Mlčení nevadí nikdy

10. března 2015 v 13:53 | Misantrop
Auguste Préault: Mlčení (1842)


TACERE NUMQUAM, SAEPE PAENITUIT LOQUI
Mlčení nevadí nikdy, žes mluvil, lituješ často
Srov.: Mluviti stříbro, mlčeti zlato.


V mlčení je utajeno tolik potenciální moudrosti jako sochařských veleděl v mramorovém balvanu.


Blázna mlčením nejlépe odbudeš.
(též arabské: Mlčení hlupcům nejlepší odpověď.)


Mlč, anebo řekni něco, co je lepší než mlčení.


Následuje několikaminutové mlčení.
Nastala chvíle všeobecného mlčení, jedna z těch chvil, v nichž, jak ujišťují v Krutogorsku, se zcela jistě někde rodí hlupák.


Jiří Žáček:
V dobách všeobecného blábolu cena mlčení nehorázně stoupá.NULLI TACUISSE NOCET, NOCET ESSE LOCUTUM
Z mlčení nevzejde škoda, z mluvení bývá však zle


Skryji svého misantropického ducha za závoj neproniknutelných lží a vzdorovitého mlčení.


Přišlo k němu osamění a on zjišťuje, že se mu samota líbí víc než trapné mlčení uprostřed přátel.


Ač kolkolem noc a mlčení panuje přísné,
slyšíme hlasy a mlčíce odpovídáme.


O PRAVDIVOSTI MLČENÍ - Příroda je pravdivá, jen když mlčí.


Zachovávám taktické mlčení. Nenávidí mne už jen pro to, jak se jim jevím. Kdyby mne znali doopravdy, nenáviděli by mne mnohem víc.


Mladým pýthagorovcům se ukládalo tříleté mlčení, aby zvykli soustředěné meditaci.


Je jisté, že i to umění, jež se dělá ze slov - poezie, rodí se z mlčení a mlčení je jí třeba jako vzduchu.


Buddha zachovává "vznešené mlčení" o všech myšlenkově neformulovatelných otázkách, na něž intelekt nedovede jednoznačně odpovědět.


Zdrženlivé mlčení je svatostánkem moudrosti.


Učit se mlčení, třeba tím, že se skrývá za řečí.


Aby mi nikdo neviděl až dolů v mou hloub a v nejzazší mou vůli - k tomu jsem si vynalezl své dlouhé světlé mlčení.


Ve škole Pythagorově byla mlčelivost symbolem vědění; a mlčení u Egypťanů bylo uznáváno za božský chvalozpěv, i obětovali velekněží v Hieropoli velikému Bohu mlčky, bez hluku, bez hlesu.


Když pomyslím na množství hloupostí, které jsem za poslední dva roky řekl jen proto, abych se vyhnul mlčení, přivádí mě to k zoufalství.


Nemohou mi vyříznout můj naostřený jazyk; a i kdyby - i moje mlčení bývá nesnesitelně významné!


Zapadnout do úkrytu, propadnout se v mlčení.


Zničila jsem všechno ve svém mlčení. A nakonec se mě báli.


Vprostřed velkého mlčení. - Ach, teď se rozhostilo ticho a mé srdce se vzedmulo: samo vychutnává sladkou zlomyslnost mlčení.


Již dávno s nikým nemluvím. Ó vy, ať jste kdokoli, až budete v mé blízkosti, nechť vašim hlasivkám neunikne ani hlásek; nechť se váš nehybný hrtan nesnaží překonat slavíka; ani vy sami se nikterak nepokoušejte řečí mě obeznámit se svým nitrem. Zachovejte zbožné mlčení a ničím je nepřerušujte.


Lov na bobříka mlčení naučí misantropa, jak jednat správně s lidmi.


Když se mne jednou kdosi po dlouhém mlčení zeptal, proč vůbec, ale vůbec nic neříkám, řekl jsem lapidárně: "Někdy mám pocit, že ať pronesu cokoli rozumného a moudrého, vždycky to bude nějaká blbost."


Buddha řekl to nejlepší, co se dá říct (a to, co neřekl, není třeba zkoumat, protože jeho mlčení je tím nejrozumnějším stanoviskem).


Kdyby chtěla mluvit nevšedně, odsoudila by se tím k úplnému mlčení.


Básník řekl o ženě:
(Aristotelés: Politika)


Chci si povídat málokdy, nejvíc mi vyhovuje mlčení, jenomže přicházejí chvíle, kdy už je ticha moc a tehdy nenacházím člověka, ani řeč.


A odměny je hodno i mlčení.
(Horatius: Ódy)

Mlčení svaté Anny

PODOBNÉ CITÁTY:
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm