Proti dechovce

1. května 2015 v 16:22 | Misantrop

Vítr sráží se stromů kapky deště a přináší z vesnice odpudivé pazvuky dechovky z tamějšího obecního rozhlasu.


Představte si svět, v němž jednoho krásného dne umlknou všechny pouliční ampliony se sváteční produkcí dechovky! Jak rád bych jej opěval! Ale copak se to s Nimi dá?
Diktatura nepřejících gerontů. Když se oni někde slezou, chlastají a pouštějí do tlampačů dechovku, komunistickou internacionálu, sovětskou hymnu a jiné hity jejich zašlého mládí, tak to nikomu nevadí, resp. vadí, ale nic naplat: "Svět patří jim", jak se zpívá v jedné jejich budovatelské písni, a nikdo s tím nic nenadělá. Já si málem nemohu poslechnout hudbu ani se sluchátky, aby se necítili dotčení.
Moje divošské víření bubnů je výrazem nejryzejšího fašismu? A není to spíše ta jejich hnusná dechovka, z čeho přímo čiší fašismus?


Správně by měla být dechovka trestně stíhána za propagaci fašismu.


O hudbě jsem ještě neslyšel, že by někoho zabila. Tedy ta hudba, již si sami vybíráme. Myslím, že taková dechovka by mě dokázala pěkně potrápit... Dechovka je vůbec zajímavý fenomén. Čím je pro literaturu Bible, tím je pro hudbu dechovka - tedy čímsi, v čem se odráží všechna ta nenáviděná lidskost; je to tresť lidství v té nanejvýš odporné formě. A jak to vypadá na místech, kde se hraje "od podlahy" tento lidský výkal? Nejprve se všichni ožerou, zapějí ve výstavní pospolitosti něco perverzního o myslivečcích a o vdávání a nakonec se chlapi porvou o ženské. A všichni tam vypadají stejně. Stejné oblečení, stejné účesy, stejné fašizoidní názory. Všechno podle stejného uniformního vzoru. Takový nedostatek osobitosti v tak velkém měřítku našince téměř ohromuje, avšak svědčí o mnohém.


Té verbeži ovšem na hudbě nevadí nějaké její decibely, jichž ostatně nikdy není víc než kolik jich vyprodukuje obyčejná rušná ulice. Dokonale jim stačí tyto kouzelné tóny byť jen zaslechnout, ba jejich averze se týká samotné existence hudby. Avšak jaké hudby! Ne snad dechovky, ne snad lidovky, ne snad chrámového doprovodu náboženských litanií, a ani ne vojenských pochodů. To je oblast totalitářů a všech těch různých hrůzných fanatiků lidskosti, kteří vás budou otravovat, necháte-li je, tak dlouho, dokud z vás neudělají taky takovýho hajzla. - Jim vadí obsah, který se skrývá v hudbě.


Hudba kočičí a "hudba" psí se k sobě mají asi jako francouzská barokní hudba 17. - 18. století, dejme tomu třeba jako takový Rameau nebo Sainte Colombe - hudba, které byl tehdy zcela správně přiznáván její nelidský původ, neb je mnohem starší než lidstvo, na čemž nic nemění ani ta skutečnost, že ji náhodou provozuje nějaký hrubý nevědomý nástroj-člověk - kontra česko-bavorský lidový dechovkový šraml, cikánská cimbálovka nebo nejnovější diskotékové "duc-duc" hity. Tedy na jedné straně cosi uchvacujícího, něžného a procítěného, a na straně druhé uširvoucí, halasné, barbarské pazvuky.


Po půlhodinovém poslechu dechovky nebo po půlhodině strávené v kostele bych byl tak zpitomělý, jako kdyby mě někdo praštil po hlavě, že bych byl potom schopný jít jako ovce k volební urně. Radši bych byl uslintaným idiotem v ústavu, než zpěvákem v dechovce nebo než věřícím.

Dechovka a fašismus pod společným heslem Jeden národ, jedna říše, jeden vůdce!


A BUDE HŮŘ:
PORNO ON THE VLACHOVKA

Na Vlachovce točí porno
pudem se tam kouknout
Zíma řídí hróbeso
můžem to tam zfouknout

Jitrnice lítaj vzduchem
důchodkyně kvičí
za stolem vepřový hlavy
se všema to cvičí

Ref:
Podívejte na ně, jak jsou zase zfetovaný
včera jsem to viděla, to vám říkám, paní
váleli se po zemi, no šílenej sen
to se divim, pani, že tu ještě sem

Dechovka pro rozedmu
je jak na kosu kámen
Rozhýbeme smrti kostru
skončíme až s ránem

Každá holka ví už co chce
to je oč tu běží
Zlitý hasič pan Voplatka
dobře nás tu střeží

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm