Jsme lidi slabí...

20. července 2015 v 5:55 | Misantrop

Pozorujeme-li lidskou společnost klidným a nezaujatým pohledem, vidíme zpočátku jen krutost lidí mocných a utlačování slabých.


Tento svět je jasně místem utrpení, místem, kde slabí tělem jsou otravováni a mrzačeni ve jménu léčení a slabí charakterem jsou uvrženi ve jménu spravedlnosti do strašné trýzně vězení.


Všude mají slabí v žaludku silné. Ale hrbí se před nimi a mocní s nimi zacházejí jako se stádem, jehož vlna a maso je na prodej.


S lidáky je vlastně docela sranda. Je totiž legrační sledovat v jakém moři sebeklamu se utápějí, slabí a omylní a hříšní ve své nejvlastnější podstatě.


Na ctnost teď už vůbec mají patent, tito slabí a nevyléčitelně choří, o tom není pochyb.


Válku odsuzují vždy jen ti slabí a poražení.


Silní směřují právě tak přirozeně a nutně od sebe, jako slabí k sobě.


Jsme lidi malí, slabí, nepotřební… chamraď…
(Čechov: Simulanti)


Silní udělují rány fyzické, slabí si udržují nadvládu morálními šlehy. Jedno od druhého se však příliš neliší.
Dobří jsou jen ti, kteří jsou příliš zbabělí a slabí.


Nic nezmůžeme nic. Jsme slabí, příteli… Dosáhl jsem duševního klidu, soudil jsem věci zdravým rozumem, ale stačilo, aby se mě život hrubě dotkl, a jsem v depresi… ve stavu zhnusení… Jsme slabí, jsme chudáci...
(Čechov: Pavilón č. 6)


Už už se připravoval jejich zrod, ale buď byli tak silní, že se dokázali nenarodit živí, nebo tak slabí, že se narodili živí a ještě slabší, že se narodili živí s předurčením, aby se z nich stali misantropové, ale vzdali se své vznešenosti a splynuli s okolím.


Slabí a neduživí umírají. Ano, ale proč to tak bývá, proč to tak dokonce musí být, aby život nezdegeneroval a byl stále krásný a silný? To, podle mého mínění, dosud žádný filosof dostatečně nepromyslil a neosvětlil. Chápeme sice jakž takž - hlavně však jen u jiných, nikdy sami u sebe -, že život má zůstat silný, a slabých je proto nutné se zbavovat; méně však už chápeme, nebo skoro vůbec, otázku nejkrajnější a tudíž i nejkardinálnější: Proč má vůbec existovat cosi, co vyžaduje stálou krutost a co se vyznačuje tolikerým utrpením - proč má vlastně existovat sám život?
Příroda se zbavuje všech slabých a neduživých, aby silní a krásní mohli žít. Ale proč mají právě tito umírat a tamti žít? Proč to nemá být kupříkladu opačně? Odpověď je nasnadě: Protože se slabými by i sám život byl slabý a lehce by se mohlo stát, že by zanikl veškerý život.
Proč mají slabí zahynout? Také proto, poněvadž slabí, jakožto trpící, se nad životem příliš nebezpečně zamýšlejí a sami přemýšlejí, jak se utrpení, a tudíž života, zbavit, jak prohlédnout skrze závoj Májin, skrze životní iluze, jak procitnout ze sna života. Proto život nemá rád slabé a proto také nemá rád příliš chytré, ty, kteří životu zvědavě koukají pod pokličku.


Příměr života a sportu souhlasí, jen pokud jde o korupční a dopingové aféry. Ti slabí a nejistí vítězstvím, se uchylují ke smlouvání s životem - musejí život podplatit horentními sumami, které namáhavě musejí shromažďovat. Aby mohli vyhrát, cpou se anaboliky, které jim sice pomáhají držet krok, vůbec přežít, ale na druhou stranu působí ničivě. Slabí tak mají iluzi, že jsou životu rovnocennými soupeři, ale ve skutečnosti buď už umírají, nebo živoří.


Slabí a nezdařilí mají zahynout: první věta naší lásky k člověku. A má se jim k tomu ještě pomáhat.


Lidská společnost, tak jak je organizována, je jediná podvodná hra. Je v ní mnoho dědičně neschopných - mužů i žen, kteří nejsou tak slabí, že by je museli zavírat do ústavu choromyslných, avšak nejsou ani dost silní, aby se mohli stát něčím lepším než rubači dřev a nosiči vody.
(London: Bílý den)


Vaši bozi jsou slabí. Vaše hudba je slabá. Vaše kultura je slabá. Ničím takovým se mi nezalíbíte. Vaši bozi jsou slabí. Vaše kultura je slabá. Vaše hudba, umění, politika i životní styl jsou slabé. Stál jsem v cestě evoluci. Slabí nesmějí přežít. Uvědomte si, že lidé jsou z podstaty slabí a za moc nestojí.


Nahá pravda je smrtelným nebezpečím pro nepřátele pravdy, kteří jsou příliš slabí, aby ji unesli.


Filozof, který by kázal kteroukoliv z těchto pravd, neudělá štěstí, ani neshromáždí sektu stoupenců, zvláště ne mezi prostým lidem; protože lidé jsou zbabělí, slabí, nešlechetného a omezeného ducha.
(Leopardi: Tristan a jeho přítel)


Určitě budou ti slabí a bojácní a otročtí hledat útočiště pod ochranou silných a chrabrých a panovačných.


Slabí žijí, jak si přeje svět, silní si žijí po svém.
(Leopardi: Myšlenky)


Lidé jsou svým celým způsobem života předurčeni buď k vyhynutí, nebo k živoření. Jsou příliš slabí, aby to dokázali změnit.


Školometové, jsouce duchem slabí, učinili si o filosofii obraz pošetilý, smutný, hašteřivý, nevrlý, hrozivý, ďábelský, posadili ji pod trní na osamělou skálu a proměnili ji před lidstvem v děsnou příšeru.


Na Héráklea i obři jsou slabí.


Pověry jsou berličkou slabých!


Být "mimo sebe", to je přání všech slabých a sebou nespokojených.


Chtěl bych se dožít té doby, toho vpravdě zlatého věku, kdy my silní, my dokonalí, my misantropové svrhneme vládu slabých a nemocných lidí bez vůle!


Vzájemná láska slabých lidí se může projevit jenom jako lechtání chlípnosti; láska slabého k silnému je pokora a strach; láska silného k slabému je soucit a shovívavost; jenom láska silného k silnému je láska, protože je svobodným odevzdáním tomu, kdo nás nemohl nutit.
(Wagner: Umění a revoluce)


Božstvo dekadence, obřezané ve svých nejmužnějších ctnostech a pudech, stává se nyní nutně bohem fyziologicky poklesnuvších, slabých. Sami se nezvou slabými, zvou se "dobrými".


Taoismus zůstával šancí slabých, to jest na straně jedince. Nabízeje osamělému lidskému individuu pohodu, stojí vždy na straně jednoho proti všem.


Proti slabým stačí použít jen jejich slabosti.
(Lessing: Moudrý Nathan)


Civilizace dovolila slabým přežít. Můžete v klídku sedět v pozadí jako obézní apatická sračka a hulit trávu a stejně přežijete, protože máte právo na život.


I pes jako legální zbraň člověka proti člověku je dobrým prostředkem v zápase za misantropickou anarchii, jež se zdá jednou nevyhnutelnou, nyní však je pes zatím prostředkem zbaběle používaným jen proti slabým, neškodným a neozbrojeným jedincům.


Ze špatného, nudného a nespravedlivého lidského života nemohlo hned zmizet množství hloupých, slabých a brutálních lidí, kteří jej takovým dělali. A vlna, kterou chtěli došplíchnout do nebe, padla dolů vlastní tíhou.
(Arcybašev: Lidská vlna)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm