Žít a dělat (a říkat) vše naplno

28. března 2015 v 14:18 | Misantrop

DUM VIVIMUS, VIVAMUS
Dokud žijeme, žijme naplno


Využívám naplno schopnosti mozku měnit, předvídat a pohánět k jednání. Tak vítězím nad životem, jsem v předstihu!


Ve své hlouposti si představuji, že když nemyslím já na ně, nebudou oni myslet na mne. V téhle falešné naději nacházím takovou slast, že kdyby mi to mé postavení, má slabost a mé potřeby dovolovaly, oddal bych se jí naplno.


V přírodě se ostří všechny smysly v civilizaci otupělé. Tady prožíváš všechno naplno, tam jsi jako ve skleněné rakvi.


Neuplyne ani den, abych si s radostí a něhou nevzpomněl na to jedinečné a krátké období mého života, kdy jsem byl naplno sám sebou, bez příměsi a bez překážek, a o němž mohu opravdu říci, že jsem žil.


A mám vám říct na plnou hubu, co sobě a ostatním provádějí ti svatí perverti? Mám? Mám to říct naplno? Mám říct, jak strkají čuráky hošíkům a hošanům do zadnice a do pusy?


Já teď právě sice do roboty nemusím, avšak problém pro mne představuje již jen pomyšlení na to, že vlastně žiji, opravdu naplno žiji, jen půlku roku, to jest v létě.


Všechno se stává nesnesitelné a my proklínáme svůj střední věk, kdy vnímáme skutečnost i vykládáme ji už jen jako nahou hrůzu, neboť střední věk znamená naplno rozhořelé vědomí, a mimo spánku, pokud jsme schopni usnout, nám příroda neposkytuje žádného milosrdenství. Proto jsem řekl, že plnost bytí není ve vědomí, ale v regresu, ve zvířeti, ano, v kameni.


LUNA SE LESKNE snad odrazem sluneční záře
a to světlo tím plněji obrací k oku
den ze dne, čím víc se vzdaluje sluneční dráhy,
až zasvitne naplno úplňkem na druhém konci
a sama vyšedši vzhůru je zapadat vidí.


Čtu nejraději uprostřed noci, před spaním, kdy bývá všude ticho a klid a kdy se mohu naplno ponořit do četby a jakoby s ní splynout již v polospánku a nechat si o přečteném třebas i zdát.


Chci-li neoslepený dál naplno žít
Touhle cestou vpřed já musím jít


Teprve v přírodě mám pocit, že žiji opravdu naplno.


Všemi schvalovaný všelidský humanismus je neméně zvrácený sajrajt z mozku jako nacismus - a vlastně i víc, proč to neříct naplno.


A když jsem na velké moře již vyplul a svěřil své plachty
naplno větrům, slyšte! Nic netrvá na celém světě!


Žít je třeba teď a naplno a pak třeba chcípnout, ale je úplně vedlejší živořit pro nějakou pomyslnou budoucnost, která ani nemusí přijít.


V přírodě, když si myslejí, že na ně není tolik vidět a že si mohou dovolit všecko, tam se teprve ukáže, co v nich je a co v nich není. Tam se naplno projeví, co to znamená být člověk. Fujtajbl!


Lidé žádní, park teď patří zvířatům. Znovu si takto názorně uvědomuji, že se zmizením posledního žijícího člověka na této planetě, nikoli až za sto let, nikoli až za padesát let, nýbrž okamžitě! rozhostí se všude po Zemi království divočiny a zvířata ihned obsadí prázdné lidské ruiny a budou zase po zásluze vládnout světu, jako kdyby člověk nikdy neexistoval! Těším se na tu dobu. Tady je toho patřičný důkaz a malý závdavek věcí příštích. Koňadra prozkoumává hodnými lidmi vyvěšenou budku, kosi divoce poletují a pobíhají po zemi, špačci předvádějí naplno a bez zábran všechen rozsah svých hlasových možností a pěnkavy se ozývají v roztodivných nářečích.


Kdyby tu nežili lidé, tráva, nikým neokudlávaná, až na půdu sedíraná, by mohla rázem divoce zabujet, rozrůst se naplno, dát rozkvést všem užitečným "plevelům", všem krásným různobarevným květinám, všem zázračným léčivým bylinám.


Vážnost okamžiku mi nedovoluje pronášet dlouhé řeči. A je zbytečné vás pobízet. Sami víte, co máte dělat. Rozpoutejte ihned všechny své síly! Otevřte své domy, strhněte hráze a uvolněte naplno uzdy svým tokům. Nemeškejte!


Nad celým světem, jak se mu vybavoval v paměti, se snášel pach rozkladu. Celá hra se vskutku vymkla z kontroly.
Avšak zde v Šangri-La je všude hluboký klid. Na bezměsíčném nebi naplno září hvězdy a kupole Karakalu se bleděmodře leskne.


ŽIJ NAPLNO!

Vidím tě ušlápnutého stranou
Proč nežiješ tak, jak bys chtěl?
Proč nežiješ naplno?
Tak se zvedni, dělej!
Neměj strach!
Nejhorší smrt je z vyděšení
Dělej, co chceš, žij naplno!
Smrt může kdykoliv přijít
Hodně pracuj, hodně odpočívej!
Hodně čti, hodně přemýšlej!
Hodně poslouchej, hodně mluv!
Hodně se dívej, hodně ukazuj!
Hodně se uč, hodně poučuj!
Hodně spi, hodně bdi!
Žij naplno!

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm