Dovedu si představit jen katastrofu

2. července 2015 v 6:10 | Misantrop

Jsem sám a starý a dovedu si představit jen katastrofu nebo chaos. Jedno nebo druhé se mi zdá nevyhnutelné. Jsem tak silně zasažen demografickou explozí, že jsem často říkal (a dokonce i v této knize), že snívám o planetární katastrofě, která by smetla dvě miliardy obyvatel, i kdybych měl být jedním z nich. Dodávám, že tato katastrofa by neměla ani smysl, ani hodnotu, kdyby nevzešla z přírodního zdroje, ze zemětřesení, z nějaké neslýchané pohromy, z ničivého a neporazitelného viru. Ale nesnáším ty ubohé výrobce zkázy, kteří nám každý den hloubí společný hrob a říkají nám jako pokrytečtí zločinci: "Jinak to nejde."


Nějakou nevyhnutelnou katastrofu dnes předpovídají nejen náboženští blouznivci a filosofové - včetně mne -, nýbrž dokonce už i seriózní vědci.
(pozn. Mis. k předchozímu)


Miluji krize: poskytují mi netušené možnosti. Pro normální lidáky je to katastrofa, všechno vzhůru nohama, ale mně naprosto krizové situace vyhovují. Proto se těším na konec světa, na zánik civilizace, na vyhlazení lidstva! Dovedu si totiž živě představit ty nekonečné možnosti, ty druhé a třetí šance, tu neomezenou svobodu! Nedivte se mi pak, že uctívám krizi!


Komu by se jednou podařilo svázat mě nějakými pouty - ať skutečnými či obraznými - bylo by mnoho katastrof kosmických rozměrů.


EKOLOGICKÁ KATASTROFA... VÁLKA... HLAD... BÍDA... TO VŠECHNO KVŮLI PŘELIDNĚNÍ!


Zničí-li se strom či les, je to vždy katastrofa; avšak zničí-li se jednou provždy lidstvo na této zemi, bude to jen spásná obroda.


Lidé zdegenerují, vybijí se sami, podlehnou nějaké pandemii nebo je smete nějaká katastrofa. To je jejich reálná budoucnost.


Ani ta největší přírodní katastrofa nemůže co do rozsahu a ničivosti soupeřit s lidským morem na této planetě.


Dal bych přednost tomu, kdyby světová katastrofa nastala hned teď, než aby ještě další dva tisíce let vládl šedivý nesmyslný zmarněný život!
(Arcybašev: Sanin)


Představte si jen, že by naráz oživli všichni mrtví ze všech válek, co kdy byly; a nejen padlí z válek: i všichni ti, co zemřeli taktéž jakoby "předčasně" na nemoci, na morové epidemie, v důsledku nehod, vražd, katastrof, nebo kdyby najednou obživli všichni, naprosto všichni mrtví, co kdy byli-žili na tomto světě, jak to slibuje svým věřícím ovečkám nejprolhanější ze všech křesťanských prolhaných lží o Vzkříšení! Co kdyby vstali najednou z mrtvých a žili si dál a měli děti a jejich děti další děti atd. To by byla katastrofa!


Při slovu člověk se mi spíš vybaví nějaká katastrofa nebo neštěstí, než Já.


Pro bezpočetné je jen jediný lék - katastrofa.


A jako na zavolanou, už je tady, jako katastrofa v staromódní tragédii.
(Shakespeare: Král Lear)


Živočišné druhy dnes mizí rychlostí, jež záhy převýší rychlost posledního velkého zániku. Příčinou není nějaká kosmická katastrofa. Jak říká James Lovelock, je to lidský mor.


Jiná moje kolegyně, Monika, je březí a tudíž už nemusí do práce. To je právě ono. Vlády tu katastrofu ještě podporují, místo aby ji řešily.


Musím být vděčný každé válce, každému výbuchu násilí a vražd, každé katastrofě, všemu, při čem zhebne hodně lidí, ale co je zároveň ode mne daleko a neohrožuje mě. Protože jinak by bylo na Zemi nepředstavitelně ještě víc lidí než teď!


Pravý vzdělanec nesměje se nad oteklou hubou člověka, kterého bolí zuby, nedělá si legraci z pohřbu či železniční katastrofy.
(Hašek: Rady pro život)


Průmyslová revoluce a její následky jsou pro lidstvo katastrofou.


Globální znečištění, globální oteplení. Paráda! Já budu mít mírné zimy, jako je ta letošní, moje devětatřicátá, takže můžu chodit do lesa, a oni budou mít záplavy a jiné přírodní katastrofy. Jak kdo žije, tak i umírá. Je jen správné, že občas pár stovek lidí zhyne při nějaké katastrofě. Tyto výchovné ťafky, uštědřené samou přírodou, jsou ještě málo. Pro někoho, kdo způsobuje na světě tolik utrpení, jako člověk, je každý trest příliš mírný a každá bolest příliš krátká. V tom máme ještě rezervy.


"Kamkoliv se hnu, jde za mnou neštěstí a katastrofy!"
"Takhle nemluv! Jen trpělivost, i z toho se dostaneme!"
"A spadnem do něčeho jiného!"


V okamžiku tragické katastrofy v nás zřetelněji než jindy vystoupí přesvědčení, že život je těžký sen, z něhož se máme probudit.


Předsevzetí: absolutním ovládnutím intelektu docílit plně Nejvyššího... Dvě léta neslýchaného znásilňování myslicích procedur - mnohé hodiny ležel jsem např. zkřehlý na sněhu v křečích. Cíl tak zdánlivě blízký, jen po něm sáhnout - stál za riziko každé katastrofy.


Planeta Země, ovládaná obecným průměrem, spěje ke svému zániku, k němuž dojde - půjde-li to tak dál - důsledkem ekologické katastrofy a následným zánikem života.


Ten den, kdy ses stal hodným chlapcem či hodnou holčičkou, byl dnem katastrofy.


Myslím, že i to pěstování tolika psů přispívá značnou měrou k přírodní nerovnováze a tudíž k neodvratné katastrofě. To není normální.


Věčně bych opěvoval katastrofu, která by jednou provždy vyhladila lidskou verbež.


Člověk je slepá ulička vývoje. A lidé se tou slepou uličkou ženou bezhlavě vpřed, čemuž říkají "pokrok", ale brzdy nemají. To nemůže skončit jinak než katastrofou.


V průběhu tohoto věku se budou poměry na světě neustále zhoršovat, lidí bude přibývat, a až se už nebudou moci uživit jinak, začnou se navzájem požírat; dějiny tohoto lidstva pak skončí velkou vesmírnou katastrofou a zánikem všeho živého tvorstva.


Kapitalistická společnost se nedala ochromit ani touto novou katastrofou. Doposud živí zřízenci katastrofou postižené banky se v den splatnosti ubírali rozbořenými ulicemi, aby ve stále ještě doutnajících budovách předložili směnky a mnozí se při inkasu propadli do plamenů.
(France: Ostrov Tučňáků)


Vědátor: "Dovedete si vůbec představit, co by se mohlo stát, kdyby někdo snil o nějakých nesmyslech a ono to začalo běhat po ulicích? Katastrofa!"


Zkurvená katastrofa...!

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm