Příteli, vždyť je to nepřirozené!

13. července 2015 v 6:38 | Misantrop

"Drahý příteli, polibme se!" - Příteli, vždyť je to nepřirozené!


Působí až nepřirozeně představa, že by veškerá evoluce vyráběla svoje tvory podobně jako Bůh: uplácala by z kusu hmoty figurku, postavila ji do prostředí, kde se bude hodit, zalila ji vodou, aby obživla a buď se dílo povedlo a figurka žije dál a rozmnožuje se, nebo se dílo nepovedlo a je tedy třeba je nahradit novým pokusem.


Jim jejich nevolnictví nijak nevadí a přijímají ho, jak je vidět, jako normální část života, jinak by se nemuckovali, nechtěli by se rozmnožovat, ani z ničeho radovat. Já na takové věci už dávno nemám ani pomyšlení; není to prostě, jak se říká, moje priorita. U člověka mi to přijde jaksi neadekvátní, nepřirozené, hloupé, dokonce perverzní. U zvířat je to něco jiného; ta mají aspoň nějaký život - a to báječný život! Ale u člověka? Na co to? Ta uřícená existence člověka - to není život podle mých zvířecích měřítek.


Všechno nepřirozené je nedokonalé.


Je-li postavení, které ženě poskytuje monogamické zřízení a manželská práva s tím sdružená, nepřirozeně výhodné - vždyť staví ženu vesměs úplně na roveň muži, čemuž však naprosto v ničem tak není - moudří a opatrní muži se často rozmýšlejí přinést tak velikou oběť a sjednat tak nerovnou smlouvu.


Člověk příliš dlouho shlížel na své přirozené sklony "zlým pohledem", takže se v něm nakonec spojily se "špatným svědomím". Opačný pokus by byl o sobě možný - ale kdo má k němu dost sil? - totiž pokus spojit se špatným svědomím sklony nepřirozené, všechno to tíhnutí k zásvětí, odpor vůči smyslům, pudovosti, přírodě, vůči zvířeti, zkrátka dosavadní ideály, které jsou všechny životu nepřátelské, které jsou ideály popíračů světa. Na koho se dnes obrátit s takovými nadějemi a nároky?


Když pravda není nic než pravda, je to nepřirozené, je to abstrakce nepodobná ničemu ve skutečném světě.


Hitler měl zkažené zuby, a nikdy si je nedal spravit. To svědčí o jeho snaze zůstat za každou cenu autentický. I za cenu občasných bolestí a zánětů zubů. Jak by mohl čestně předstoupit před svůj lid, kdyby i v padesáti letech vypadal, že má zachován zdravý původní chrup? To by bylo nepřirozené, to by byl nehorázný podvod!


Utkví-li v něčí duši nepřirozené zásady o věcech, ten si arci nezbytně musí hledět tyranů.
(Epiktétos: Rozpravy)


Všude pobíhají nazí šílenci, kteří hulákají jeden přes druhého, skáčou, vřískají, točí se na místě, brečí, válejí se v křečích po zemi, sedí se zavřenýma očima v nepřirozené poloze, staví se na hlavu, mumlají si něco pro sebe, kývají se v sedu dopředu a dozadu jak debilové, prcají se navzájem jako zfetované opice, omdlévají, za každým slovem "oddání se", "oddej se mi", "zapomeň na vlastní já"... - to je filosofie? Já bych spíš řekl, že to je blázinec.


Bylo mi vždycky trapně, kdykoliv jsem měl někomu blahopřát k narozeninám nebo k svátku. Měl jsem pokaždé pocit, že dělám něco směšného nebo nepřirozeného.


Kouzlo nového a nepřirozeného omamuje všechny zvídavé a zkoumavé tvory, nutící je okusit jich a probádat.


Rozum je proti nám, rozum je nepřítel, rozum je nádor na mozku, nepřirozené bujení myšlenek a pochybností vzniklé jakousi chybou v přírodě.


Všechny etiky byly dosud natolik pošetilé a nepřirozené, že by každá z nich přivedla lidstvo do záhuby, kdyby je doopravdy ovládla.


Je zřejmé, že pro získání a zachování zdraví je nutno přizpůsobit i stravování, které je pro člověka nejpřirozenější, tedy ovocem a zeleninou, a vyhýbat se pokrmům, které jsou pro něj nepřirozené, tedy masité.
(Wiśniewska-Roszkowska: Vegetariánství)


"A teď?" zeptal se Řehoř sám sebe a rozhlédl se potmě kolem. Brzy zjistil, že se teď už vůbec nemůže ani hnout. Nedivil se tomu, spíš mu připadalo nepřirozené, že se na těch tenkých nožičkách mohl opravdu až dosud pohybovat.


Dlouhá léta tajil svou povahu, jak jen dovedl, ale nakonec mu to nepřirozené přemáhání způsobilo každodenní návaly krve do hlavy, takže již nemohl takový život snést a pustil se odhodlaně na dráhu zla... sladká odevzdanost!


Je nepřirozené netoužit po získání věcí pouze pro sebe.


Ó Stvořiteli světa, dnes neopominu obětovat ti kadidlo své dětské modlitby. Někdy na to zapomínám a pozoroval jsem, že v takových dnech se cítím šťastnější než jindy; prsa se mi šíří ničím netísněna a dýchám volněji vonný venkovský vzduch. Když však plním trapnou povinnost a uctívám tě, jak mi rodiče nařídili, každodenním chvalozpěvem, provázeným nezbytnou mrzutostí z jeho pracného vymýšlení, jsem celý den smutný a podrážděný, protože mi připadá nelogické a nepřirozené říkat něco, co nemyslím.


Prý je to se mnou čím dál horší, protože mám u sebe v pokoji skoro celé topné období (tedy většinu roku) vypnutý radiátor ústředního topení. Ale k čemu topit? Je to nepřirozené. Radši se teple obléknu, aspoň když vyjdu z domu ven, není to takový extrémní teplotní rozdíl, který zahajuje chřipkovou epidemii. Po setmění (tedy většinu dne) skoro nesvítím. A k čemu svítit? Nemám chuť kazit si zrak nepřirozeným umělým světlem. Prý je to se mnou čím dál horší, protože tu sedím potmě, ale Já se nebojím ani tmy, ani myšlenkových dobrodružství. Prý je to se mnou čím dál horší, protože rád ohryzávám syrovou zeleninu. A k čemu ji vařit? Vařením ztrácí chuť a přirozenost, mrhá se energií a časem. Syrová strava je přirozená a zdravější než vařená. Dokonce je to vědecky doloženo. Střední Evropa je další nepřirozenost, co do místa k životu. Většinu roku chladno a zima, většinu dne tma, malá rozmanitost za syrova poživatelné stravy - jedna nepřirozenost za druhou! A to jsem se mohl narodit jako Eskymák! Brr! Prý je to se mnou čím dál horší... - a to ještě není všechno!


Představte si lidský prst, odříznutý od celku, od ruky - jednotlivý lidský prst, jak shrbeně poskakuje a běží po skleněném chodníku. Ten prst jsem já. A nejpodivnější, nejnepřirozenější ze všeho je, že ten prst vůbec nestojí o to, aby byl na ruce, pohromadě s ostatními.


Skleněný chodník - v Zamjatinově budoucnosti je všechno vyrobeno ze skla. Sklo dodává tomuto nepřirozenému světu jednak potřebnou umělost a sterilní chlad a zároveň také průhlednost, jež navždy a všude ruší veškeré soukromí jednotlivcovo - zdánlivě nevinný, nicméně ve svých důsledcích zhoubný vynález!
(Pozn. Mis. k předešlému)


Zatímco mnohému neučenému vtiskuje správné pochopení názorného světa do čela pečeť vhledu a moudrosti, nenese tvář mnoha učenců žádné jiné stopy po jejich mnohých studiích než vyčerpání a opotřebování nadměrným, nuceným úsilím paměti k nepřirozenému hromadění mrtvých pojmů. Neustálé proudění cizích myšlenek musí ovšem brzdit a rdousit vlastní, na dlouho ochromit myšlenkovou sílu, když nemá vysoký stupeň pružnosti, který by mohl odporovat onomu nepřirozenému proudu. Proto neustálé čtení a studování přímo kazí hlavu.


Zvíře, jež žilo dlouho pod nebo s ledmi, ztratilo v takovém nepřirozeném prostředí své bývalé pudy, tělesnou způsobilost a volní rysy, nezbytné k návratu zpátky do divočiny.


Smrtelný člověk je skutečně koštětem! Příroda jej poslala na tento svět silného a plného energie v kvetoucím stavu s vlastními vlasy na hlavě, náležitými větvemi této rozumně uvažující rostliny, ale pak mu sekera nestřídmosti osekala zelené haluze a ponechala z něho pouhý seschlý klacek. Vzápětí se tedy uchýlil k umění, nasadil si paruku a sám zakládá vlastní cenu na nepřirozeném chomáči vlasů, jenž nevyrostl na jeho hlavě.


Človjek je si svým životem relativně jist, ale je to život umělý a nepřirozený, který je vykupován celoživotním trápením a živořením v cyvylyzaci.


V tomto nelítostném vesmíru je soucit vlastností natolik nepřirozenou, božskou - leč nelidskou - že soucit je zde pouze přepychem boha, génia či vůbec jakékoli jiné vyšší bytosti, nikoli však lidí.


Také obyčejná smrt je - nepřirozený zjev a násilí. Já nechci umřít, a přece zemřu. Mám chuť k životu, připravil jsem se úplně pro život, a přece jen musím umřít. To je násilí, to je nepřirozená věc.
(Arcybašev: Podpraporčík Gololobov)


Záhadou zůstává jen jedno: Jak se mohl nějaký živočišný druh tak zvrhnout, že u něj neplatí ani přirozená práva, ani nepřirozená?

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm