Ach, bozi, bozi! Existujete vůbec?

2. dubna 2015 v 14:52 | Misantrop

Ach, bozi, bozi! Myslíš, že bozi mají věčně kdy tak pohodlně lidi přistrkovat do bídy, štěstí, jak se komu zachce? To by věru bozi se nadřeli!
(Menandros: Čí je to dítě?)


SVĚT NESTVOŘILI BOHOVÉ

ŘEKNE-LI NĚKDO, že velebný vesmír
kvůli lidem se rozhodli bohové stvořit,
to jejich dílo chvalné že musíme chválit
a věřit, že potrvá věčně a nepozná smrti,
aniž nějaké síle je svobodno viklat
základy toho, co dávný úradek bohů
zbudoval pro lidská plemena navěky věků,
či slovy to tupit a stavět nohama vzhůru:
spřádá-li někdo tyto a podobné báje,
Memmie, blouzní. Vždyť jaký by užitek vzali
z naší vděčnosti věční a blažení bozi,
aby se kvůli nám něco rozhodli dělat?


Bohové neexistují, a jestliže i existují, nestarají se o lidi a nemáme s nimi nic společného.


Neexistuje jeden jediný Bůh, nýbrž nekonečné množství entit, jež si jsou samy svými vlastními bohy. Bůh jsem Já, bohové jsou všechna zvířata, všechny rostliny, všechno živé, co tvoří nad sebe sama; bohem je i oheň, vítr, řeka a veškeré vodstvo, Slunce a nerosty, bohyně jsou Země a Luna, planety a hvězdy, černé díry... Toto nekonečné množství bohů však nazýváme přírodou, nikoli nadpřirozeností!


Může si člověk udělat bohy? Žádní bohové to nejsou.


Kdyby bohové byli, jak já bych snesl, že nejsem bůh! Tedy není bohů.


Existují lidé a bozi, a pak už jen bytosti, jako je Pýthagorás.


Staří bohové nezemřeli. Propadli se do pekel a stali se z nich ďáblové.


Bohové nejsou velkomyslni k červům, protože jich nevidí.
(Klíma: Ženy Cesareovy)


Což nebyli dosud všichni bohové překřtění, ve světce proměnění ďábli?


Nepravého Boha vám podstrčili! Praví bohové jsou božštější. Jsou suverénní: oni skutečně vládnou našemu světu, ne nějaký "úd Boží", jenž je nucen k té nejodpornější, nejnebožštější potupě - k práci, k mizerné práci!


Bohové jsou spravedliví. Nelze o tom pochybovat. Avšak jejich zákoník je nakonec diktován lidmi, kteří organizují společnost. Člověk dělá prozřetelnosti nápovědu.


Po zhroucení středověkého systému nabyli vrchu bohové Zmatku, Šílenství a Nevkusu. Vlády nad Evropou se chopili kupčíci a šarlatáni nazývající své obmyslné evangelium "Osvícením".


Bohové musí ke staré zemi ještě přitvořit novou zem, jež pojme všechny rouhače a padouchy.
(Eurípidés: Hippolytos)


Před kým, bloude, to prcháš? - i bohové bydlili v lesích.
(Vergilius: Zpěvy pastýřské)


Bohové nepotřebují vůbec nic a lidé s nejnižšími nároky jim stojí nejblíže.


Ó svéhlavá lidská mysli! Sklonil jsem šíji jak žebrák a mlčící bohové přírody na mne pohlédli se všemi svými dary!


Člověk hledá a nemůže najít jakéhosi "Boha" na nebesích, hledá ho po kostelech a jiných ratejnách, ale že ho navštěvují cvrlikající bohové, kteří mu zpívají melodie sladší než vyžilé songy superstars, k tomu je hluchý, slepý, blbý - a lidský!


Zvířecí bohové lidstvo neopustili - lidstvo je vyhnalo a samo si zpupně keclo prdelí na trůn!


Ach, vy zvířecí bohové, co jen si počnu, až tohle všechno lidé zničí?


Ó, bohové,
jsme čím nás Homér ráčil udělat,
i můžeme jen řečí nebeskou nadávat.
(Swift: Bitva knih)


Proti nudě i bozi marně bojují.


Nezhynulo nikdy to, co zlé,
to dobře bozi chrání; co však prohnané,
co zchytralé, to rádi z Hádu vyzvednou,
a naopak zas to, co řádné, čestné je,
vždy dopravují tam. Co třeba o tom všem
je soudit, jak to schválit? Skutky božské když
chci soudit, potom shledám, bozi že jsou zlí.
(Sofoklés: Filoktétés)


bozi mor na tebe sešlou, protože jsi člověk! A hneš-li prstem, už jenom proto, že jsi člověk, ať tě bozi zničí!
(Shakespeare: Timon Athénský)


Žid Apella v tohle ať věří,
nikoli já, jenž poznal, že bohové klidně si žijí,
a když nějaký zázrak si příroda stvoří, že z výšin
nebes ho nesesílají k nám na svět mrzutí bozi.


Sapfó:
A smrt je zlo,
tak bozi uznali,
vždyť kdyby byla krásná,
též by zmírali.


Starý Kadmos nevěří ani v dobro ani ve ctnost. Ví, že lidé jsou špatní, a že bozi, mocnější než lidé, jsou ještě horší. Bojí se jich; hledí je uchlácholit krvavými oběťmi. Nemiluje je. Miluje toliko sebe.


Já pod sluncem neznám nic
chudšího, než jste vy, bozi!
Stravou veleby vaší,
ach, skomíravé,
je obětí nuzná daň,
je našich modliteb dech:
a bláznovské důvěry nebýt
žebráků a dětí,
vy mřeli byste hladem.
(Goethe: Prométheus)


Jsem Bůh svého osobního práva na pomstu a jako takový říkám: toto právo mají jen bozi mně rovní.


Vaši bozi jsou slabí. Vaše hudba je slabá. Vaše kultura je slabá. Ničím takovým se mi nezalíbíte.


Obávám se, že jsme jen takoví bozi a polobozi, jako jsou fauni a satyrové, božství zkřížené s hovadstvím, opeslá stvoření, a že je sám náš život do jisté míry naší ostudou.


Dejtež bohové lépe! Leč nestačí prositi o to, musím také tak jednat!


Když bohové dávnověků shlédli na zem, aby se pobavili vzrušující podívanou, spatřili tam jen divý rej rvoucích se lidských bestií, nikoli ušlechtilé výtvory ducha, třebaže ani válka není nic jiného než výtvor lidského ducha. Když teď shlížejí na svět bohové současnosti - televizní diváci - baví se bez omrzení pořád touž krvavou lázní a týmž přemnožováním jako bohové minulosti.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm