O věcech neblahých

27. března 2015 v 14:26 | Misantrop

Jen naprostý blbec, blbý tak, že si svou blbost ani neuvědomuje, by mohl popírat, že se cosi neblahého děje a že cosi horšího se ještě dít bude.


Všechno, co nyní vidím a čtu kolem sebe nového, tomu rozhodně nasvědčuje. Bojím se tohoto neblahého vývoje, nicméně Já se jím postižen nikterak necítím. A tak už strach nemám.


Sám jsem kdysi zachovával dekorum, ale sublimace pošetilosti měla neblahý vliv na mou duši.


Hne-li se povětří našinci cizí
a pro nás neblahý vzduch se rozlézat začne,
plouží se ponenáhlu jak mlha či mračno,
a kudy se táhne, tam všecko zmate a změní.


Také ať žádný muž si kůži nedrhne v lázni po ženě;
časem i za to by na něho neblahý přišel trest.


Neblahý člověče, co křičíš? Proč mi působíš nesnáze? Přestaň si škubat vlasy a drásat si tváře! Proč mi spíláš a nazýváš mě ubohým a neblahým, když jsem se stal mnohem lepším a blaženějším nežli ty?


Na okraji lesa stojí houbařské auto - slyšel jsem odtud lidské hlasy už dlouho dopředu. Někde vysoko nad nimi se vznáší nešťastný černý čáp a bezradně krouží, zjevně vyrušený z hnízda. Úplně mu rozumím; s tímto lidáckým sezónním přívalem mám také své neblahé zkušenosti.


Sál byl úplně prázdný. Dole se spalo. Několik poslanců bylo na svých místech, zívali jeden na druhého, jeden "mluvil". Přítomen byl místopředseda sněmovny a hleděl evidentně znuděn do sálu.
Nyní jsem viděl neblahý osud v podstatě této instituce vůbec.


Ó neblahé lidské plémě, proč takové skutky
připsalo bohům a s nimi i zavilou zlobu!


Obchodníci mají ďábelskou rozkoš, když mohou do potravin něco namíchat.
Tento neblahý zvyk přenesl se tedy i na voliče.
(Hašek: Přednáška o falšování)


Máš neklidnou, hádavou, vzpurnou povahu. A pak tvůj neblahý sklon psát veřejně o všech možných a nemožných věcech. Sotva máš nějaký nápad - hned musíš o něm napsat článek nebo celou brožuru.


Nás neomámil neblahý lidský výmysl ani neužitečná námaha malířů stínů, postava pomalovaná pestrými barvami.


Schopnost zacházet s ohněm, či spíše neschopnost obejít se bez ohně, má ten neblahý účinek, že se člověk dostal při svém světovládném tažení až ke studeným pólům.


Neblahý osud evangelia byl rozhodnut smrtí, - viselo na "kříži"!


Z koho neznalost pravdy a neblahý nerozum činí slepce,
je blázen, jak tvrdí sám Chrýsippos i jeho žáci.


Vysvětli mi, co mi žádný filozof nedokáže vysvětlit: komu se líbí a komu prospívá ten neblahý život celého vesmíru, udržovaný jen bolestí a smrtí všeho, co k němu patří?
(Leopardi: Islanďan)


Vyžeň vrozený sklon i násilím, přece se stále
vrací a potají zdolá jak vítěz tvůj neblahý odpor.


FAIDRA
Ach, já neblahá, co to spáchala jsem,
kam zbloudila jsem od dráhy pravé?
Bohy zmámena jsem klesla, zešílela jsem.
(Eurípidés: Hippolytos)


Neblahá nevědomá mdloba, jež nechce už ani chtíti; ta stvořila všechny bohy a všechna záhrobí.


Kočka domácí sice žije s člověkem, ale zachovává si k němu vrozenou nedůvěru. Ostatně ani není divu, po všech těch neblahých zkušenostech, jaké chudák kočka musela prodělat, počínaje středověkem až po dnešek.


Právě proto, že neblahá činnost genitálního systému ještě dříme, když rozumová je již v plné činnosti, je dětství dobou nevinnosti a štěstí, rájem života, ztraceným edenem, po němž se celý svůj život toužebně ohlížíme.


Co je to vlastně, ta neblahá života chtivost,
která nás nutí se v pochybné počiny pouštět?


Kdyby žil Rousseau dvakrát déle, možná by se z něj nakonec přece stal misantrop. Náběh k tomu měl slušný, ačkoli svou nenávist k lidem a pohrdání lidmi popíral i po všech ústrcích a neblahých zkušenostech s nimi.


Bdění, přehánění všeho druhu, bezuzdné holdování všem vášním, únava a vyčerpávání ducha, zármutek a nespočetné starosti, které na nás doléhají na každém kroku a hlodají naši duši, to vše jsou neblahé důkazy, že většina našich útrap je naším vlastním dílem a že bychom se mohli skoro všem vyhnout, kdybychom si zachovali prostý, jednoduchý a osamělý způsob života, jaký nám určila příroda.


Všichni špačci se okamžitě vyplašili, když jsem se přiblížil a zadíval se na ně dalekohledem. To nemají rádi, s tím mají své neblahé zkušenosti; pušky farmářů, sadařů a vinařů znají, lidužel, až příliš dobře.


Neblahé přízraky! Tak strašíte
vždy novou mukou lidské pokolení;
i na lhostejné chvíle síť vy házíte,
jíž život v trapné bludiště se mění.


Jsou to neblahé osudy nebo vlivy hvězd, které chtí učinit konec tvému pohodlí a klidu?


První jsem objevil v temnotách jeho útrob tu neblahou neřest, zlo, silnější v něm než dobro.


Na naší neblahé zeměkouli to není jinak možno, než že pospolitě žijící lidé musí být rozděleni ve dvě třídy, ve třídu utiskovatelů a utiskovaných.


Často jsem viděl žebráky, jak se těší dobrému zdraví právě pro svou nouzi, a naopak boháče churavějící z nenasytnosti svého neblahého žaludku a svých chtíčů.


Četl jsem dějiny různých vyznání; vypočítával jsem jejich nesmysly, hanbil jsem se za lidský rozum a styděl se, že jsem člověkem. Žasl jsem zároveň nad zly, jež působí pověra, i nad fanatismem, který vždy bude činit náboženství tak neblahým světu.


Před neblahým působením zvířat se můžu vždycky nějak ochránit, ale před člověkem si nejsem nikdy s ničím jistý.


Mluvíme o svém "neblahém osudu", nastavíme zeširoka ramena a povzdychneme: "Já nebohý Atlas!"

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm