Lidstvo by měla vystřídat vyšší rasa

17. dubna 2015 v 13:51 | Misantrop

Jsem si už dnes jist, že kdysi na naší planetě existovala rasa lidských tvorů, nadaných duchem srovnatelným s vaším a s duchem lidí, kteří obývají vaši Zemi, rasa, která zdegenerovala a vrátila se k zvířecímu stadiu...
Lidstvo tak líné a tak snadno poddajné, copak nebylo načase, aby je vystřídala vyšší rasa?


Lidská rasa hluboce uráží moje estetické cítění.


Lidstvo je zvrhlá sadomasochistická rasa, libující si v násilnostech a krutostech všeho druhu, Já jsem však naopak zcela jiný; Já opravdu nepřináležím k lidskému druhu.


Bonzové - buddhističtí kněží; zde v hanlivém významu "nafoukaní šéfíci, magnáti, ředitelé zeměkoule", rozuměj povšechně jako lidská rasa, byť Hugo měl naivně na mysli "pouze" politiky - tyto "vši na hlavě lidstva".
(Pozn. Mis. k: Hugo: Bonzové)


Panská rasa může vzniknout jen z hrozných a násilných začátků.


Jestliže lidská rasa poruší rovnováhu Země, bude pošlapána a odhozena.


Jeden určitý člověk neznamená nic, vůbec nic. Rasa je vše!


Vyjadřoval se o ženách nehezky, a když se v jeho přítomnosti mluvilo o ženách, říkával: "Nižší rasa!"
(Čechov: Dáma s psíčkem)


Zvykem mágů je pochovávat tělesné pozůstatky teprve tenkrát, když je dravá zvířata roztrhala. V Hyrkanii na to mají psy; pro obyčejné lidi jsou chováni psi na obecní útraty, šlechtici si chovají psy vlastní. Víme, že to je zvláštní ušlechtilá psí rasa, ale přesto si jich každý podle svých možností opatří i víc, aby jeho mrtvolu roztrhali, a to považují za nejlepší pohřeb.


Když přemýšlím o nějakém lidském povolání, jež bych mohl radostně a nadšeně vykonávat, povolání, o němž bych směl říci, jako ostatní lidé, že je mým koníčkem, napadá mě jen jediné: esesák, strážný ve vyhlazovacím koncentráku. To jediné by mě snad bavilo, kdyby se domohla moci nějaká nadlidská rasa misantropů, v tom bych se vyžíval, to by mě neomrzelo, a za peníze a jen na poloviční úvazek bych to zvládnul.


Někteří říkají, že jejich náboženská víra či politický systém potřebují víc členů, aby udělali svět lepším. Ostatní tvrdí, že je jejich rasa nebo etnická skupina v menšině, nebo brzy bude, jestliže to tak nechají. Myšlenkové pozadí této pokrevní mentality je hluboké a silné: víc "nás" a méně "jich". Nepřipomíná vám to rasismus?
"Sakra, když my nebudeme mít víc dětí, pak jich budou mít víc oni, a moje rasa nebude mít početní převahu!!"


Kdyby děti přicházely na svět jen z čistého rozumu, existovala by lidská rasa?


Veliký Duchu, modlím se za mé vyhynutí.
Dej, ať můj druh vyhyne, ať zmizí z povrchu zemského.
Dej, ať jsou má bedra jalová,
ať mé sémě nevzklíčí,
ať lidská rasa opadne jako listí na podzim.


Co mají rasisté? Těmhle lidem chybí kromě jiného taky dobrý vkus. Vždyť mulati jsou ta nejhezčí rasa.


Odporná rasa ti lidé.


Špatný by nebyl taky
mladistvý Viking s mořsky jasnými zraky,
jenž krůpěje severních moří s vlající kštice střásá...
Sic nemá to kulturu, ale zas je to rasa.


Ve dne v noci, tělem i duší pracovat na svržení lidské rasy.


Neplodnost se stává poslední vymožeností lidské rasy.


Lidstvo skončilo na této planetě. Již je vlastně mrtvé, jen si to dětinsky dosud odmítá přiznat. Nu, jen se porozhlédni kolem sebe, člověče, a pokus se již dnes uhodnout mezi svými bližními zástupce a první výhonky té vyšší misantropické rasy! Poznáš-li je, budeš je jistě nenávidět, tak jako oni nenávidí tebe.


Nacistickou rasovou teorii vystřídala jiná pitomost: Žádné rasy prý neexistují! Všichni lidé jsou prý de facto příslušníky jen jedné jediné rasy, a to rasy "lidské"! Takže vztáhneme-li toto "učení" např. na psy, není rozdíl mezi pudlem a dobrmanem!


Zhoršování rasy je něco odporného, jedna z nejhorších věcí vůbec.


Slované také používali jako symbol svastiku, neboť svastika, hákový kříž, je prastarý, výlučně indoevropský, árijský symbol, a proto si jej nacisté, jako bojovníci za přežití bílé rasy, vetkli do znaku.


Hitler byl bezesporu člověk, jenž byl prodchnut starostmi o budoucnost svého národa, svého státu, své rasy, celého lidstva.
(Misantrop: Předmluva k: Hitler: Mein Kampf)


To, za co musíme bojovat, je zajištění existence a rozmnožení naší rasy.
*
Celá existence Židů je vybudována na jedné obrovské lži, totiž že se u nich jedná o náboženské bratrstvo, zatímco se to točí kolem jedné rasy, a sice kolem jaké.


Přetvářka do "svatosti", nabývající tu přímo geniálnosti, nikdy jindy mezi knihami a lidmi ani přibližně nedostižená, toto umění falšovat slova i gesta, není nahodilostí nějakého jednotlivého nadání, nějaké výjimečné povahy. K tomu je třeba rasy.
*
Křesťanství nevyjadřuje úpadek určité rasy, je to shluk dekadenčních forem, které se odevšad k sobě tlačí a hledají.


Ne, jsme různé rasy. Naše děti si spolu nehrají a naši starci nevypravují stejné příběhy. Vám je bůh nakloněn, my jsme sirotci.


Je to zbytečné a neprospěšné, ale pro misantropa je to příznivé znamení. Kdyby totiž do budoucna mělo osočování mezi pohlavími lidské rasy pokračovat, mohlo by to lidstvo značně oslabit. Ženy by již nemusely tak zatvrzele trvat na tom, aby se "obětovaly" pro budoucnost lidského rodu, a muži by mohli změknout tak, že by se mohli objevit na přírodní scéně nějací predátoři, kteří by lidstvo vyhladili. Kromě toho soudím, že lidstvo by mělo být zničeno.


Bývalý šéf protiteroristického oddělení CIA Vincent M. Cannistraro předvídá na stránkách Weekly World News, že tu budeme mít "vysoce vzdělané vědce ... v malých organizovaných tajných buňkách, kteří budou pracovat na vývoji technologií, sloužících k zmenšení lidské rasy (sic) nebo dokonce k jejímu vyhlazení z povrchu zemského."


Je to bezpochyby lenost a nepopiratelné charakterové vady, co žene lidi do chomoutů a pod čepce, nikoli obyčejná starost zvířete o přežití své rasy.


Lidstvo není tak jednotným živočišným druhem, jak by se na první pohled zdálo. Mezi člověkem a člověkem jsou často nepřekonatelné rozdíly v rase, řeči, víře, v přesvědčení, v povahových vlastnostech, ve způsobu života, v inteligenci - a to rozdíly tak významné, že to dva rozdílné lidi činí nespářitelnými, natož aby spolu chtěli sdílet stejný dům, město či planetu. Mezi zlověkem a jiným zlověkem jsou často větší rozdíly než mezi kojotem a vlkem, kteřížto dva rozdílní psovití tvorové se mohou zkřížit snáz než dejme tomu árijec s negrem nebo vegetarián s kanibalem.


Těším se ze všeho po způsobu zvířat. Jestliže se můj neklidný, zmučený, prací nadměrně vyvinutý duch pozvedne k nadějím, které nepatří naší rase, a pak klesne zpět k opovrhování vším, poněvadž u všeho vidí nicotnost, mé zvířecí tělo se opájí vší opojností života.
(Maupassant: Na vodě)


Vždy se nechápavě divím tomu, že někdo, kdo je natolik ušlechtilý a moudrý, že zbožňuje přírodu i s jejími všemi tvory, dokáže být přesto tak polovičatý, že necítí ani trochu nenávist k těm, kteří na tomto světě jako jediní rozsévají jen zmar a zkázu - tedy k lidem, k lidské rase vůbec.


Šťastná volba, která přinesla lidské rase současnou moc, znamenala zničení nesčetných ostatních forem života.


A dokud nepromluví, není kazu v její němé kráse,
až by jeden nevěřil, že patří k hnusné lidské rase.


To je úžasné, jak se v lidské rase udržují zločinné pudy.


Člověk je báječná kuriozita. Je ztělesněným sarkasmem. A přitom lichometně a naprosto upřímně nazývá sám sebe "Nejušlechtilejším výtvorem Božím". A není to pro něho žádná nová myšlenka, mluví o tom už celé věky a věří tomu. Věří tomu, a v celé jeho rase se nenašel nikdo, kdo by se tomu vysmál.


Verbež hledá svobodu tam, kde ani tráva neroste: v bohu, v přírodě, v lidstvu, ve společnosti, v národě, v rase...


Přicházím o hodně snad.
Mám však své dobré právo lát,
být nesmiřitelný k té hnusné lidské rase
a živit počestně své záští k ní.
(Molière: Misantrop)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm