Představivost je naší výsadou

19. června 2015 v 12:56 | Misantrop
George Spencer Watson: Představivost (1898)


Představivost je naší hlavní výsadou.


Na zvířata v zajetí je tristní pohled, protože jsou apatická, což je zvláště u goril velice zdrcující. Misantrop nemusí mít ani výjimečně bujnou představivost, aby si místo nich lehce nepředstavil sebe. Brr!


Úžasné květy, pestrobarevné louky, svěží stíne, potůčky, háje, zeleni, přijďte očistit mou představivost pošpiněnou všemi ohavnými předměty!


Mezi mou představivostí a mou realitou zeje hluboký příkop, jako je tomu u většiny lidí.


Kde naopak má představivost mozku takový přebytek, že si bez účelu podává čistý, zřetelný, objektivní obraz vnějšího světa, který je pro záměry vůle neužitečný, ve vyšších stupních se může dokonce stát rušivým a vůli škodlivým.


Někam mezi náhodu a záhadu se vklínila představivost, naprostá lidská svoboda.


Logika tě dostane z bodu A do bodu B. Představivost tě dostane všude.


Každý z nás si dovede představit svět stokrát lepší než ten dnešní a přitom ani nemusí příliš namáhat svou představivost.
(Arcybašev: Sanin)


Moje představivost je stále se mnou a podepře mě ve své neohrozitelné nevinnosti až do konce mých dnů.


Ubohá zvířata nemají sílu, nemají představivost a tolik výkonné mozky jako lidi. Proto trpí pod nadvládou nelítostných lidí, kteří si z nich udělali bezduché stroje na maso, otroky na práci, prostředky k zabití nudy a pokusné zkumavky na jedno použití.


Lidé od přírody těžkopádní, s chladným srdcem a skromnou představivostí, byť jsou obdařeni výmluvností a pronikavým vtipem i nadprůměrným vzděláním, bývají téměř nezpůsobilí básnické dílo posoudit.
(Leopardi: Parini čili O slávě)


Lidi nejsou o nic víc nadáni představivostí než zvířata, nad něž se tak zpupně vyvyšují.


Ptáci musí být obdařeni velmi silnou a živou představivostí. Ne onou hlubokou, žhoucí a bouřlivou představivostí, jakou měl Dante či Tasso, to je osudný dar, pramen těžkého a věčného znepokojení a úzkosti; jejich bohatá, proměnlivá, lehká a dětská představivost je tryskajícím zdrojem půvabných a radostných myšlenek, sladkých omylů, různých potěšení a nadějí, je největším a nejužitečnějším darem, jaký příroda poskytla živým duším.
(Leopardi: Chvála ptáků)


V živé představivosti, jíž jsem nadán, neexistuje rozdíl mezi mnou a zvířetem, jež je týráno netvorem, jménem člověk.


Tváří v tvář zjitřelé představivosti vynalezne geniální umělec strukturální grafiku, kdežto netalentovaný pablb morálku, zákony a řád.


Cosi jako "dokonalý člověk" existuje jen s velkou dávkou tolerance, představivosti a vlastního umenšení a slevnění.


Láska je triumf představivosti nad inteligencí.


Vnímání nepřináší mému sluchu nic než tak libý dojem, že se nervy a myšlenky rozpouštějí; nepopsatelné obluzení zatemňuje omamnými kouzly bystrost mých smyslů i živé síly mé představivosti jako clona tlumící denní světlo.


O pár důvodů navíc, proč už nikdy nevyjít ven. Smrtelně jedovaté paprsky a pokrytci bez představivosti.


Všechno to zmatené pachtění po nesmrtelnosti je jen výrazem strachu, který má duše před smrtí, a je prokleto třikrát prokletým darem představivosti.
(London: Démon alkohol)


dr. Hannibal Lecter: "My dva jsme si tak podobní, Wille. Máme představivost. Bez naší představivosti bychom byli jen jako všichni ostatní - tupci."

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm