Vrchol je jen jeden

30. července 2015 v 8:56 | Misantrop
Carl Gustav Carus: Poutník na vrcholu hory (1818)


Kloudný život, toť Everest. Každý ho zlézá po svém. Mnoho tras, ale vrchol jen jeden. Hermann Buhl líčí svůj sólo výstup na Nanga Parbat: a najednou jsem viděl, že nade mnou už není nic!


LEPORELLO: Je to prý vzdělaný, milý, uhlazený pán - chodí si v černém, v bílých rukavičkách -
DON JUAN: - je střídmý, nepohorší, dobře tančí, obstojně jezdí, mluví francouzsky, umí se chovat ve společnosti a je snad honěný i v pravopise! Takovým darebákům zkřížit cestu je pro mne vrchol blaha!
(Grabbe: Don Juan a Faust)


Droga je subjektivistická pseudomystika. Zatímco mystika pravá dobývá hory a každým zlezeným stupněm až k vrcholu stává se oněmi stupni až posléze horou, zdrogovaná pseudomystika rovná se turistice, která se zdánlivě přenáší na vrchol Everestu, aniž se Everestem stává.


Poté, co se dnešní živoucí druhy vyvinuly na úkor miriád jiných druhů a po miliardy let předávaly svůj genetický kód, zaslouží si každý dnešní živoucí druh, včetně našeho, hlubokou úctu a vážnost. V tomto smyslu jsou všichni živí tvorové na vrcholu evoluce.


Šílenství jakožto koruna života, jeho nejušlechtilejší zavrcholení. Kdo tomuhle nerozumí, je nejen tupec, ale i můj skrytý a osobní nepřítel.


Zažíváme (s útrpností) právě vrchol technických a populačních možností, a pro příště nás čeká již jen úpadek a návrat do původního zvířecího stavu.


Sami sebe přesvědčili, že člověk, nejhorší hříšník ze všech druhů, je vrcholem stvoření.
(I. B. Singer: Pisatel dopisů)


Proč jsi plodil ještě děti? Může ten, kdo vystoupil na vrchol Montblancu, stoupat ještě výš? Potomci velkých mužů byli přece skoro vždy úplná prasata.
(Klíma: Utrpení knížete Sternenhocha)


Je asi normální, že se nějakému umělci povede výjimečné, geniální, vrcholné a nepřekonatelné dílo jen jednou za život.


Dle toho pozná se pravé cítění se zvířaty, že platí všem lidem za vrchol přepjatosti, směšnosti, bláznovství, zvrhlosti; přirozeno - jaký ohlas mohl by Franciscus nalézti v oné řehtající společnosti?
(Klíma: Soucit se zvířaty)


Výlet na skály. Byla to vyčerpávající šestihodinová túra, ale stálo to za to. Výhled byl velkolepý. Když jsem vystoupil na vrchol, vydrala se mi z úst jediná věta:
"Jsem král!"


Co se děje dnes, za dnešních dnů, to už je vážně vrchol! Doufejme, že vrchol! Neboť to by znamenalo jediné: že teď už to s nimi půjde rychle z kopce.


Totalitní praxe přešla plynule z politické roviny do pracovní. Žijeme v pohádkovém Půlnočním království. Ať žije "vrchol evoluce"! Až sem to dospělo.


Vyšplhal jsem na vrcholek Vinatí, jenž se zdvíhá nad okolní lesy. Ach, to je nádhera! Celý svět mi leží u nohou.


Poměry ve fabrice mi připomínají závěry olduvajské teorie, podle níž má industriální civilizace svůj vrchol za sebou a nyní ji čeká sestupný pád, přičemž všechny pozdější pokusy o znovuzavedení masové průmyslové výroby fatálně selžou.


Ti, co se derou k vrcholu moci,
naplnili tu cestu nebezpečími
a jako blesk ještě z vrcholu člověka sráží
závist nejednou v hanbu a ponurý Tartar.


Kniha staví člověka na vrchol pomyslné, ve skutečnosti však nesmyslné pyramidy tvorstva. Nejvýš ale stojí ti, kteří se od přírody neodlučují! Kdežto člověk... Takový živočich nepatří na žádný vrchol ničeho, leda na vrchol hnusu z rozpadajícího se shnilého smyslu své existence.


Kdo myslí, že je vtipný, že je prozíravý,
ten uvázne v té kaši až po vrchol hlavy.


A tvor, rozumný tvor, který myslí, je omylem přírody, ale také jejím agonickým vyvrcholením.


Někde jsem četl, že v buddhistickém nebo hinduistickém prostředí je velice neslušné dotýkat se něčí hlavy. Asi jako u nás je vrchol sprosťáctví prohmatávat někomu cizímu zadek a jiná "ohanbí".


Bujarost a životní odvaha našeho mládí spočívá zčásti na tom, že při výstupu na horu nevidíme smrt; neboť ta leží u úpatí druhé strany hory. Když jsme však překročili vrchol, pak smrt, o níž jsme zatím slyšeli jen z vyprávění, skutečně uvidíme, neboť v tomto čase začíná životní síla upadat a s ní i životní elán; takže nyní vytlačí zasmušilá vážnost mladickou bujarost a projeví se také ve tváři.


A církev sama - není jí katolický blázinec vrcholným ideálem?


Tomu, kdo studuje, aby dosáhl vhledu, jsou knihy a studia pouze příčlemi žebříku, po němž stoupá k vrcholu poznání: jakmile ho stupeň pozvedl, nechá jej být.


Takové člověčisko přeřízne dokonce provaz nehybného už oběšence - vrchol drzosti a nelidskosti - bylo by přát každému takovému, aby sebevrah, přijde-li k vědomí, na místo sebe jej oběsil.


Za vrchol básnického umění, jak s ohledem na velikost účinku, tak na obtížnost výkonu, je třeba považovat tragédii a takto je také uznávána.


Na každé věci je vidět konec a vrchol,
který je pro naše smysly tou konečnou částkou.


Vám k dovršení míry na mou duši nescházelo už nic než pokrytectví, vrchol všech ohavností.
(Molière: Don Juan)


Jak bych já ten vrchol slez?"
Nedumej a vzhůru lez!


A co je v manželství tak strašně ošklivého?
Fí! Toť vrchol všeho!
(Molière: Učené ženy)


Kde já stojím, tam je vrchol.


Zenové rčení: "Když se dostaneš na vrchol hory, šplhej dál."


Bylo-li kdy v nějakém oboru dosaženo vrcholu, výš už zkrátka stoupat nelze a pak už to jde jen z kopce.


Při pohledu z vrcholu hory se neumíme ubránit pocitu, že jsme za hranicemi světa.
(Poe: Arnheimské panství)


Nenašli byste na světě většího sobce. A přesto sedím na vrcholu pyramidy jako egyptský ptačí bůh Toth.


Nakonec výslovně prohlašuji, že i toto, co jsem napsal, jest jedním z oněch velkých šlechetných skutků, neboť co jest krásnějšího, nežli když člověk někoho úplně nezištně povznese na vrchol slávy?

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm