Valí se to, valí - jako lavina

25. března 2015 v 15:00 | Misantrop

Zde máme přímo před očima lidskou charakteristiku in vivo, jakožto patvora, který jednou vyplení a zničí Zemi. Je to prostě lidská lavina, již nelze zastavit. Za ní zůstává jen spoušť. Ale pak se i ta lavina jednou, nakonec, zastaví. Kdy to však bude, kdy? Kdy se konečně, jednou provždy, vyčerpá genetický potenciál lidstva a zastaví se jeho lavinovité šíření? Celosvětová lidská lavina je cosi, čehož síla je dána samospádem, jenž je všechno možné, jen ne rozumný. Samospád, jenž se po vyčerpání svých nevědomých samohybných procesů sám zastaví. Zůstane po něm ovšem naprosto zdevastovaná Země.


Bolševismus se proto tak lavinovitě a nezadržitelně valí světem a na svět, protože v něm musí býti cosi, co většině přesně vyhovuje. Bolševismus je totiž nejpohodlnější způsob, jak nežít.


Teď jdu po okružní cestě kolem Zelené stěny. Z nedohledného zeleného oceánu za Stěnou se na mne řítila divoká lavina kořenů, květin, větví, listí - vzepjala se - užuž mě zavalí a z člověka, z nejjemnějšího a nejpřesnějšího stroje, se stanu...
Ale naštěstí mezi mnou a divokým zeleným oceánem je sklo Stěny.


Je to duševní nemoc?, ztráta víry v Boha, jako by se řítila lavina, tak rychle se to sype, doprovod jsou hrůza právě tak jako odleva; stačí se dotknout, abych ne jásal, ale řval zadostiučiněním.


Říší se lavinovitě šířil nový neodolatelný kult křesťanského vytržení a lásky, jemuž římská moc lítě, avšak marně zbraňovala. Strašnej doják!


Zavaž mu oči, zatímco budeš drásat jeho chvějící se tělo, a až se dlouhé hodiny naposloucháš jeho rozkošného křiku, podobného pronikavému chroptění, jež v bitvě vydávají hrdla umírajících raněných, rychle se vzdálíš jako lavina, ale pak se přiřítíš ze sousedního pokoje a budeš se stavět, žes mu přišel na pomoc.


Mnohé z příliš nepohodlného, z příliš "nehumánního", se dá vyřešit zákazem a perzekucemi, ale nejjistější je vždy zavalit to lavinami dezinterpretací. A to platí nejen pro všechno novátorství v umění a filosofii, ale vztahuje se to i na veškerý možný zvířetník kosmu a přírody.


Když uslyšíte lavinu řítící se z ledových hor, lvici naříkající ve vyprahlé poušti nad ztrátou mláďat, bouři plnící své určení, odsouzence řvoucího v žaláři v předvečer popravy a dravou chobotnici vyprávějící mořským vlnám o svých vítězstvích nad plavci a trosečníky, ach, vyslovte to: nejsou ty velebné hlasy krásnější než lidský posměch?


1. března 1968 ... pátek
Novinami, rozhlasem a televizí se valí lavina slov a vět, které se nikdy dříve nesměly ani šeptat.
Mám strach, že to špatně dopadne.


O Janě se začaly šířit legendy, kterých měla katolická církev vždy dost a dost po ruce, a laviny zbožných nesmyslů.
(Krátký: Doslov k: Voltaire: Panna)


Mohutný rachot je z mraků a velikých výšek
slýchat i z tříštění krup a lámání ledu;
to když vítr je v nějakou těsninu směstná
co laviny ledu - a v sníh a kroupy se lámou.


Pánem výroby je poptávka. Celý svět chtěl mít své Roboty. Panečku, my jsme se jen vezli na té lavině poptávky a přitom jsme žvanili - o technice, o sociální otázce, o pokroku, o moc zajímavých věcech. Jako by ty řečičky nějak řídily, kudy se to má valit. Zatím to všechno běželo vlastní tíhou, rychleji, rychleji, pořád rychleji - A každá mizerná, kramářská, špinavá objednávka přidala k lavině kamínek. Tak, lidičky.


Slunce praží a vysouší hlínu,
led ale leptá a laviny vysoko čnící
vysoko v horách se pod jeho paprsky taví.


Král lidožrout hrozným řevem svolával ostatní obry. Celé mračno jich bylo, těch strašných velikánů, a jako lavina se hnali k pobřeží. Lámali kusy skal a začali je házet dolů do přístavu, kde kotvily Odysseovy koráby. Děsný hřmot, křik a zděšení panovaly na všech lodích, které se tříštily pod tíhou balvanů. Obři nabodávali plavce na dlouhé oštěpy a podávali si je ke krvavým hodům.


Ani jediná sněhová vločka se necítí být odpovědná za lavinu.


Přátelé, kam utíkáte? Uvědomte si, že se útěkem nemůžete zachránit. Neubráníte-li most, lavina nepřátel se vřítí do města. Brzy jich bude na Palatiu i na Capitoliu víc než na Ianiculu. Zapřísahám vás znovu, neutíkejte! Já sám se zatím pokusím zadržet útok nepřátel, pokud to bude v silách jednoho člověka.


Přílišné filozofování vede k tomu, že se člověk zaplete do slov tak, až úplně pozbude schopnosti jednat. Proto se tolik filozofujících typů, omráčených lavinou slov, obrací od reality k bohu.


Když Xerxés vstoupil na evropský břeh, díval se na oddíly pěšáků a jízdy. Sedm dní a sedm nocí bez nejmenšího přerušení pohybovala se ta lavina vojska přes most. Nekonečná, nesčetná.


Lůza, s tím svým nutkavým dětinským napodobováním, se valí ze svahu jako lavina, jako drtikol, jako sněhová koule, na niž se cestou nabalují další a další temné vášně lidu. Jeden se člověčí po druhém a takto svět zaplavují střídavé mocné vlny tsunami různých mód, náboženských směrů či politických doktrín. Jednou to jsou třeba džínsy nebo krinolíny, podruhé třeba komunismus, mobily, automobily, pak křesťanství nebo islám, chov psů nebo dětí apod. Takových epileptických povyků pro nic a za nic už bylo a bude! Lépe se těm závalům ani nestavět do cesty. Švejk říká, že na člověka někdy přijde takový moment, kdy je ke všemu hluchý a slepý jako pařez a nedá si nic vymluvit. To je ovšem jejich permanentní stav. Bojuj s nimi, ano - ale jen pokud ti nechtějí dovolit být stranou toho všeho náruživého vzedmutí davů. Jinak to nech být. Nesnaž se změnit směr proudění jejich tekoucího bahna, jinak tě smete a odnese s sebou. Drž se stranou. Trpně vzdoruj. Je nezměníš, ale sám se jen vystavíš v nebezpečenství. Buduj raději sám sebe. Obežeň se hradbami. Uzavři se do podzemních katakomb. Uchyl se do tuskula. Tvoji pevnou skálu jejich dorážející příboj nerozlomí. Naruší poněkud - ano; způsobí možná lehké spaní, jež tě čas od času přiměje bezmocně spílat v nočním vichru té drobounké vodní tříšti... - ano, ale to je tak všechno, co ti mohou udělat: nikdy tě nespláchnou a neutopí.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm