Bestialita dojde projádření

4. června 2015 v 10:38 | Misantrop
Hieronymus Bosch: Kristus nesoucí kříž (výřez)


Bestialitu lidské chamradě dokládá nejlépe její takzvaná kultura, včetně náboženství a vědy a básnické tvorby; tedy ne to, co je u lidí nízké, nýbrž právě to, co je u nich vysoké, co lidé považují za nejvyšší, nejlidštější, nejumělečtější, dokonce za nejkrásnější, nejmoudřejší a nejduchovnější, za to, co je odlišuje od ostatního tvorstva. Je to dokonce pravidlo, jež zřídkakdy mívá svou příslovečnou výjimku. A platilo-li by toto pravidlo za samozřejmost nejen pro mne, ale i pro lidstvo obecně a povšechně, bylo by toto zjištění - zjištění, že lidská kultura vyjadřuje nejlépe právě bestiálnost jejích nositelů - bylo by toto zjištění také zdrojem největší morální bídy a nejzoufalejšího mravního rozčarování ze sebe samých. Lidská bestialita je srdcem, jež pumpuje bez ustání stále čerstvou krev do údů takzvané kultury.


Dej pozor: jejich bestialita
přeskvostně dojde projádření.


Tihle bídní červi! - Snad se, jak Goethe praví, "vyjeví u nich brzo skvělá bestialnost."


Toto je můj rozsudek:
Já, Olga Hepnarová, oběť vaší bestiality, odsuzuji vás k trestu smrti přejetím a prohlašuji, že za můj život je x lidí málo.


Ach, tato šílená smutná bestie člověk! Jaké to nápady, jaká protipřirozenost, jaké paroxysmy nesmyslu, jaká bestiálnost ideje vyvře ihned, jakmile se mu jen trochu zabrání být bestií činu!... Je to nemoc, bezpochyby, nejstrašnější nemoc, která kdy v člověku zuřila: - V člověku je toho tolik děsného!...

Francisco Goya: Hrůzy války, č. 33: "Co je třeba ještě udělat?"
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm