Svět je zvůle

13. března 2015 v 14:21 | Misantrop

Svět je ne vůle, ale zvůle.


Taoismus se nejméně ze všeho podobá úhledně pěstovanému, vzorně prosvětlenému lesíku plnému rovných, tesaři dobře padnoucích, a tedy užitečných kmenů; neboť byl vždy spíše bujným jižanským pralesem, pod jehož divokým neladem a neuspořádanou zvůlí květeny, stromoví a trav se kdesi hluboko uskutečňuje těkavému lidskému oku skrytý, a přece tak velkolepý zákon a řád přirozeného organismu.


Přílišná zvůle, hotová poroba.


Příliš dlouho jsem byl ponechán sám sobě, tak dlouho, až jsem se začal na všechno dívat svrchu a neuznával jsem jakékoli závazky a omezení, má zvůle se obrátila zády k jakýmkoli společenským pravidlům.


Co všecko napáchá pýcha, co lakota, zvůle,
co zla se naplodily!


S'-KUNG TCHU je z této antologie asi autorem nejmladším, žil v letech 837-908 n. l. Na protest proti zvůli nové vlády se vyhladověl k smrti.


Předtím jsem nenáviděl násilí a zvůli, ale teď nenávidím lidi, kteří násilí pášou.
(Čechov: Ze zápisků starého muže)


Když tu po opětovném namáhání zase ležel a oddychoval jako předtím a znovu viděl, jak nožičky spolu zápolí snad ještě krutěji, nepřipadalo mu již možné vnést do té zvůle klid a řád.


Pelageja si žila svobodně, na nikoho se nemusela ohlížet, až najednou, kde se vzal, tu se vzal, objevil se jakýsi cizí člověk, který kdesi vzal právo na její jednání a na její majetek! Gríšovi bylo trpko. Cítil hroznou, palčivou touhu pohladit tu, jak se mu zdálo, oběť lidské zvůle.
(Čechov: Kuchařka se vdává)


Pohled na tohoto neživého zajíce zde ležícího přede mnou, nad jehož vyhaslým tělem bez duše pietně postávám, nevzbuzuje zármutek. Ušák nebyl zabit: on prožil plný, spokojený a svobodný život; on jistě předal svoji zaječí ideu, své geny další generaci, nikdy nepoznal žádné zajetí, lidskou zvůli a nespravedlnost, žádnou dřinu, nikdy nikomu nemusel sloužit; celý život si volně běhal po lesích a polích, jak se mu zachtělo.


V lidech je obsaženo něco, co samo tíhne k moci, apriorní metafyzický imperativ, který ponouká k vládnutí, násilí, zvůli a manipulaci.


Chráněna je také otrokyně před zvůlí svého pána; jestliže ji znásilní, musí ji propustit na svobodu a vyplatit jí odškodné, a stane-li se otcem jejího dítěte, třeba i s jejím souhlasem, musí propustit na svobodu matku i dítě.


Vrchnost umí si vždycky vybrat ty správné typy, které jsou schopny všech nízkostí, a všech jakkoli stupidních a nepopulárních úkolů se ujmou se servilní bravurou otroka, jemuž byl svěřen malý podíl na moci, i kdyby to bylo jen nad partičkou udřených bezvýznamných žen, jež se neumějí samy bránit takové jednoznačné zvůli.


Zrušili pozemskou spravedlivost, aby ji nahradili milosrdenstvím Božím - milosrdenstvím, jež bylo však dopřáno jen těm, kdož se podřídili nové cizí zvůli.


Vzdělaný člověk dělá si z přírody přítelkyni a ctí její svobodu; krotí jen její zvůli.


Člověk se kolikrát nechá vést na popravu či do vězení dobrovolně, povolně a s důvěrou ve spravedlnost lidskou, v oprávněnost lidských soudů, s vírou ve vlastní špatnost, nebo naopak s vírou ve vlastní pravdu (víra a pravda byla kdysi synonyma!), s nejzazším pocitem, že v posledku tímto svým nevzdorováním panské zvůli napomáhá k povznesení lidstva, za což mu nezbývá než svým katanům jen a jen děkovat.


Nevydávej mě zvůli mých protivníků!


I tzv. "ochránci zvířecích práv" či ekologové nikdy neudělají nic, co by bylo proti lidem a v rozporu se zájmy člověka, jakožto biologického druhu, i když právě důsledná ochrana přírody a zvířat před zvůlí člověka k tomuto protilidskému postoji přímo vybízí.


Člověk zabíjí v oběť býka i ubíjí člověka, obětuje jehňátko i láme vaz psu, přináší obětní dar i krev z vepřů dává, pálí kadidlo i dobrořečí ničemné modle. Jejich duše si libuje v ohyzdných modlách.
Já zase vyvolím jejich zvůli a uvedu na ně, čeho se lekají.


Yeats, to je velmi ... velmi ... velký básník, mistr symbolu, složitých přirovnání a metafor, jimiž tepe zlořády a zvůli moci.


Kdo mně štít
proti Titánů zvůli dal?
Kdo mne od smrti spasil,
od poroby kdo?
Zda vše to samoten, všecko zda nezmoh,
srdce, tvůj svatý žár?

Zvůle všech vůči jednomu
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm