Teď povím, odkud se nemoci berou

22. března 2015 v 14:42 | Misantrop

Zpočátku si na zemi žila plemena lidská
bez nemocí, jež smrt a bolest přinesly lidem


TEĎ POVÍM, CO NEMOCI NOSÍ a odkud se bere
tak náhle morová hlíza, jež lidskému rodu
může způsobit smrt, i dobytčím stádům.


Potřebuješ se hodit marod? Staň se člověkem! K lidem se nemoci jen hrnou.


Vy moderní léčitelé společnosti, kterak ji chcete vyléčiti, když z daleka se vyhýbáte vyšetřiti a pravým jménem pojmenovati ony šeredné a ohavné nemoci, jimiž lidstvo trpí, když, ač celý organismus churaví a nalézá se v rozkladu hnilobném - stále tvrdíte, že trpí jen - ten žaludek?


Nuže, vydej počet ze svého věku. A přičti k tomu nemoci z těch, které si sami zaviňujeme, a uvidíš, že máš méně roků, než si počítáš.
(Seneca: O krátkosti života)


Nepřáteli, proti nimž člověk nemá ochrany, jsou tělesné vady, dětství, stáří a nemoci všeho druhu, smutná to znamení naší slabosti. První jsou společná všem živočichům, poslední patří hlavně člověku žijícímu ve společnosti.


Všechny nemoci mají v jejich zaslepených očích jen jednu jedinou chybu: stály mnoho lidských životů. Jinak by jim tolik nevadily? Zdá se, že snad ani tolik ne.
Denně nám humanisté otloukají o hlavu, jako výčitku, kolik a kolik zase zemřelo "zbytečně" lidí, ať už v boji, při nehodách, na nemoci, nebo hlady. Co by vlastně humanisté chtěli? Aby lidé neumírali vůbec? Aby žili věčně a byli nesmrtelní, nebo jak si to představují? To by to vypadalo na tom světě! Už teď je tu hlava na hlavě, přecpáno. Příroda to zařídila dobře. Svět potřebuje neustálou obnovu, přísun nové krve a očištění; potřebuje smrt a nemoci a vraždění. Zvláště lidé tyto věci potřebují víc než jakékoli jiné živé bytosti!


Proč střída počasí ročních nemoci nosí?
A smrt - proč předčasně chodí?


Náboženští fundamentalisté si myslí, že mají lék na nemoci moderního světa, ale ve skutečnosti jsou sami symptomy nemoci, kterou zdánlivě léčí.


Pro toho, který si myslel, že zvítězil nad přírodou a v zásadě se jí vysmívá, nouze, neštěstí a nemoci jsou pak její odpovědí!


V postu jsou rozsety všechny nemoci; je to pravé semeniště, přirozená líheň a zásobárna všech nemocí.


Ve Skandinávii, kde se tradičně nehoubaří, jsou lesy zdravé. A kůrovec a průmyslové exhalace, na něž se u nás svádějí nemoci lesa, jsou tam také. Na vině jsou jednoznačně houbaři. A když se k nim přidá jiná česká specialita - holoseč, je na kalamitu zaděláno.


Uviděl jsem ošklivou a osamělou starobu, blížící se nemoci a konec, konec, konec všeho!


V patologii se v nejnovější době konečně uplatnil psychiatrický náhled, v jehož důsledku se berou nemoci jako ozdravný proces přírody, který nastává, aby nějaké v organismu vzniklé neuspořádání bylo odstraněno překonáním jeho příčin, přičemž v rozhodujícím boji, v krizi, dosáhne buď vítězství a svého účelu, nebo podlehne.


Podívejte se na člověka podrobněji, z jakých je sestrojen součástí. Na co má vůbec mandle? Ty přece neplní žádnou užitečnou funkci, nemají žádnou cenu. Nemají tam co dělat. Jsou jenom past. Mají jenom jediný úkol, jedinou práci: obstarat svému nositeli angínu a podobné nemoci.
(Twain: Nejnižší živočich)


Mor a jiné nemoci hubí modlící se rodiny. Ale lidé to nepozorují.


Moudrý člověk má raději prosbami odvracet nemoci než si přát léku.


Lidstvo úspěšně ničí poslední společenstva na úrovni doby kamenné, a to s vydatnou pomocí pobožných misionářů a jiných obchodních cestujících, kteří tam zavlékají svoje nemoci, chlast a náboženství.


Existují nemoci, z nichž se člověk patřičně a důkladně uzdraví tím, že jim nechá přirozený průběh, po kterém samy od sebe zmizí, aniž by zanechaly nějakou stopu.


Stejné nemoci jako krysa může šířit i veverka, souhlasíte? A veverky vám odporné nejsou?


Lékařství snaží se léčit symptomy nemocí namísto jejich příčin. Paralely jsou v tomto případě naprosto shodné s nemocemi společenskými, jakož i světovými.


AEGRITUDINES ANIMI
Nemoci duše
Řecky νοσοι ψυχές. Podle stoické filosofie souhrnné označení vášní a afektů (παθή), jež vznikají z falešných mínění a zvrácených zásad, z nichž se rodí utrpení. Vyléčit je může jedině filosofie. Jen zničením všech vášní lze dosáhnout pravé svobody, trvalého štěstí a vnitřního míru.


Obyčejná (i senná) rýma a bolest zubů neplatí snad za nemoce.


Kdyby tato země byla pokryta výživným ovocem, kdyby vzduch, jenž nám má dodávati zdraví, nám nepůsobil nemoce a smrt, kdyby člověk nepotřeboval jiného příbytku a lože, než jaké stačí daňkům a srncům - pak by Čingischánové a Tamerlánové neměli jiných sloužících kromě svých dětí, jež by byly dosti řádní lidé, aby o ně pečovaly v jejich stáří.


Každý má žít a umírat sám, nikomu nic nedávat, od nikoho nic nebrat, po nikom nic nechtít, nikomu nepomáhat, nevšímat si nikoho, každému se raději už zdálky vyhnout - a hlavně nemá mít nikdo děti. Ubylo by zbytečných hádek a rozbrojů a nakažlivých nemocí a na světě by byl větší klid, mír a svoboda.


Všichni tihle lidé kráčí proti skutečnosti. Proto je tolik nemocí, vražd a rebelií, realitu nelze ošidit.


Když uvážíme, jak dobrou konstituci mají divoši, alespoň ti, které jsme nezničili svou kořalkou, víme-li, že téměř neznají jiných nemocí než zranění a stáří, musíme uvěřit, že studujíce dějiny lidské společnosti zaznamenáváme dějiny lidských nemocí.


Ze všech nemocí, které si lidé přisuzují, neexistuje jediná, již by dvacatero bylin úplně nevyléčilo.


Bůh stvořil jen hrubé tvory, plné zárodků nemocí.
(Maupassant: Neužitečná krása)


Většina nemocí je prý psychosomatických. V kostele, když je ticho, nebo když mluví jenom kněz, ozývá se časté pokašlávání. No ovšem, kde je nemocný duch, tam je nemocné i tělo.


V období, kde literatura téměř výlučně přičítala bolest žití nehodám zneuznané lásky nebo žárlivostem cizoložstva, opomenul těchto dětských nemocí a studoval nevyléčitelnější, živější, hlubší rány, jež jsou vyryty sytostí, rozčarováním, opovržením do duší v troskách, jež přítomnost mučí, jež minulost odpuzuje, jež budoucnost děsí a uvádí v zoufalství.


Tenhle svět lidí je jen zaslíbeným rájem nemocí a chladné smrti.


Hippokratés vyléčil mnoho nemocí, a sám se pak rozstonal a zemřel. Proč tohle všechno?


Jak jsou směšní ti, jež oklamalo pomíjející tělo, hnusné, plné nemocí a bolů!

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm