Nejsem jako ostatní

11. března 2015 v 14:29 | Misantrop

Nejsem jako ostatní - žádná ustrašená figurka bez vůle, pocitu důstojnosti a sebevědomí svobodného a lepšího člověka než je kdokoli z nich, i těch nejvýš postavených.


Ubohý člověče. Podívej se na ostatní lidi. Udělej, co se po tobě žádá, a budeš odměněn.


"Vy jste zvláštní, pane Montagu. Vy nejste jako ti ostatní. Když mluvím, vy se na mne díváte."


"Ano, každý je teď šťastný. Avšak nechtěla bys být svobodná, abys byla šťastna nějak jinak, Lenino? Například podle svého, nikoliv jako jsou ostatní?"


Kdo je originální, ten se v jistém smyslu vyvýší nad ostatní.


Nikola! Hrdina Nikola! Jen on měl pravdu a všichni ostatní v hrdlo lhali.


Jen zřídka se objeví někdo inteligentní, kdo něco dobrého vymyslí, vynalezne či kdo něco mylného vyvrátí. Ostatní bezduchá masa lidí se jen veze.


V poslední době život nějak nezvládám. Ostatní laškují a baví se, zatímco Já trpím každou vteřinou, již musím v té fabrice strávit.


Pakliže ostatní nesou na zádech po cestě životem náklad ZLA cca 5 kg, já nesu 20 kg.


Nesnaž se převyšovat ostatní, ale sám sebe.


Říci, že "nebudu svobodný, dokud nebudou svobodní všichni ostatní lidé (nebo všechny cítící bytosti)" znamená kapitulovat, zaujmout pozici jakéhosi nirváně podobného stuporu, vzdát se vlastní lidskosti, definovat se jako poraženci.


Protože ty pokládáš sebe jaksi za jednu z mnoha nití v oděvu, nuže ty se musíš starat o to, jak by ses připodobnil ostatním lidem, zrovna jako i nit se nechce od ostatních nití ničím výjimečným odlišit. Ale já chci být oním proužkem purpuru, nevelkým, ale zářivým. Proč mi tedy říkáš: "Připodobni se většině?" A jak bych pak ještě dále mohl být tím purpurem?


Každý žije v jiném světě, v němž se bezprostředně setkávají jen stejně postavení, na ostatní se však volá z dálky a člověk se jim může pouze pokoušet rozumět.


Normální člověk je ten, který se stýká s ostatními lidmi. Nesmí se však zapomínat, že je to konvenční člověk, který se stýká s konvenčními lidmi. Výsledkem jejich komunikace je rozbředlá konvence.


Dokonce i mezi těmi nepočetnými spisovateli, kteří vskutku vážně a předem přemýšlejí, jsou navýsost vzácní ti, kteří přemýšlejí o věcech samých: ostatní přemýšlejí jen o knihách, o tom, co řekli druzí.


Chtěl jsem se smát jako ostatní, ale to podivné napodobení nebylo možné. Vzal jsem nožík s nabroušenou čepelí a nařízl si oba koutky úst. Chvíli jsem myslel, že jsem dosáhl cíle. Díval jsem se do zrcadla na ta ústa, zraněná z mé vlastní vůle. Byl to omyl! Obě rány ostatně hojně krvácely, takže se pro krev nedalo rozeznat, je-li to opravdu smích těch druhých.


Ten, v jehož hlavě se zrodilo více myšlenek, je činorodější než ostatní.


Znám jenom jednoho tvora na světě, který by se mnou souhlasil. Ostatní by mě lynčovali za moje názory.


Toliko první byli svobodni; všichni ostatní jsou toliko poslušni.


Eminentní duchové jsou vždy vysazeni proti každému rušení, přerušování a odvádění pozornosti, především však proti násilnému vyrušování hlukem, zatímco ostatní to nepovažují za nic zvláštního.


Svůj život jsem naplnil množstvím práce a odpovědnosti za projekty druhých. Je to asi nějaká běžná psychóza. Místo abych si uklidil na vlastním dvorku, akorát komentuju, jak jsou na tom ostatní.


Nezajímej se o druhé. Zajímej se o sebe. Buď totálně sobecký; buď zaujat svým vlastním já. Užívej si svého bytí. Co dělají ostatní, o to se nestarej. Nech ostatní, ať si dělají, co chtějí. Nikomu se do ničeho nepleť. Dokonce pouhý nápad, že necháš ostatní, ať si dělají, co chtějí, tě osvobodí, protože jsi ostatními zbytečně zatížen. Buď totálně sobecký. Uvnitř nic nemáš, ale stále obsluhuješ druhé, stále přemýšlíš o druhých. To je jen útěk před sebou samým. Pamatuj na sebe a zapomeň na druhé.


Ostatní tě nenávidí jen proto, že nesnesou tvůj pohled - protože jsi člověk.


Co sejde na ostatních? - Ostatní, toť pouze lidstvo.


Filozof předbíhá svou dobu i tím, jaký navenek vede život. Nesytí se, nepřebývá, nešatí se, ani se nehřeje jako jeho vrstevníci. Jak by člověk mohl být filozofem, aniž by svůj vnitřní žár nerozněcoval lepšími prostředky než ostatní lidé?


Věru, chytře uspořádali si krkavci, vrány a kavky společný cech, takže jednotlivec se nemůže zprotivit krkavectví, aby nepopudil ostatní proti sobě.


Ne všichni lidé jsou bezpochyby jedinci vhodnými pro civilizaci a to, že většina je, stejně jako psi a ovce, krotká z vrozené dispozice, není důvodem k tomu, aby se i ostatní nechali podmanit a snížili se tím na stejnou úroveň.
(Thoreau: Chůze)


Říkám vždy co si myslím, a čerta se starám, jestli ostatní soudí jako já.


My kynikové, ačkoliv nemáme nic, máme všechno. Vy ostatní naopak, ačkoliv máte všechno, nemáte pro svou vzájemnou řevnivost a závistivost a strach o majetek a honbu za penězi a prázdnou slávou nic.


Čím více někdo má sám o sobě, tím méně potřebuje z vnějšku a tím méně mu také mohou být ostatní.


Ostatní buď neznali cestu, která vede k básnictví, anebo se báli po ní stoupat.


Jen mudrc (filosof) je duševně zdráv (svobodný), ostatní lidé jsou blázni (otroci).
(pozn. k: Horatius: Satiry)


Je na něm něco, co u ostatních budí nepřemožitelnou nenávist vůči němu. Obecně se tomu říká "protistátní ksicht".


Jakákoli osvěta či výchova je marná, neboť ta ovlivňuje jen bezvýznamnou hrstku posledních slušných lidí a ostatní je geneticky narušená pakáž.


Rissena si nikdo vážit nemohl, příliš se od ostatních odlišoval. Nedalo se s určitostí vyjádřit, co tomu muži chybí, ale užijeme-li slov pochodové tempo, dává to jistou představu.


Na nic nesmíme dbát víc, než na to, abychom nešli jako ovce za stádem těch, kteří kráčejí před námi - to bychom nemířili tam, kam se má jít, ale kam jdou ostatní.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm