Vás, hlupáci, já odmítám

26. března 2015 v 14:21 | Misantrop

Člověče! Lidé! Lidstvo! Vy blbci! Vy bludaři! Hlupáci! Slyšte!


Jedna polovice světa se vysmívá druhé, a všichni jsou hlupáci.


Jenom hlupáci obdivují u uznávaného básníka všecko. Já si čtu jen pro sebe a mám rád jen to, co se mi hodí.


Náboženský vůdce je vždy mužem moci, již získává nad zhypnotizovanými davy. Hlupáci mu tedy nevadí, on je naopak potřebuje. Pravý mudrc a filosof přemýšlí a píše jen pro sebe, nebo nanejvýš pro pár vyvolených, kteří okamžitě, z pouhého náznaku pochopí a správně ohodnotí jeho filosofii, jíž by hlupáci neporozuměli, ani kdyby k tomu měli dost nutné odvahy, nezbytného rozumu a ochoty, a ani kdyby se jim to vtloukalo do jejich blbých hlav násilím či polopaticky.


Všichni hlupáci se trápí ošklivostí nad sebou samými.


Šel jsem svou cestou a prováděl jsem všechno, čemu ti hlupáci říkají ukrutnosti, ale prožíval jsem rozkoš z jemného porovnávání a byl jsem šťastný.


Musíme sami sebou a světem disponovat bez omezení, jinak z nás budou jen důvěřiví hlupáci nebo služebníci.


Bandy lupičů potřebují, aby všichni obětovaní hlupáci byli poctiví a měli úctu k penězům.
(London: Bílý den)


Hlupáci se teď asi pousmějí, ale pro mne tím je řečeno vše! Jiný důkaz mé ne-lidskosti aby člověk pohledal. Já mám jasno už dávno. Příroda mne nezavrhuje a vítá.


86% Čechů se cítí být šťastnými. Tato "bombastická novina" by se dala interpretovat jinak, po mém: 86% Čechů jsou hlupáci. Ale takové pravdivé informace se nikde a nikdy neobjevují.


Mělo to takový účinek, jaký obvykle mívají dobré knihy. Hlupáci byli potom hloupější, chytří chytřejší a u zbývajících tisíců lidí nedošlo k žádné změně.


Pitomá politika, kterou hrají stále stejní hlupáci, jde od škarpy ke škarpě a vážní pánové každodenně popíší nesčetné sloupce o stejných námětech, o nichž naivkové přesvědčivě diskutují a nevšimnou si, že naprosto stejné věty četli už dobře desettisíckrát!
(Maupassant: Krajinářův život)


Miloš Zeman:
62% voličů jsou hlupáci, 20% je duševně chorých, 10% alkoholiků … a jen 8% je soudných lidí.


Budete mít nejúctyhodnější postavení, jak říkají hlupáci.


Co se dá dělat... Jsou to hlupáci a zabedněnci, co si na nich vezmeš.
(Čechov: Step)


Jednoduchého jedince mezi sebou ještě snesou, lépe než zvídavého a vědoucího, který jim vidí zřetelně pod lebky. Hlupáci mají s nimi snazší život.


Hlupáci si o sobě myslí, že bdí, že oni to prokoukli, že vědí! Ten je Vládce! Ten je pasák! Všechno je jisté, všechno je dáno!


Já jsem se přes lidstvo přenesl, kdežto hlupáci nesou lidstvo stále v sobě.


Pokrytectví má tu nesmírnou výhodu, že hlupáci mají o čem mluvit; pohoršují se, že jsme řekli to nebo ono, že jsme si troufali zasmát se tomu nebo onomu atd.


Nic člověka tak nepokořuje, jako vidí-li, že hlupáci mají úspěchy tam, kde on sám ztroskotává.


Svět je špatný, vládnou v něm pokrytci a hlupáci - pokrytcům patří svět, neboť jej ovládají spřaženi do svých mafií, a hlupákům možná ještě víc, neboť jsou šťastní se svými jednoduchými principy a ubohými cíli, aniž si kladou otázky po smyslu toho všeho.


Z našich pařížských výchovných ústavů, kde nejskvělejší učitelé vyučují podle dokonalých metod a podle nejnovějších vědeckých poznatků, vycházejí dandyové, jacísi hlupáci, kteří si umějí jen správně uvázat kravatu a elegantně se bít v Bouloňském lesíku.


Hlupáci tvoří valnou část voličů a my se podrobujeme jejich vůli.


Nic se nezměnilo: tehdy se hlupáci a lháři zaklínali křížem, dnes se ohánějí mikroskopem či laptopem.


Mnozí hlupáci, z téhož důvodu jako mnozí hrbáči, se stávají zlými, totiž z hořkosti nad ponížením, které utrpěli od přírody, a tedy hledají krátký triumf v tom, příležitostně nahradit potměšilostí to, co jim schází na rozumu. Z toho je mimochodem také pochopitelné, proč se vůči nějaké velmi nadřazené hlavě téměř každý snadno stává zlým. Z druhé strany mají hlupáci velmi často pověst zvláštní dobroty srdce, která se však potvrzuje tak zřídka, že jsem se musel divit, jak jí dosáhli.


Hlupáci bojují marný zápas s lidstvem. Buď skončí porobeni tisíci kompromisy, nebo s nejvýš několika dílčími úspěchy za mřížemi.


Hlupáci jsou v každé době a vždy se projevují jinak. Jedině v tom jsou vynalézaví až hrůza.


Jakmile se ujmou vlády, hned jsou z nich hlupáci ze všech nejnebezpečnější, nejzhoubnější, nejdespotičtější.
(Shaw: Majorka Barbora)


Hlupáci všech zemí, ať už učení nebo neučení, si představují, že komický žánr je ze všech nejsnadnější. Že by si snad uvědomovali, jakou úlohu hrají ve společnosti?


Lidé jsou hlupáci. Když je jedno přátelství zklame, vždy do jiných se řítí.


Lidi jsou hovada a vždy jen pouzí hlupáci, kteří se dají lehce zmanipulovat k čemukoli špatnému.


Hlupáci se unavují pachtěním.


Mauglí lidi nenáviděl. Hnusila se mu jejich řeč, surovost i zbabělost.
"Jsou to lenoši, hlupáci, surovci. Nenávidím je."


Viděl jsem, že štěstí na vědění nezávisí, protože nejšťastnější lidé jsou hlupáci.


Poslyšte, jak hlupáci soudí o zvířatech: jejich duše je duchová bytost, umírající zároveň s tělem. Největší hlupáci jsou ti, kteří vyslovili mínění, že ta duše není ani tělo ani duch.


Vás, hlupáci, já odmítám
Nejsem hlupák
Vyhýbejte se mi, já se vyhnu vám!

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm