Já, Misantrop, zdeptán příkořím

9. května 2015 v 14:18 | Misantrop

DANT ANIMUM AD LOQUENDUM LIBERE ULTIMAE MISERIAE
(Livius, Dějiny 29,17,11)
Největší bědy dodávají odvahu mluvit svobodně
Slova vyslance jihoitalského města Lokroi, stěžujícího si v římském senátu na příkoří páchaná na obyvatelích římskou posádkou na konci 2. punské války.


DÍTĚ: "Ach, světe, to světlo bodá do očí!"
SVĚT: "To nic, v životě tě čekají i horší příkoří."
DÍTĚ: "Ale jaká to hrozná příkoří mi uchystali?"


Svůj život v příkoří, v hanbě - ten ne!
Ten nechci, nebudu oplakávat.
(Eurípidés: Hekaba)


Celý svět vypadá lépe bez lidí! Navíc se mi i šlo lépe, neboť jsem byl pěkně vyspalý, odpočatý a na prožitá příkoří ve fabrice už jsem nemyslel, nebo se aspoň snažil nemyslet - ale znáte mě: Já nikdy nic nezapomínám!


Ach, jak je ten lidský život pln strastí a příkoří! Sotva jedno neštěstí ustalo, již se ocitáme v druhém; nedivím se, že pohanský filosof Timón nastavěl v Athénách mnoho šibenic, na nichž se lidé měli sami věšet, a tak krátkou bolestí svému ubohému životu rychle konec učinit.


Charakteristickým znakem člověka je ruka - nástroj, kterým člověk páchá všechna příkoří.


Olžina poprava: poslední příkoří tomuto "prügelknabe" - otloukánkovi, jak sama sebe definovala.


Za všechna příkoří si člověk může sám. Už jenom tím, jak bezmezně věří, že uprostřed jeho vlastního živočišného druhu se mu nemůže nic zlého stát. To je zřejmě nebezpečnější iluzí než se může zdát. Opak je pravdou. I v noční džungli je člověk ve větším bezpečí než po setmění v džungli velkoměsta. Ani v pustině plné hladových dravců není člověk tak trestuhodně nápadný a hlasitý, jako když dá všanc svůj život a svobodu tím, že poskytne úřadům všechny své osobní údaje. Jenže to je právě to první, co chtějí o vás všude vědět! No, pročpak asi?


Člověku, který to bezpříkladné příkoří, jaké si svrchovaně špatný svět ještě způsobí, pocítí jako mučení na sobě, zbývá pouze jeden poslední mravní úkol: bez soucitu prospat tuto tísnivou dobu, dokud ho nespasí slovo nebo netrpělivost Boží.


Tak útrpně soch mramor na mne zří:
děvčátko, snášelo jsi příkoří?


Považuji za nežádoucí zkrat, dokonce za svého druhu příkoří, aby po umělci zbylo jen a jen dílo a současně nebyl vydán počet i o jeho soukromém utrpení, kterým je nejen vykupoval, ale bez něhož by prostě nebyl ani občanem, ani otcem, doslova nikým. Mělo by tomu tedy být vlastně obráceně, totiž aby právě tento život byl vydán v obrovském fasciklu jakožto dílo, a docela vzadu, jakožto rejstřík nebo kritické odkazové poznámky, i jeho literární dílo.


Jestli se vám stane nějaký to příkoří, tak nesmíte ztrácet ducha, a jestli voni si budou myslet svoje, vy si taky myslete svoje.


Chtěl bych se dožít doby, kdy lidi konečně pochopí, že si s politiky nasadili do kožichu veš. Ale to se nikdy nestane. I když mnoho lidí umí již dost pěkně ne snad mluvit, ne snad přemýšlet, nýbrž jen a jen pěkně od plic nadávat, přesto o každých volbách zapomenou na všechna příkoří a v jednom dobytčím šiku se vydají opět zvolit nějakou tu veš.


Hle, já vím, co zamýšlíte, vaším záměrem je způsobit mi příkoří.


Kde pouhý řezník v nejednom případě a s přimhouřením oka ještě dokonce zkracuje pod neustálým jhem a příkořím člověka týranému jatečnímu zvířeti jeho utrpení rychlou smrtí, myslivec na druhé straně vnesl válku do divoké přírody, tedy tam, kde by jinak žila svobodná zvířata šťastně a spokojeně.


EATUR, QUO DEORUM OSTENTA ET INIMICORUM INIQUITAS VOCAT
(Suetonius, Životopis božského Iulia 32)
Jděme, kam nás volají znamení bohů a příkoří nepřátel
Podle Suetonia pronesl tato slova Caesar před překročením řeky Rubico na počátku občanské války s Pompeiem. Následovalo proslulé Alea iacta est(o).


Já, zdeptán příkořím a zrazen vším a všemi,
dám sbohem této zlé, lží zamořené zemi
a naleznu si kraj, ne ovládaný zlem,
kde bohdá ještě lze být čestným člověkem!
(Odejde)
(Molière: Misantrop)

 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm