Co je pokřivené, nelze napřímit

9. července 2015 v 7:37 | Misantrop

Zrcadlo, jež autoři nastavili životu, bylo úmyslně a tendenčně křivé a pokřivilo by hubu i nejspanilejší lidské Ctnosti. A hle, zlomyslný trik se nad očekávání podařil: bezpočet lidí rozpoznal člověka v té pokřivené grotesce a uvědomil si, že je cosi ošklivého, ukrutného a nicotného i tam, kde není zvykem to hledat.
(Předmluva bří Čapků k: Ze života hmyzu)


Jejich bolest, když ji pozřu, mě pokřivuje. Oslabí mě a oslepí. Nenaučím se nic a nevyrostu. Vy pojídači odpadu. Nepotřební křiváci. Blitky vám padají z pusy. Všechny vaše zbabělé liberálně humanitární lži se odplazí chcípnout.


U lidí je vždy všechno zkřiveno a přehnáno a zle pochopeno.


Křivého dříví (křiváků) v lese nejvíce.
*
Novoty - křivoty.


Pozor na ženské! Ty křivochcalky jsou zkrátka křiváci! Lépe: vychcaný křiváci.


Dočetl jsem román Černé slunce o životě markýze de Sade.
Jeho osoba se mi však úplně zhnusila a zprotivila, jakkoli nikdy nepatřil k mým oblíbeným spisovatelům. Na svobodě vůbec nedovedl rovně, hrdě a s čistým štítem žít! Zapletl se s lůzou Francouzské revoluce, stal se z něj ustrašený muž dvou tváří, patolízalský pamfletář, podbízivý oportunista, sentimentální baba, lísající se ke své družce jako kňučící pejsek, zapírající se, tloustnoucí sketa, křivák a podrazák. Lépe mu vyhovovalo a slušelo vězení, kde mohl psát, myslet a chovat se tisíckrát svobodněji než na svobodě. V kriminále nebo v blázinci nemusel se starat o nic jiného než o sebe, všechno mu dozorci přinesli na požádání. Mohl být naprosto nezávislý. Jakmile však kdy vyšel ven, na svobodu, kde si sám musel shánět živobytí a žít pod vládou surové, zabijácké lůzy, ztratil veškerý svůj půvab svobodomyslného libertina a stala se z něho obyčejná prodejná kurva.
kdybych nemohl žít osaměle, bez každodenního drásavého kontaktu se vší lidskou špínou, bez každodenního šikanování úřadů, spolupracovníků, nadřízených, bez otravných sousedů, bez věčného hluku, bez stálého stresu, bez obtěžování každou lidskou hloupostí, každým lidským slovem, to jest lží, každým křivým pohledem, každou záludností, bojem o uhájení holé existence v tom všem lidském marasmu; kdybych nemohl žít sám a svobodně aspoň někdy, ale raději často a dlouho, jako dosud, díky pohostinství mých rodičů - nevím, nevím, jak bych skončil.


Proč lidé jsou po lidech jak diví?
Vždyť tolik nepřímí jsou a křiví!
Ptá se ten, kdo nejvíc se jim diví.


Pokolení pokřivené a potměšilé do zkázy se vrhlo.


Každé řemeslo křiví. Pohleďme jen na své přátele z mládí, kteří už ovládli svou vědu: ach, nastal vždy také pravý opak! Oni sami jsou jí teď navždy ovládáni a posedlí! Vrostlí do svého kouta, zmáčknuti k nepoznání, nesvobodní, připraveni o svou rovnováhu, vyhublí a hranatí všude, jen na jediném místě nevšedně kulatí, - člověk je pohnut a mlčí, když se s nimi takto shledá. Každé řemeslo, dokonce i tehdy, má-li zlaté dno, má nad sebou rovněž olověný strop, který víc a víc tlačí na duši, až je podivně zkřivená a zkroucená.


I kdybych byl spravedlivý, za svévolníka mě prohlásí jeho ústa, a kdybych byl bezúhonný, prohlásí mě za křivého.


Potkal jsem dva lidáky. Byli to nějací zkriplení degéni ultramoderního světa, neuvyklí zjevně chůzi, protože šli jaksi celí nakřivo.


Zvedli se proti mně křiví svědkové, i ten, z něhož násilí čiší.


Očišťoval ducha od všelijakých křivých, zbytečných myšlenek a drezíroval jej k tomu, aby se ubíral za každým cílem cestou co nejkratší.


Páchají zlo, jásají nad zhoubnými proradnostmi, jejichž stezky jsou křivolaké; jsou neupřímní na každém kroku.
(Bible: Přísloví)


Nenutí nás společnost sama, abychom po křivých cestách chodili?


Co je pokřivené, nelze napřímit.


STAROSTA: Nesneseš nad sebou autoritu; díváš se křivě na každého, kdo má nadřízené postavení; pokládáš ho za osobního nepřítele - a hned je ti jedna útočná zbraň stejně dobrá jako jiná.
DOKTOR STOCKMANN: To je moje nejplnější a nejtrpčí přesvědčení!


Dělají si křivolaké cesty, kdo se jimi ubírá, nepozná pokoj.


Mohl bych se třeba vzteknout uváděním argumentů pro nejprospěšnější "věc", kterou znám a pro kterou nemá žádná lidská řeč slovo, a stejně ničeho nedocílím, protože vím, že ta verbež všechno zkurví a zkřiví těmi svými hovadinami - vlastně pardon, hovada - člověčinami.


Říkají-li: "Jakože živ je Hospodin," jistě přísahají křivě.


Jednou se mi naskytl symbolický obrázek: hned vedle obrovské skládky smetí pracovala žena na zahrádce a vedle ní se kolébalo na křivých nožkách - mongoloidní dítě.


Všude se mísí krveprolití a vraždy, krádež a podvod, zkáza, křivopřísežnictví, osočování čestných, poskvrňování duší, pohlavní zvrácenost a smilstvo.


Bůh je myšlenka, ta zkřiví vše přímé a vše, co stojí, rozmotá dokola.
Ten, koho zvou vykupitelem, ukoval je v pouta:
V pouta křivých hodnot a poblouzněných slov!


Nevysvobodí křivě obviněného.


Křivé přísahy na soudě se ženy dopouštějí mnohem častěji než muži a je vůbec na uváženou, zda mají být k přísaze připuštěny.


Houbaři prošli, aniž by mě objevili, zato Já jsem vleže ze stanu viděl zpod stromků mihnout se jejich hnáty křivé, pod plachetkou osoba - huby jejich křivé jsem naštěstí nespatřil; ty už vidět nemusím.


Všechno je křivé, nic poctivého v našem klatém bytí, krom padoušství.
(Shakespeare: Timon Athénský)


Nic nenávidím víc
než křivou zbožností se honosící líc.
(Molière: Tartuffe)


Kdo má v těle bohosloveckou krev, staví se ke všemu předem křivě a nepoctivě.


Na stavbě též, je-li tesařské pravítko křivé
a krokvice špatná se odklání od pravé míry
a olovnice jde třebas jen o vlásek šikmo:
celá pak bude chybná a nahnutá stavba,
schýlena na tvář i naznak, bez ladu skladu,
na spadnutí, ba budova opravdu spadne,
jakmile základní míry ji zradí a selžou.
Tak i tvůj života běh by byl špatný a chybný,
klamou-li smysly; vždyť s nimi stojí a padá.


Hle, byť zdály se ty věci nejvíc opravdivé,
mohou domnění nám v ducha vštípit zcela křivé.
Příklad ten si pamatujte dobře: sebe víc
kdyby uzřeli jste, neuvěřte nikdy v nic.
(Molière: Domnělý paroháč)


Všechno dělejte, abyste byli bezúhonní a ryzí, bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm