Jsou ovšem i lenoši nepůvabní

24. dubna 2015 v 14:12 | Misantrop

Nejzarytějšími filmovými diváky se stávají ponejvíce ti, již jsou duševně líní číst, a proto se nejraději nechávají bavit pouze pasívně sledováním filmů - a myslím, že nebudu daleko od pravdy, když jedněmi ústy zároveň dodám, že i to dělají bez hlubšího zájmu, takže často vyrušují, odbíhají, nedávají pozor, telefonují a baví se s ostatními nebo dokonce u televize či v kině spí, a ono drzé a nemístné přerušování televizních filmů vlezlou reklamou jim nevadí, protože tak mají alespoň nějaký lepší důvod jít si vykouřit cigaretu, donést si další jídlo, poslat někomu zprávu či si skočit na záchod. Tito duševní lenoši jsou samozřejmě líní číst i titulky u cizojazyčných filmů, ale jsou také líní naučit se cizí řeči, takže vyžadují prznění původního znění dabingem, čímž všechny zápory ještě více zhoršují.


Kdo lenoší si doma v klidu,
neví, jak chutná jitřní chlad.
Umí jen starost mít a bídu,
a nemluvňata kolébat.


Sbohem, světe! Neboť každého svádíš: ctižádostivci slibuješ slávu, nespokojenci změnu, šplhavci knížecí přízeň a úřady, lenochu poklady.


Jste lenoši líní, proto říkáte: "Pojďme obětovat Hospodinu."


Aby mohl být člověk svobodný, musí mít silnou vůli. Jedinec se silnou vůlí je prakticky neovladatelný. Pak už nepotřebuje nic z toho, co zmenšuje jeho naprostou svobodu: společnost jiných lidí, jejich pomoc nebo jejich soucit. - Otázkou je tedy jen to, zda je člověk takové volní síly vůbec schopen, neboť celé dějiny lidstva, kam až paměť sahá, neposkytují žádný takový nebo i jen podobný příklad a celá lidská kulturní civilizace se svojí výchovou a se svojí morálkou pracuje zcela zjevně a záměrně opačným směrem. Právě všichni ti moralisti a učitelé lidstva byli a jsou jen bandou potměšilých lenochů!


NON VOLAT IN BUCCAS ASSA COLUMBA TUAS
Neslétne pečený holub do tvých odulých úst
Rčení, které se vyskytuje v mnoha variacích, má zřejmě varovat ty, kteří spoléhají na to, že existuje "zaslíbená země" lenochů a jedlíků, kde poletují pečení holubi, střechy domů jsou z koláčů, ploty z klobásek apod. Ve středověku obvyklá představa, častá i ve výtvarném umění. Srov. např. název jedné z básní v Brantově Lodi bláznů: "Kde pečení holubi...". Srov. však i opačný názor: I kdyby žili v dostatku v prvotním Kronově světě, uprostřed rajské zahrady, kde by jim lítali pečení holubi sami do huby, stejně by si nedali svátek a našli by si něco, co by mohli ničit - tedy nějakou "práci"! Pořád bychom je viděli, jak někde něco stěhují sem a tam, a jak kopou jámu jen proto, aby ji mohli zase zahrabat. Stále bychom mohli vidět jejich ohnutá záda a vystrčené prdele při lopotném bušení a hrabání (Misantrop, Bůh nesmiřitelného hněvu).
*
NUX, ASINUS, CAMPANA, PIGER SINE VERBERA CESSANT
Ořech i osel, lenoch a zvon se bez hole nehnou
*
CUM PIGRUM VEXARET HIEMS TECTOQUE CARERET, "VER", INQUIT, "VENIET TUNCQUE PARABO DOMUM"
Lenoch, když týrán byl zimou a neměl nad hlavou střechu, řekl: "Jaro až přijde, potom si postavím dům"
*
RESPICE FORMICAM, VIR TARDE, LABORIS AMICAM
Pohleď na mravence, lenochu, na toho přítele práce
Volně podle bible (Starý zákon, Přísloví 6,6): Vade ad formicam, o piger, et considera vias eius et disce sapientiam - Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš. Srov. parafrázi: Jděte k lenochodovi, dříči a kutilové, dívejte se, jak žije, ať trochu zmoudříte! (Misantrop, Sentence o lidském smradu)


"Takový bůh se nenajde, aby podporoval zženštilé lenochy. Ne slávu, ale hanbu sklidíte na věčné časy, budete-li tady ještě dále marnit čas zábavou a lenošením."
Nikdo z plavců se neodvážil ani oči zvednout nebo pronést nějakou obhajobu. Všichni cítili, že má Héráklés pravdu a že lenošení na ostrově nemá smysl. A proto souhlasili, aby se ihned nasedlo na loď a plulo odtud.


Mauglí lidi nenáviděl.
"Jsou to lenoši, hlupáci, surovci."Související článek:
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm