal zcela klidný. Nejednou se dělil i se svým starým, šedým přítelem, velikým sněžným pardálem. Byl to asi onen dřívější majitel jeskyně, jenž přišel na pozvání. Divoká zvířata jsou velmi zvědava na tvory, kteří žijí v klidu a kteří trvale osídlili jejich území.
(Tomáš: Milarepa)


Masové vymírání druhů, jehož jsme v nynější éře člověka na Zemi svědky, je nutno přičíst také tomu tragickému faktu, že příroda je začlověčená lidskými jedy, jež divoká zvířata nemají jak neutralizovat.


Existují webové kamery v zoologických zahradách, například ve výběhu goril, ale to není takové pěkné jako pohled na divoká zvířata. Na zvířata v zajetí je tristní pohled, protože jsou apatická, což je zvláště u goril velice zdrcující. Misantrop nemusí mít ani výjimečně bujnou představivost, aby si místo nich lehce nepředstavil sebe. Brr!


Netvrdím, že by se mě divoká zvířata nebála nebo dokonce, že by ke mně lnula jako k středoevropskému Mauglímu, to bohužel ne (a kéž by tomu tak bylo!), ale rozhodně na mne reagují jinak - pokud vůbec nějak! Více než častokrát se mi totiž stává, že se na svých toulkách přírodou dostanu do tak těsné blízkosti zvířat, proslulých svou mimořádnou plachostí, že mne to až překvapí a ohromí; musím se zastavit, jinak bych snad do nich vrazil! Znehybním vždy a zneviditelním se, v čemž mi pomáhá můj mimetický oděv, kombinující s úzkostlivou pečlivostí barvy okolního prostředí, přestrojím se za svůj vlastní stín, mělce dýchám a s rozkoší pozoruji např. pasoucí se srnku. Stačilo by mi natáhnout ruku, abych ji pohladil, tak je ode mne blízko, že téměř slyším, jak oddychuje. Ach, miluji takové chvíle! Ale po čase vidím konečně, jak srna cosi větří. Teprve když mě náhodou rozezná zrakově, pak poodběhne pryč. Přece jen vidí záhadného, člověku podobného tvora, neví, co si má o něm myslet, a tak pro jistotu raději uteče.


Je mi zima. Závidím srnám tu jejich otužilost. Je vidět, že jejich předci si po staletí na zimu moudře navykali, zatímco mí nerozumní předci se u ohně hloupě balili do kožišin zabitých zvířat a navěky tak zchoulostivěli. K tomu nemělo nikdy dojít. Byli bychom teď svobodní jako divoká zvířata.


Divoká stvoření se pyšní dlouhými rozevlátými vlasy, nespoutanými jako vítr, jako oni sami.


Jak by to bylo pěkné, kdyby se nás zvířata neděsila! Jaká harmonie by to byla! Úplně by to zlepšilo můj život, od základu! Byla by to existence úplně jiného řádu. Takovou harmonii jsem naposled zažil snad jen kdysi v thajském národním parku Khao Yai, kde se divoká zvířata lidí nebála. Jeden jelen se dokonce chodíval pást přímo před moji ubikaci a nechal se hladit, zoborožci loudili o sousta v jídelně pod širým nebem a kolem se potulovala stádečka divokých prasat i s pruhovanými selátky. Giboni tam vítali zpěvem ranní slunce a když jsem se pokusil ten jejich zpěv napodobit, rozšafně mi odpovídali ve stejném nápěvu i tónině. Byl to ráj. Tak bych si představoval moje harmonické soužití se zvířaty. Žádné střílení, žádné koncentráky, žádná jatka. Bylo by to krásné žití.


Živo s velkým -Ž-! Živo a svobodno, jak jen divoká zvířata mohou být!


Cvičená zvířata nemám rád. Jsem radši, když zůstávají divoká a nespoutaná a s instinktivním strachem z člověka. Ani Já bych nechtěl být jiný.


Chovat domácí zvíře by byla pěkná věc; pouze bych se asi trápil starostmi o to, zda můj chovanec žije dostatečně přirozeným životem. To je však zřejmě vyloučeno; a i mne by to vlastně omezovalo. Na to je nejlepší jít mezi divoká zvířata do polí a lesů, kde žijí normálně svobodně mezi svými druhy a kochat se jimi raději tam.


Když se díváte na srny zdálky, připadá vám, že to jsou mírná, tichá stvoření, ale pořád to jsou divoká zvířata se svými vlastními pravidly, do kterých nepronikneme tak zcela. Museli bychom sami být srnci a žít s nimi delší čas, abychom pronikli plně do tajů jejich duší.


Velbloudice, která se volně proháníš po svých cestách,
divoká oslice, navyklá poušti, toužebně větříš! Kdo ji udrží?
Říká: "Chceme mít volnost, k tobě už nikdy nepůjdeme."


Divoká zvířata, vyrostlá v zajetí, musí být náležitě připravena pro návrat do volné přírody. Kdo však připraví tebe? Jen ty sám!


Pokud jde o bezpečnost, my, divoká zvěř, nebereme život tak vážně jako ledi. Divoká zvířata žijí přirozeně a nikdy se zbytečně netrápí. To človjek je vynálezcem cyvylyzovaných běd a všech těch nelítostných forem mučení zvířat, od zoologických vězení ("zahrad"), přes zvířecí koncentráky ("kravíny" a podobně), až po zvířecí inkvizici (vivisekce). Ale v divočině se nejen "předčasně" umírá, ale především se tam žije - a je to život s velkým Ž.


Zemřít by se mělo hned, jakmile už není dost sil, všechno bolí a člověk je odkázán na cizí pomoc. Tak by to bylo podle přírody a tak by to bylo také správné, čestné, krásné a moudré. Tak to dělají divoká zvířata; proto máme z pohledu na ně takovou radost; proto se nám po nich i přímo stýská, nevidíme-li je dost často, dost dlouho a neustále s námi; potřebujeme je, ať už přímo kolem nás, nebo tam kdesi venku, v houštích, v lesích, na stromech, vysoko na nebi či za obzorem neprobádaným a v moři neprozkoumaném.


HYMNUS

Srdce mé vždy pookřívá, vidím-li tu lesní zvěř,
a jsem rád býti v lese s nimi, to mi tedy věř!

Jak milá, krásná a divoká jsou ta lesní zvířata,
a lepší jsou než lidé, o tom žádná není debata!

Lepší je vždy divá zvěř než nejlepší člověk bývá;
tam v lesích pelíšky a doupata mají - a Já s nima.

Jak ta zvěř raduji se, dýchám a před lidmi prchám;
s těmi lesními tvory mám dokonce i stejného ducha!

Pln vděčnosti pěji hymnus na vznešená lesní zvířata,
vždyť mnohem lepší jsou než lidé, v tom je ta podstata!

Já sám jsem divoké zvíře
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm