Inkvizice na koni

14. července 2015 v 12:55 | Misantrop

Neúprosná inkvisice, tak neúprosná, že neměla v Itálii dlouhého trvání a musila se uchýlit do Španělska, byla právě zostřena a naháněla strach kdekomu. Po několik let byli stíháni velikými tresty ti, kdo tyto titěrné náboženské úkony, postavené na roveň nejposvátnějším náboženským povinnostem, nevykonávali nebo veřejně dávali najevo, že jimi pohrdají; zvrhlý Říman, o němž mluvíme, asi pokrčí rameny vida, jak se občané všeobecně třesou před těmi hrůznými inkvisičními zákony.


Jestliže cíl a smysl života je v bídě a v nenapravitelné a beznadějné nevědomosti, nechápu, komu a k čemu je této inkvisice zapotřebí.
(Čechov: Strach)


A to se podívejme, co je to tu dál!
Z kněží a mnichů slavný tribunál!
Toť inkvizice přece, smečka svatá,
jež k dílům božím přibrala si kata.
Ti svatí doktoři vždy soudí potichu
a mají roucha z peří kulichů.
Oslovské uši vzácné hlavy krášlí,
a aby nesprávné v tom správném našli,
na pomoc přibrali si váhu též,
jež řekne, co je pravda a co lež.
Ta váha má dvě širokánské misky;
sem na tu jednu teče zlato se statky,
krev, kterou vycucaly inkvizice pysky,
druhá je na buly a svaté ostatky.
Zde leží různá breve, škapulíře
a modlitby, jež prospěšné jsou víře.
Vidíte toho muže, jak se mu rty chvějí?
Ten klečící zde, to je Galilei,
o milost, ač měl pravdu, žebroní
a inkvizice je jak na koni.


Gisela d'Estoc:
Korzet, ohavný korzet, který bychom mohly bez přehánění považovat za obnovené mučení inkvizice.


Censura je mladší ze dvou hanebných sester, starší se jmenuje Inkvizice.


Ministerstvo financí může vydávat poetický almanach, který se bude bezplatně rozesílat všem poplatníkům, aby trochu duševně pookřáli z těch daní a nezblbli úplně z berního šroubu a jiných zařízení finanční inkvizice.
(Hašek: Změna jména)


Vůdci lidu vždycky vědí, koho označit za nepřátele
Inkvizice, Gestapo, StB, všeho se dá zneužít
Chtějí obnovit cenzuru
Myslejí, že hrůzy středověké inkvizice jsou zapomenuty


V křesťanství se dostávají do popředí instinkty podmaněných a potlačených: jsou to nejnižší stavy, které v něm hledají svou spásu. Zde se provozuje jako zaměstnání, jako prostředek proti dlouhé chvíli kasuistika hříchu, sebekritika, inkvizice svědomí.


Inkvizice je dobrá pro prostý lid, ale na lidi vzdělané nemá žádný vliv, proti nim je její logika bezmocná.
(Stendhal: Vzpomínky italského šlechtice)


Příkladem nesprávně pojaté protipřirozenosti je náboženství a extrém byla inkvizice.


Dobro těch, jimž Jonathan Swift říkal Jahuové a jež Já nazývám verbeží? Může mi někdo ukázat, co dobrého kdy vykonal sprostý lid, ohloupený inkvizicí; či dělníci, kteří otevřeli dveře komunistům a fašistům?


Každé vybočení z řady je tu chápáno jako nebezpečí pro další jsoucnost lidského druhu. Snad poprvé se musela postavit na stráž lidství inkvizice, posléze přebudovaná na vědu o duševních chorobách.


Psychiatrie je moderní inkvizice.


Jak lze myslet, že náboženské pojmy jsou především umravňující, když vidíme, že dějiny křesťanských národů jsou utkány z válek, vraždění a poprav? Všechny druhy mnichů se poskvrnily nejhanebnějšími zločiny. Členové Inkvizice a faráři Ligy byli zbožní a byli ukrutní.
(France: Ametystový prsten)


A když bylo zrušeno inkviziční mučení kacířů ve jménu Boha, museli si lidi vymyslet jako náhradu vivisekci ve jménu vědy.


Nebudu zaplňovat stránky vyprávěním o inkvizici, dopouštějící se v tehdy ještě plné horlivosti mládí krutostí, nad nimiž vstávají vlasy hrůzou. Ti barbaři, to byli naši předkové. Zabíjeli a pustošili vše.


Ani trochu nepřeháním, když říkám každému knězi inkvizitor a každému politikovi gestapák. Všechno, co má nějaké naděje na zmasovění, vede potom zákonitě k totalitě.


Nejdříve pokáceli stromy Svobody, potom znova zřídili cenzuru a svěřili vyučování kněžím, jen inkvizici ještě odkládají. Proč ne?


Psychiatři, tito moderní nástupci inkvizitorů, přejali od svých předchůdců strážní hlídku a patrolují, aby nikdo z těch, kdož se omylem narodili jako človjek, nevrátili se zpátky ke zvířeti.


Když kněží nabyli zkušenosti, že více vynáší strach než láska, chtěli svou vládu založit na hrůze; a přesto, že inkviziční soud vzbuzuje v každé citlivé duši děs, pojali od té doby plán zavést jej. Intrikami se jim podařilo dosáhnout toho.
V očích muftího (muftí - v islámských zemích náboženskosprávní úředník, tedy cosi jako u nás vrchní inkvizitor nebo cenzor. - Pozn. Mis.) zrovna jako v očích bonze je nevěřící bezbožníkem, jejž musí zasáhnout blesk z nebe; je to člověk, který ničí společnost, a musí od ní být upálen.


Človjek je vynálezcem cyvylyzovaných běd a všech těch nelítostných forem mučení zvířat, od zoologických vězení ("zahrad"), přes zvířecí koncentráky ("kravíny" a podobně), až po zvířecí inkvizici (vivisekce).


Alexandr jednou řekl, že by chtěl být Diogenem, kdyby nebyl Alexandrem; já zas říkám, že nebýt ďáblem, chtěl bych být inkvizitorem.

Viktor Schivert: Inkvizice (1900)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm