V století jsme vděkuprázdném

4. dubna 2015 v 13:56 | Misantrop
Félicien Rops: Pokušení sv. Antonína (1878)


V století jsme vděkuprázdném!
Noviny čtu! - S odporem -!
Jeden vrahem, - druhý bláznem -
každý třetí - netvorem! -


Je možno stát se umělcem i tím způsobem, že člověk čerpá pravidla z knih, a nikoli ze svého srdce. To, že sbírky takových pravidel existují, toť neštěstí našeho století.


Celé století vede ke zhoubě. Starý a vznešený boj zachvátila nemoc. Přemohly ho síly destrukce a rozkladu. Lidský duch naprosto nesměřuje ke světlu. Možná dokonce ustoupil. Obklopuje nás slabost, strach a morbidita. Odkud vzejdou poklady dobroty a inteligence, které by nás jednoho dne mohly zachránit? I náhoda se mi zdá bezmocná...


I v našem století badatelé popisují jistá místa dlouhověkosti, izolovaná, hlavně vysokohorská údolí, kde po tisíce let žijí nevelké národy, živíce se zcela vegetariánsky a vyznačující se výrazně dobrým zdravotním stavem a dlouhověkostí. Možno se zde zmínit o "šťastném údolí" v Himálajích, kde žije malý nárůdek Hunza, nebo v údolí Vilcabamba v Andách, nebo o plemeni Tubu, žijícím v datlové oáze ve střední části Sahary.
(Wiśniewska-Roszkowska: Vegetariánství)


Z mateřské školky na univerzitu a zpátky do mateřské školky. To je graf intelektuálního vývoje za posledních pět století.


Začíná možná nové století, století, kdy intelektuálové a vzdělané vrstvy budou snít o tom, jak se utopií uvarovat a jak se vrátit ke společnosti neutopické, méně dokonalé, leč svobodnější.


Společenská omezení, století od století přísnější, zužují a pokřivují naši citovou energii.
(Zweig: Léčení duchem)


Brzo budou brambory stejnou cizokrajnou zvláštností jako byly někdy v šestnáctém století.


Joseph Goebbels:
Ó století, ó vědy, je radost žít!


Lidské pokolení jednoho věku není lidským pokolením věku jiného a Diogenés nenašel člověka proto, že mezi svými současníky hledal člověka z doby minulé. Cato, řekne si čtenář, zahynul s Římem a svobodou, protože ve svém století nebyl na místě; největší z mužů mohl udivit svět, kdyby mu byl vládl o pět set let dříve.


Nenechali mě na ostrově déle než dva měsíce, ale strávil bych tam dva roky, dvě století, celou věčnost, aniž bych se na okamžik nudil. Nechal bych hádat všechny lidi svého století, aby popsali život, jaký jsem tam vedl.


Každé století má svého Minotaura a zajímavo je, že vždy tito ukrutníci svou zločinnou dráhu nastoupili trýzněním zvířat.


Jen z donucení funguji ve století, kterým opovrhuji.


Dnes lidé mají jiné pojetí,
jsou shovívaví míň a z hňupství tyjí,
to není už to skvělé století,
kdy Ariosto slavil Itálii.


Je znamením našeho století, že filosofie je i pro lidi rozumně uvažující prázdným, fantastickým pojmem, který nemá ani podle úsudku lidí, ani ve skutečnosti žádnou cenu či užitek.


Kdepak jsou například ještě celkem idylické časy 9. století, v nichž mohl žít nejznámější český poustevník Ivan v lese po dobu dvaačtyřiceti let, než jeho sluj objevil náhodou při lovu kníže Bořivoj?


Jsou lidé, kteří ani tak hezky nepíší, jako spíš umějí postřehnout módní rysy každého desetiletí a století, až by i čert uvěřil, že tak píšou od přírody.


Žijeme ve století, kdy se šprýmaři chovají jako funebráci a říká se jim politikové.
(Maupassant: Žert)


Není století, jež by neponoukalo k smíchu v století příštím pro nějaké směšné tvrzení nebo popírání. Minulá pošetilost zřídka osvětluje lidem jejich pošetilou přítomnost.


Stále ještě existují malé skulinky v tomto totalitním století! Jen je čím dál obtížnější je najít a vměstnat se do nich. Ale jsou. Lidužel už jistě někdo někde pracuje na jejich zatmelení.


Toto století bude misantropické ať chtějí nebo ne! Přesně podle mé předpovědi!


"Taková století přeďte!" svým vřetenům pravily Parky,
svorně, vždyť osudu vůle se nijak nemůže změnit.
(Vergilius: Zpěvy pastýřské)


Ti, které chválí dějiny jako velké,
století svému dobře rozuměli,
však nezmohli se na ideu novou.


To, co se dalo v polovině 20. století, tedy za Bataillova života, jen tušit, naplňuje se koncem 2. tisíciletí měrou vrchovatou: degradace a zotročení nezávislého individuálního myšlení dosahují nesmírných rozměrů. Konzumní "výdobytky" a více či méně represívní praktiky každého organizovaného státního aparátu mají na skutečnou svobodu jednoho každého člena společnosti zhoubný vliv.
(Ladislav Šerý)


Panská rasa může vzniknout jen z hrozných a násilných začátků. Problém: kde jsou barbaři dvacátého století?


Celé století chce při dobré příležitosti s tebou a zavěsí se ti na botu, div že ti nohu nevytrhne!


Jedna věc je v tomto století jistá: to, že "lidstvo" použije moc propůjčenou novými technologiemi k páchání brutálních zločinů proti sobě samému.


Je pravda, že vkus obecenstva je podivuhodně zkažený a že se naše století strašlivě poluzuje.
(Molière: Kritika Školy pro ženy)


A ať jen na nás neulpí žádná poskvrna, žádná pohana, jíž nás špiní naše století jako lůza zdi!


Skutečně, když jest epocha, v níž je talentovaný člověk nucen žíti, plochá a blbá, jest umělec i bez vědomí svého zachvacován nostalgií po jiném století.


Dvacáté století je tím prvním, ve kterém již neexistuje to, čemu se odjakživa říkalo terra incognita (země neznámá). Všechno už někomu patří. Je to apoteóza teritoriálního gangsterství. Žádný čtvereční metr Země nazmar! Žádný čtvereční metr Země, který by zůstával jen tak, nezdaněný, nehlídaný policií... alespoň teoreticky.


Charakterově pevný, tvůrčí, a proto cenný člověk, nepřizpůsobivý, s pozorovacím talentem a pilný, musí být ve všech společnostech 20. století postupně týrán, a když se navíc rozpozná jeho citlivost, urážen tak dlouho, až je zničen.


Nadobro ho ohromil můj dějepisný přehled událostí u nás za poslední století. Dušoval se, že je to pouhá snůška spiknutí, vzpour, vražd, řeží, převratů, vypovídání, nejhorších to následků lakoty, stranictví, licoměrnosti, prorady, ukrutenství, zběsilosti, šílenství, zášti, závisti, chlípnosti, zloby a ctižádostivosti.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm