Jak nemyslet na protivné věci

18. srpna 2015 v 18:38 | Misantrop

Je velmi příjemné nemyslet na protivné věci, ale tím se nestanou lepšími.


Mohu myslet nebo nemyslet na co chci, mé myšlenky jsou svobodné.


Na prožitá příkoří ve fabrice už jsem nemyslel, nebo se aspoň snažil nemyslet - ale znáte mě: Já nikdy nic nezapomínám!


Co bude dál? Lepší to rozhodně nebude, a tak chci na to raději moc nemyslet a zapomenout jako na smrt. Nebo jako na práci. Nějak holt bude.


"Když hospodář spatří na sobě vrásky a šediny a uviděl již děti svých dětí, nechť odejde do lesů," praví Manuův zákoník a nařizuje člověku v tomto stadiu života, kdy je zván vánaprastha, aby se vzdal všeho přepychu a pohodlí a zaměřil se jen na obětování bohům a myšlenkám na spásu. Zde ho může ještě doprovázet i manželka. Zato v poslední etapě, kdy se stává sannjásinem neboli potulným asketou, musí se vzdát jakéhokoli spojení se světem i rodinou, chodit z místa na místo a nemyslet na nic jiného než na konečné vykoupení.


V této fázi života bych se měl oddat klidnému a vyrovnanému rozjímání, s radostnou myslí, po vzoru indických poustevníků, a nemyslet na uplývající čas. Ano, do bezčasovosti bych se měl svou myslí ponořit a vzdát se těžkých myšlenek, jež pramálo jsou případné tomu, kdo dlí v zakotvení absolutní svobody!


Mohl jsem jen tušit, kolik divouských a nemravných zraků na mne hladově pohlíží zpoza zavřených žaluziových okenic. Snažil jsem se na to nemyslet.


Hrdina smrtí pohrdá, aby mohl lépe bojovat, vysmívá se jí, kráčí jí směle v ústrety. Každou bolístku, každou nemoc tají jako svou nejhorší, nejhanebnější slabost. Zatajuje ji a bolest ignoruje, snaží se na ni nemyslit. Jeho heslem je motto amerických mariňáků: BOLEST JE SLABOST OPOUŠTĚJÍCÍ TĚLO.


Jen tak po indicku sednu si jako jogín se zkříženýma nohama a medituji, to jest na nic nemyslím a vnímám jen blahodárné duchovní působení přírody na mou mysl. Taková zdánlivá nečinnost duše i těla je někdy velmi příjemná a začasté i velice prospěšná.


Člověk se umí jen množit a množit a množit a konce to nemá, na následky nemyslí.


Pokoušel jsem se uhádnout, co si lidé myslí, nemohl jsem se smířit s tím, že si nemyslí nic. Nikdy neřeknou to, co si myslí, nikdy si nemyslí to, co právě říkají, pokaždé jde ještě o něco jiného, ale o co, bůhví...


Oni nemyslí, jen hledají důvody pro svoji existenci.


Jest zajímavé, že lidi potřebují nejrozmanitější rady pro život a že většina sama nemyslí, ale čeká na nějakou radu.
(Hašek: Rady pro život)


To je právě ta svízel s vámi politiky. Vůbec nemyslíte na důležité věci.


Jsou ve všem závislí
na názorech, jež papouškují druzí,
sami necítí nic a nemyslí,
umění je jim nedobytnou tvrzí.


Naše soudobá lůza čte jen ilustrované časopisy a poslouchá rádio a nemyslí na nic jiného než jak vydělat peníze a užít si příšerných moderních "zábav".


Drmolí-li herci automatizovaně zamemorované repliky, že ani nevědí, co říkají a nemyslí na to, co říkají, jak se to běžně děje, protože to jsou taky obyčejní blbci, jako všichni ostatní normální lidi, kteří se jen dovedou naučit nazpaměť text a nic víc, nemám z toho nic.


Lidé vlastně vůbec nemyslí: pouze si myslí, že myslí. S ohledem na daný stav věcí myslet nemohou. Necelé dvě lidské bytosti z deseti tisíc mají něco, čím by se dalo myslet.


Jsou tak živé! Je příjemné je sledovat, byť trochu skličující, u vědomí toho, jaký zlý osud jim lidáci asi uchystali. Ale teď se radují ze života a na smrt nemyslí. Jako my všichni.


Kdyby Hitler vyhrál, jak by jej dějiny posuzovaly? Nyní se o něm lže tak bezostyšně - s vědomím, že jakýkoli nesmysl dojde sluchu, proti němuž se nikdo neodváží nic namítat - že to až úplně uráží inteligenci každého samostatně uvažujícího nadčlověka - pouhý člověk totiž samostatně nemyslí.
(Misantrop: Předmluva k: Hitler: Mein Kampf)


"I toto, kdepak nevděk!" odporoval Magar. "Oni prostě na druhé nemyslí, to je všechno. Ale život bez přemýšlení je jako rýže bez soli."


Dokud se mysl zaobírá smyslným požitkem, jako nejvyšším dobrem, nemyslí na nic jiného.
(Spinoza: Pojednání o nápravě rozumu)


Hlad nemají, leč nenasytní jsou až běda. Z toho je vidět, že nemyslí než na to žrádlo, ti vepřo-knedlíci!


Někdy v noci vylézám ze stanu, abych se vymočil, a při té příležitosti se porozhlédnu po obloze, abych se podíval na hvězdné nebe. Nemyslím při tom na Boha, jako lidé. Do lesů Bůh nechodí otravovat.


Jinak než prizmatem lidství se nemyslí! Samozřejmě!


Je známo, že velká genialita je zřídka spárována s převládající rozumovostí, spíše opačně, geniální individua často podléhají prudkým afektům a nerozumným vášním. Nemyslí při rozhovoru ani tak na osobu, k níž mluví, nýbrž více na věc, o níž mluví, která jim živě tane na mysli.


O svobodě slyšíme jen tehdy, když jedna strana chce ujařmit druhou a nemyslí na nic jiného, než aby moc, vliv a jmění přešly z ruky do ruky.


Nejsou rušeni v žádném myšlení nebo čtení právě proto, že nemyslí, nýbrž pouze kouří, což je náhražka jejich myšlení.


Skutečně svobodné individuum nemyslí státotvorně, ale podvratně, subversivně, individualisticky.
(Šerý: Prorok noci Georges Bataille)


U rybníčku Khalídž jsem se díval na horského konipáska, na ryby, na černého čápa a poslouchal jsem zpěv různých ptáků, kteří si hráli nad mou ustaranou hlavou. Jejich život i můj jsou konečné, ale teď na to nemyslím, anebo jen málo, aby mi před nimi nebylo hanba.


Lenost, neužitečnost, nezvyklost, ba i samo nebezpečí myšlení způsobí brzy neschopnost k němu. Málo se přemýšlí v zemích, kde lidé své myšlenky zamlčují. Marně by se namítalo, že mlčí z opatrnosti, ale že nicméně přemýšlejí; jisto je, že již nemyslí a že v hlavách porobených despotismem se nikdy nezrodí ideje vznešené a statečné.


Jejich řečnění často tak neurčitý smysl, že si člověk marně láme hlavu, aby vypátral, co si vlastně myslí. Oni ale vůbec nemyslí.


Že génius je jistý druh nemoci, dokázal pan Unzer ve svém "Lékaři" tak znamenitě, že by měl jít mráz po zádech každému, kdo by si tuto velice nebezpečnou nervovou chorobu přál. A ten národ, jemuž je pod sluncem třeba nejvíc závidět, myslím tím Angličany, to taky poznal, protože jeden z jeho nejslavnějších přírodovědců, velký Hill, vynalezl čaj zahánějící přemýšlení, jistý to důkaz, že tento veliký duch považoval přemýšlení za slabost.


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm