Mučení všemi schvalované

6. dubna 2015 v 15:19 | Misantrop

Cílem mučení je mučení.


Všechny metody "výchovy" člověka ve "společensky platného občana" jsou také osvědčenými metodami mučení, když se tyto metody znásobí a přeženou.


Gisela d'Estoc:
Korzet, ohavný korzet, bychom mohly bez přehánění považovat za obnovené mučení inkvizice.


Ani jediný sebe ukrutnější loupežník nemůže se vyrovnat ukrutností, necitelností a rafinovaností v mučení nejen zločincům, panovníkům, znamenitým svou ukrutností, nýbrž ani nynějším konstitučním a liberálním vládám.


Práce mi připadá nesmyslná, jako svého druhu mučení, jako trest za nějaký neznámý hřích, jako kriminál za nespáchaný zločin.
Ale ta představa, že zítra a další tři dny budu muset absolvovat totéž mučení, se mi stala nesnesitelnou.


Zénón Elejský, řecký filosof z 5. století před naším letopočtem byl uvězněn pro účast na spiknutí proti samovládci. Pověst vyprávěla, že si z obavy, aby při mučení neprozradil spoluspiklence, ukousl jazyk a vyplivl ho tyranovi do tváře. Byl umučen k smrti.


Jen silná hrozba zákonné odplaty, společenská tabu, kulturní stravovací návyky a zlozvyky a mučení nevinných zvířat zabraňují plnému propuknutí všelidského kanibalismu.
A vidím-li lidáka, vzpomenu si na všechno to mučení a vraždění zvířat znovu.
A co podotknout k Renčínovi? Vadí mi jen jeho rybářské vtipy, protože vraždění a mučení ryb, ubíjení někoho ze sportu, jen pro zvrhlé potěšení, nepovažuji ani trochu za vtipné, tím méně filosofické.


Ne, už to nevydržím. Bože, co to se mnou dělají? Lijí mi na hlavu studenou vodu! Co jsem jim udělal? Proč mě tak týrají? Co po mně chtějí? Co jim, já chudák, mohu dát? Vždyť nic nemám. Už nemám sílu, už nesnesu to jejich mučení, hlava mi třeští, všechno se se mnou točí. Zachraňte mě!
(Gogol: Bláznovy zápisky)


Bolestné mučení pro doktorský diplom
Vyvražďování pro vaši pitomou zábavu
Až přiletí bomba, neptejte se proč
Protože odpověď najdete u sebe


Člověk, který má sklon k mučení zvířat a je bez soucitu k jejich utrpení, bude mít vždy větší sklon k zabíjení a mučení i lidí, pokud k tomu bude mít příležitost.
(Wiśniewska-Roszkowska: Vegetariánství)


To, že malí a chudí duchem také mluví, je hrozné mučení pro uši toho, kdo s hrůzou ví, že osud lidstva je ve zdaru jeho nejvyššího typu.


Samozřejmě, že pokud už mluvíme o zákonodárství, nejradši bychom viděli zákon, jenž by trestal zabíjení, mučení a omezování osobní svobody zvířat, ale podobný zákon mají ledi pro svoji vlastní ochranu a je beztak nedostačující...
Divoká zvířata žijí přirozeně a nikdy se zbytečně netrápí. To človjek je vynálezcem cyvylyzovaných běd a všech těch nelítostných forem mučení zvířat, od zoologických vězení ("zahrad"), přes zvířecí koncentráky ("kravíny" a podobně), až po zvířecí inkvizici (vivisekce).


Sotva jsem ulehl včera odpoledne do postele, abych se trochu prospal před noční šichtou, spustila Čubka dole sama doma zase svou obvyklou "hitovku". Je to k zbláznění. Hodinu kňučela, štěkala a vyla v pravidelných intervalech a zase jen Bachovy klavírní partity ty její kvílivé pazvuky zmírňovaly a částečně i přehlušovaly. A když za celou hodinu tohoto nesnesitelného psychického mučení a drásání nervů přišli páni bytu konečně domů, ani tehdy nebyl mému utrpení konec, spíše to bylo horší, neboť ji přivázali venku ke stromu u garáže, na její obvyklé "pódium", a tam štěkala znovu, ale tentokrát naplno. Vůbec jsem se nevyspal.


Zdá se, že studené monzunové počasí ustává. Je načase, neboť už musím vypadnout ven, nebo se zblázním. Táta se baví chytáním a zabíjením much - v podstatě jejich mučením, protože je hází živé do záchodové mísy, kde sebou zmítají v močové vodě, dokud se nevyčerpají a neutonou -, máma pak se vyžívá v jiném druhu mučení: v trýznivých, dlouhých, nudných monolozích a bludech, v nichž shledává zalíbení pouze ona, a pouze ona se také s potěchou poslouchá. Není nic otravnějšího než sledovat ty dva při nejvlastnější humánní činnosti, která charakterizuje lidstvo jako špatnou hudbu její falešnost.


Hlupáku, ty se nám zaříkáš nevinností jako vhodným důvodem, abys mohl uniknout našemu mučení?


Ať už se učíme čelit bolesti hrdostí, výsměchem, silou své vůle, počínáme si jako indián, který se i při sebekrutějším mučení odškodňuje na svém mučiteli ostřím svého jazyka.


Hrdinná odhodlanost zajatce obviňuje všechny, kdo ho obklopují, ze zbabělosti, ustrašenosti, z neznalosti v umění vynalézat krutá mučení. To dělá až do chvíle, kdy jeho tělo v cárech padá k zemi rozsápáno zaživa před zraky nepřátel zpitých vztekem a kdy s posledním vydechnutím zaznívá ještě poslední urážka na jejich adresu.
(Volney: Obrazy ze Spojených států severoamerických)


Všemi schvalovaný všelidský humanismus je neméně zvrácený sajrajt z mozku jako nacismus - a vlastně i víc, proč to neříct naplno. Cílenou nenávist, vyvražďování a mučení "jen" převádí z lidských skupin obyvatelstva na bedra zvířat a přírody. To není náprava, ale přechod na tu nejhrůznější ideologii, která se kdy zrodila ve vypatlaném lidském mozku. A jméno té zvrácenosti, pod jejíž ochrannou rukou se dějí ta nejhorší člověčenstva, včetně vraždění a mučení nevinných zvířat a ničení krásné přírody, je humanismus.


Člověku, který to bezpříkladné příkoří, jaké si svrchovaně špatný svět ještě způsobí, pocítí jako mučení na sobě, zbývá pouze jeden poslední mravní úkol: bez soucitu prospat tuto tísnivou dobu, dokud ho nespasí slovo nebo netrpělivost Boží.


Bral jsem oběma rukama ty staré zástavy dávných lásek, vášnivě jsem je hladil a v duši rozervané vzpomínkami jsem viděl znovu každou hodinu oddání - trpěl jsem krutější muka než všecko mučení, jaké popisují všechny bajky o pekle.


Člověk je vydán všanc náhodným nepředvídanostem v hlavách učitelů, jejich malichernému či sadističtějšímu mučení.


V Číně byly dlouhé vlasy považovány za symboly buržoazního životního stylu a bohatství. Lidé se jich museli vystříhat, jinak by trpěli vážnými následky, jako bylo mučení a bití.


Jsem jist, že Láska byla první, která vymyslila mučení.
(Plautus: Hra o skříňce)


Křesťanství potřebovalo barbarských pojmů a hodnot, aby barbary zvládlo: takové jsou oběť prvotin, pití krve při přijímání, pohrdání duchem a kulturou; mučení ve všech formách, smyslné i mimosmyslné.


Ve jménu přísahy Hippokratovy, který staví úctu k lidskému životu nade vše, vytvořili lékaři nejrafinovanější formu moderního mučení: přežívání.


Všichni zločinci trýznili a mučili v mládí zvířata. Byla by to odporná kapitola, vypisovat, jak car Ivan Hrozný bavil se v útlém mládí mučením zvířat, která nechal pozvolna umírat v nejkrutějších bolestech, což mu působilo rozkoš. Všichni ukrutní tyrani mučili zvířata v mládí a později bavili se proléváním lidské krve a uřezáváním lidských hlav.


Práce je fyzickým zlem pro všechny, ale pro některé je přímo mučením.


Věci, které jsem považoval za "dobré", byly spíš dobrým mučením, dobrým sadomasochismem. Nic víc.


Chci pomstu! A pak tu zbědovanou, všemožným mučením, týráním a ponižováním, dobytku podobnou bytost, živořící ve vlastních výkalech, nemilosrdně, ale pomalu zabiju. Třeba ji nechám vykrvácet, rány pomazávaje solí, budu pít její hnusnou krev a zvracet z toho na ni. A ta bytost se na to bude muset doposledka dívat.


Celá společnost je podmíněná tím, že člověku, který páchá hříchy, se v tom musí zabránit; jinak je bude páchat dál. Musí být uvězněn, potrestán. Musí být mučen, aby nemohl páchat hříchy. Nikomu jsme však ještě v páchání hříchů nezabránili - nebyli jsme schopni v tom zabránit ani jedinému člověku.
Slyšel jsem, že v Anglii se kdysi dávno, před dvěma sty lety, dělalo toto: když byl chycen zloděj, nechali ho bičovat nahého na křižovatce před celým městem. Musel tam viset a být bičován - aby poučil celé město o tom, co se stane, když budeš krást. Pak toho však museli nechat, protože lidé z celého města se sešli, aby viděli bičování zloděje, a kapesní zloději si trénovali své umění právě v tomto davu. Lidé byli tak zaujati mučením, že na své kapsy dočista zapomněli. Bylo tedy zřejmé, že dělají nesmysl. Nikoho nic nenaučili. Přesně na tom místě lidé kradli. Dělali úplně stejnou věc!
Podle mne je tento úkaz velmi symbolický. Všechna naše uvěznění, doživotní tresty, tresty smrti, naše mučení, jsou bezvýznamné. Nezměnily ani jednoho člověka.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm