Mějte na paměti, že...

28. května 2015 v 9:57 | Misantrop

Třeba mít na paměti, že to, co leží v budoucnosti, není zcela v našich rukách, ale také ne zcela mimo ně, abychom ani s jistotou neočekávali, že se to stane, ani si nezoufali, že se to vůbec nestane.


Mějte na paměti, že každý je nedotknutelná a svébytná bytost!


Bohuslav Brouk: Manželství - sanatorium pro méněcenné -
Mějme vždy na paměti, že lidé uzavírají manželství a plodí děti jedině proto, že manželství - stroj na děti - je nejlepším lékem pocitu méněcennosti.


Je potřebí stále mít na paměti toto dvojí: za prvé, že veškeré dění je od věčnosti stejnotvářné a v určitých obdobích se opakuje a že je tedy lhostejné, zdali pozoruješ tytéž věci sto či dvě stě let či celou věčnost; a za druhé, že i nejdéle žijící i nejdříve umírající ztrácí stejné, neboť je to právě jen přítomnost, jíž může pozbýt, vždyť přece má jenom ji, a co nemá, to nemůže ztratit.


Mějme na paměti, že co kupujeme, jsou jen naše okovy. Lépe je čerpat radost ze života z vlastních zdrojů.


Měj na paměti, že dveře máš otevřené! Nebuď zbabělejší než děti, nýbrž jako ony, když věc už je nebaví, říkávají: "Už si nehraju," tak i ty, budou-li se ti některé věci jevit podobně, jen si řekni: "Už si nehraju," a odejdi odtud; ale zůstaneš-li tu, nenaříkej!
Budeš-li mít tohle na paměti, komu ještě dále budeš lichotit nebo koho se bát?
Vůbec měj na paměti, že jen my sami sebe tísníme, sami sebe omezujeme, to jest, naše názory nás tísní a omezují.
Měj tedy na paměti toto obecné pravidlo a nebudeš mít potřebí rady.
Protože tedy nebezpečí je tak veliké, musíme opatrně navazovat takové společenské styky s obyčejnými lidmi, majíce na paměti, že je nemožné, aby ten, kdo se otírá o kominíka, také sám se nezačernil.
Je-li někdo nešťasten, měj na paměti, že je nešťasten svou vlastní vinou!


Při styku s lidmi mám na paměti varování "čiň čertu dobře, peklem se ti odmění".


Mějme na paměti, že dnešní relativně "svobodná" společnost s množstvím tzv. "liberálních práv a svobod" je spíše dílem aristokratičtějších a intelektuálnějších skupin obyvatelstva než obyčejných proletářů, pologramotných dělníků, zaostalého plebsu a žen z nižších společenských vrstev.


Mějte na paměti, že vás svět bude možná pokládat za docela chytré lidi, budete-li držet zobák.
(Molière: Kritika Školy pro ženy)


Mocný Zeus je ochráncem hostů a prosebníků, to měj na paměti!


Uváděj v praxi ty zásady, které jsem ti ustavičně vštěpoval, a zabývej se jimi v mysli a měj na paměti, že jsou to základní principy krásného žití.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm