"Nikdy" v literatuře a filosofii

2. července 2015 v 16:23 | Misantrop

Nikdy se neoženit, nikdy nemít děti. Představte si, že by mi někdo říkal tati. Ani omylem.


Nikdy se nedotkl ženy. Ví, že se jí nikdy nedotkne. Netrpělivě čeká na den, kdy už ho přestanou přitahovat.


Byl jednou jeden se proměnilo v Nikdy nebyl! Šípková Růženka se probudila polibkem vědce a vydechla naposledy při osudném píchnutí jeho injekční stříkačky.


Nikdy nezapadneš. Život se mění, život je záplava. Život je jako řeka, nikdy se neopakuje.


"Nikdy se nestane, abych přísahal, že budu zabíjet člověka, nikdy mne nedonutíte, abych vzal zbraň do ruky. Jak je ta zbraň ošklivá a odporná! Nikoliv, nebudu nikdy vraždit. Všichni lidé jsou mými bratry," byla stále táž odpověď na naléhání vojenských pánů.


Masy se nikdy nebouří z vlastního popudu a nikdy se nebouří jen proto, že jsou utlačované. A pokud nemohou srovnávat, nikdy si dokonce ani neuvědomí, že jsou utlačované.


Nikdy nedovedu překonat zábrany. Jen někdy, když jsem opilý. Druhý den mi lidé říkají, že jsem vlastně nesmírně zajímavý a příjemný člověk, že dovedu zábavně vyprávět a že si toho nikdy nevšimli, teprve včera večer nebo v noci.


Nikdy jsem neslyšel o filantropickém shromáždění, na němž by někdo vážně navrhl, aby se něco dobrého udělalo pro mne nebo pro někoho jako já.


I na tu nejkratší cestu bychom se zřejmě měli vydat v duchu nehynoucího dobrodružství s tím, že se nikdy nevrátíme - odhodláni poslat zpět do svých opuštěných království jakožto ostatky jen svá nabalzamovaná srdce. Pokud jste připraveni opustit matku a otce, bratra i sestru, ženu i děti i přátele a nikdy se s nimi už neshledat a jste svobodnými lidmi, pak jste připraveni na pěší toulky.
(Thoreau: Chůze)


Můj duch se nikdy s lidmi nedružil
a lidským zrakem nikdy nezřel svět.
(Byron: Manfred)


Ó ta moje levá ruka svatá je a vznešená a čistá:
tu Já nikdy nezvedám ku pozdravu vám, lidem;
ta nikdy neční dvěma prsty jako sprosté podávky
k hanebné přísaze dávané vám, hnusným lidem.


Duch nesmí být podřizován ničemu nízkému, ničemu otrockému, nikdy nesmí pociťovat potřebu pokorně o něco prosit a nikdy mu nesmí prospět, že takto prosil.


Jsem skutečným samotářem, který nikdy celým srdcem nepatřil státu, vlasti, okruhu přátel, dokonce ani užší rodině, nýbrž k nim přes všechna pouta pociťoval nikdy neutuchající pocit odcizení a potřebu samoty.


Miluje ty hory a lesy kolem, k nimž se možno vždy bezpečně utéci. Nikdy ho nezradily a nedají mu nikdy zahynout.


Všechno lidské konání kolotá kolem něho nahoru dolů, on sám plodí svobodně ze sebe, co nebylo ještě nikdy tušeno, nikdy stvořeno.
(Bettinin dopis Goethovi o Beethovenovi)


Nikdy se ničeho nezříkám. O své volbě nikdy nepochybuji a protože jsem si jist, že v tom, co dělám, najdu potěšení, mé záliby mě nikdy nezačnou nudit. Poznal jsem prázdnotu a nicotu mravnosti, nenávidím ji a nikdy se k ní nevrátím.


Nikdy jsem neměla žádný milostný poměr; to, co vím o milostných poměrech ostatních lidí, nikdy ve mně nevzbudilo lítost nad touto mezerou v mých zkušenostech.
(Shaw: Člověk nikdy neví)


Kde podlý muž víc platí nežli poctivý,
kde vládne zbabělost a hyne šlechetnost,
nikdy tyto lidi nebudu mít rád.
(Sofoklés: Filoktétés)


Lidstvo svobodu nikdy nehledalo a nikdy hledat nebude.


Nikdy jsem nebyl s to upřímně věřit, že lidské záležitosti mají nějakou závažnost. Snahy a přesvědčení některých lidí jsem ve skutečnosti nikdy nepochopil.


Co je za den, nevěděl, protože nikdy nevěděl, co je za den, nežil v tomto světě, klidně napsal 1891 místo 1890 a za datum přičinil otazník; bez ostychu odatoval dopis slovem Masopustní úterek nebo Psí dny, protože nikdy nevěděl, kolikátého je.


Edmond de Goncourt:
Každá bytost, která není po určité stránce trochu pošetilá, nebude nikdy, nikdy, nikdy mít literární talent.


Odvěké sny lidstva o dokonalé společnosti: není to nikdy obraz svobody jednotlivce, nikdy v něm není jedinec sám, nezávislý, divoký, ponechaný sám sobě.


Revolver mám tu na stole... Nabíjím ho... Nečtěte si nikdy své staré dopisy...


Dva lidé si nikdy neproniknou až do duše, až na dno myšlenek, jdou často vedle sebe v těsném objetí, ale nikdy v naprostém splynutí, mravní bytí každého člověka zůstává v životě věčně osamoceno.
(Maupassant: Příběh jednoho života)


Nikdy by mě nenapadlo, že budu jednou platit alimenty na cizí děti, když nota bene nechci ani svoje vlastní! Do jakého hrozného světa bych je to přivedl? Do tak hrozného světa, do kterého bych se Já nikdy býval nehrnul, kdybych to býval věděl a měl možnost volby.


Protože jsou vousy jen pro zlost, příroda nikdy nepřipustí, aby přestaly mužům růst mezi pubertou a hrobem. Nikdy neuvidíte muže, který by byl plešatý na bradě. Ale jeho vlasy!


Nikdy jsem nebyl tyran, ale vždycky jsem se snažil vyhnout se tyranizování, a to nemají tyrani rádi.


Tak dlouho, dokud si to lid dá líbit, bude dostávat pořádně do těla, synku. Morálka a občanská povinnost! Synu, na ty nikdy ani nepomyslete!
(London: Bílý den)


Nikdy mě nepochopíte. Nikdo nikdy mě nepochopí. Jsem sám, vzdálený, nejasný, nepochopitelný, neuchopitelný. Nemůžete nikdy porozumět tomu, co vás přesahuje.


Absurdita a sprostota manželských hádek. Nikdy tu není nic meritorního, o nic se nejedná, meritorní je to, oč se jedná a straší za hádkou. Idioti, impotenti a kurvy lítají vzduchem jak šutry. Není tomu snad tak, že by ti dva hádající se takoví byli; ale segmentárně a co do vztahu muže a ženy takoví jsou. Nikdy se nemůže naplnit vztah mezi mužem a ženou; nikdy to nemůže vyjít: je tu metafyzický spor, a protože lidé jsou banální, je tato metafyzičnost, nemožnost uspokojivého vztahu mezi mužem a ženou oblečena do banálního roucha. Jaká podlost, jaká škoda! Napřed zamilovanost (nikdy láska) a pak svatba v kostele, a teď - vyhřezlá střeva. Vyhřezenci.


Rozhodl jsem se, že už nikdy, bude-li mi jen trochu možno vyhnout se tomu, nebudu skládat důvěru ve vladaře a ministry.


nikdy se nebudeš modlit, už nikdy uctívat, už nikdy nespočineš v nekonečné důvěře.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm