Lež letí světem

23. března 2015 v 13:06 | Misantrop

Winston Churchill:
Lež už letí světem, když si pravda teprve šněruje boty.


Žádná otřepaná lež pro mne nemůže být pravdou!


Láska, manželství, rodina! Všecko je lež, lež, lež!...


Vždyť co je vlastně lež? Což říci nelze,
že pravda v převleku? Já ptám se vás -
a myslím reky, historiky, kněze -
zda není v pravdě lež, co v těstě kvas?
(Byron: Don Juan)


Jsem lékař. Obchoduji se lžemi. Ulehčuji, těším. Lze ulehčit někomu a utěšit ho a přitom nelhat? Jen ženy a lékaři vědí, jak je lež lidem nutna a blahodárna!
(France: Komická historie)


Politická lež se někdy zrodí v hlavě odstaveného státníka, a pak se jí chopí chátra, která ji už odkojí a postaví na nohy. Někdy se zrodí v podobě příšery, kterou je třeba vypiplat do lidské podoby, jindy zase přijde na svět v náležité podobě a pak ji zkazí piplání. Často se narodí normálním způsobem a potřebuje nějakou dobu na dozrání, ale někdy zase spatří světlo světa správně vyvinutá a pak se postupně ztrácí před očima. Někdy je urozeného původu, jindy bývá pouze potěrem burzovního makléře. Jednou řve z plných plic, jakmile vyjde z klína, jindy jí pomáhají na svět šeptem.
Málokterá lež na sobě nese značku svého původce a nejzprostituovanější nepřítel pravdy jich může rozšířit třeba tisíc, aniž se pozná, že pochází od něho. Navíc stejně jako špatný autor má své čtenáře, tak i největšímu lháři vždycky někdo uvěří, a často se stává, že lež vykoná své, i když se jí uvěří jen na pouhou hodinu, a pak si už nenajde další příležitost.


Dobře jsem cítil, ale neuměl vyjádřit, že lež je jediná zbraň otroků.


Hromadné akce jsou mi odporné, zvlášť týkají-li se filosofie, která má být vždy osamělá. Hromadné je jen náboženství, tudíž lež a tudíž hloupost.


Co je lež?: vše, co zavání otroctvím.
(Klíma: Podivná příhoda)


Narodil jsem se jako nejdůvěřivější z lidí a po celých čtyřicet let nebyla má důvěra ani jednou zklamána. Jakmile jsem se jednou přesvědčil, že ve všech jejich pokryteckých projevech je jen lež a klam, rychle jsem přešel do druhé krajnosti. Od té doby jsem lidmi znechucen.


Jste lež a nenávist, jste metla našich dní
a svrbíte jak svrab, jste sněť i svědění.


Na pomoc přibrali si váhu též,
jež řekne, co je pravda a co lež.


Ty ovšem velebím, jimž věhlas dala pravda,
kde za vším vězí lež, ne, těm jej nepřiznám!
(Eurípidés: Andromaché)


Říšský ministr propagandy Goebbels, s tím svým "stokrát opakovaná lež se stává pravdou," byl ještě optimista, naivní hlupák a snílek!


"Lež" se hindsky řekne "džhúth"; "kcharáb" znamená "špatný". Nevím, jak ty, laskavý čtenáři, ale Já v těch slovech slyším "Žid" a "Arab".


Tři pointy a jedna lež dělají dneska spisovatele.


Nechci být s nikým dalším. Je to jen další nikam, další gesto, lež.


Když jsem s nimi v jedné místnosti, nejsem ve své kůži, oni nejsou ve své kůži. Je to lež, nefunguje to.


Jdi za svým cílem, běž!
Máš jenom jeden život, není to lež


Nejvlastnějším znakem moderních duší, moderních knih není lež, nýbrž vtělená nevinnost moralistické prolhanosti.


Že by to, čemu říkají láska, byla zase nějaká lež?


Že žena nemluví na veřejných shromážděních, to dělá dobře, protože ten, kdo po šest tisíc let lhal, nedovede rozlišovat pravdu a lež.


Dnešní hlasatelé pravdy tak buď nazývají lež, anebo pravdu, zahalenou do neprůhledných šatů, sice čistých, ale přece jenom šatů.


FALLACIA ALIA ALIAM TRUDIT
Jedna lež plodí druhou
(Terentius: Dívka z Andru)


Vše, co čtenář konzumuje, je víceméně zestetizovaná lež, předkládá se mu jen tolik, aby se neudávil.


Jak mžikne, lež fikne.


Lež má sice krátké nohy, ale její nejmilejší dítě eufemismus má zato dlouhé trvání, takže pravda, to tvrdé, nelítostné, cynické, nelidské, protože lidem zhoubné vyjádření skutečnosti, prohrává v obou případech.


Spatřovat v Bohu předmět pozitivního vědění je v mých očích především vrcholem bezbožnosti. Je to také lež par excellence (znamená to sebevědomě hovořit o něčem, o čem nevíme vůbec NIC).


Ryzí duch, toť ryzí lež.


Božská je lež, a nikoliv pravda.


Vida, jak vpřed se dere spřež!
Nad pravdou jak vítězí lež!


Pomátli jste se a jdete po nepravé cestě. Lež pokládáte za pravdu a hnus za krásu.
(Čechov: Sázka)


Vydal se jak hrdina za pravdami a posléze si ukořistil malou vyšňořenou lež. Jmenuje to svým manželstvím.


Každá lež, právě jako každá násilnost, je jako taková bezprávím, protože již jako taková má za účel rozšířit panství mé vůle na cizí individua, tedy přitakat mé vůli popřením jejich, stejně jako to má za účel násilí.


O marxistických lživých letácích by se vůbec mělo pomlčet. Pro ně je lež stejně životně důležitá jako myši pro kočku. Vždyť jejich úkolem je pouze zlomit v národu jeho lidovou a národní páteř, aby ho tak připravili na otroctví mezinárodního kapitálu a jeho pánů - Židů.


Jen ten, kdo sám sobě je pánem, svobodný, nesnese omezení
Vzdálí se světu, odejde v skrytu žít, odvrhne podvod a lež

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:
https://sites.google.com/site/misantropuvfilosofickyslovnik/home

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm