Kdybych jen ptákem byl

13. srpna 2015 v 9:52 | Misantrop
René Magritte: Princip neurčitosti (1944)


Kdybych jen ptákem byl,
věděl bych, o čem zazpívat,
a kdybych křídla měl,
věděl bych, kam se podívat.


René Clair:
Když bouře vrcholí, objeví se vždycky někde pták, aby nás uklidnil.


Na počátku léta
pták se k ptáku slétá;
koukej, jak se slítli,
objali se křídly.


Töpaga vyběhl a běžel bez zastávky. Nebyl unaven, naopak, zdálo se mu, že je nyní ještě lehčí než byl na počátku běhu a že by tak mohl letět ještě celé týdny. Jak osvobozující je pohybovat se s větrem o závod a nebýt těžším než obláček páry. Proč ne, když je tělo jako pouhé nic a jeho pohyb lehčí než let nočního ptáka.
(Tomáš: Milarepa)


Ptákem letošního roku je vyhlášena kukačka. Další známý a dříve hojně rozšířený ptačí druh má namále. Brzo budeme znát kukačky už jen ze starých kukačkových hodin a podivovat se té nemožné zvláštnosti, že kdysi dávno nějaký takový pták také kukal z divokého lesa živý.


Soucit se zvířaty je jediné větší okno, jež ukazuje do nitra člověka. Moje stará posluhovačka zdá se být tím nejdobrosrdečnějším tvorem na světě: samá ochota a vycházení vstříc a medová vlídnost - illuse, že je vskutku dobrou ženou, je skoro neodolatelná... Ale tu se stane, že si přinese domů poraněného ptáka. "Chudáček, chudáček zlatý!" vzdychla ta nestvůra. Postaví ptáčka na stůl - pták vzlétne - udeří hlavičkou prudce do okna, že na okno spadne a zůstane ležet. Mně v tom okamžiku bylo, jako bych sám dostal ránu do hlavy - a ještě hůře; ale ta útlocitná žena roztáhla držku: "Checheche!" Klamavé pozlátko na jednom místě odskočilo - a objevilo se okénko, jímž je rázem viditelná celá ta bezmezná hniloba obyčejných lidí, stokrát hnusnější proto, že je obalena tou, v obrovskosti své hnusnou přetvářkou obyčejného člověka!


Pták k letu, a člověk ku práci.


RARA AVIS IN TERRIS
Vzácný pták na světě
Ve smyslu: vzácný případ, něco neobyčejného.


Člověk je zrozen k práci, misantrop k volnosti, pták k létání.


Neznám vás, vy nikdy nepoznáte mne. Jak tomu říci? Pták bouřím vládnoucí!


Zvítězil jsem. K 31. květnu jsem zase volný jako pták!


Jsem potulný pták, pravý romantický "Wandervogel", jenž jen roztáhne svá křídla a letí si volně za hlasem svého neklidného srdce, nehledě na bouře a zvraty humánního světa, jenž je mi cizí a z duše protivný.


Jaká ubohost, jaká chudoba ducha tvrdit, že zvířata postrádají vědomostí a citu, že provádějí své výkony stále týmž způsobem, že se ničemu nenaučí, nic nezdokonalí atd.! Jakže, tento pták, jenž staví své hnízdo v půlkruhu, připevní-li je ke zdi, ve čtvrtkruhu, je-li v rohu, a v celém kruhu, staví-li si je na stromě, ten pták že dělá všecko stejně?


Je sice pravda, že moje zájmy a způsob života příliš nepřispívají ke stabilitě jejich posranýho fašistickýho státu, ale co na tom? Furt jsem ještě oproti těm otrokům volný jako pták.
Odletět jako pták do nějaké divočiny v teplých krajích a...


"Dopřejte si aspoň jednou za život svobodu." ...No co, možná by to člověk měl udělat... Uletět jako pták od vás ode všech, od vašich ospalých fyziognomií, od vašich žvástů, zapomenout, že vy všichni jste vůbec na světě...
(Čechov: Strýček Váňa)


Byl orel, sedící v klidu o samotě na strmé skále. Všichni měli o něm stejné mínění. "Ten je postrachem města," pravil chraptivý havran. Ale z oné výše viděl šťastný pták daleko a pěkně přes hlubiny. Nahoře bylo ticho a sluneční záře. Nahoře teprve se naučil pohrdat oním hejnem z kurníků a nevzdělaných polí.


Celá zem je náš sad. Velká a krásná zem, je na ní mnoho kouzelných míst. Jestli máte klíče, hoďte je do studny a odejděte. Buďte volná jako pták.
(Čechov: Višňový sad)


Já jsem svobodný; mohu se toulat kam libo jako stěhovavý pták, jako Wandervogel, a všude, kde najdu kousek místa na stan a klidné ústraní, tam všude může být můj domov.
Jsem opravdu přelétavý pták, der Wandervogel! Změna je často nejen nutná, ale i užitečná a milá. Škoda, že to nejde tak snadno i s tím nenáviděným barákem ve městě.


Člověk nedojde, kam doletí pták
Co že tu všechno je, co že tady mám?
Šeré balvany skal, věčně bíle zahalené do oblak


Chystám se právě dělat společníka Stvořiteli věcí. Až mne to omrzí, nasednu na ptáka nespoutanosti a dálav a na něm vyletím mimo všech šest směrů, co jich je, zabloudím do kraje, kde není ničeho nic, a usadím se v širé bezhraničné pustině.


Hle, já, pták zpěvných tónů, jsem rychlejší
(Horatius: Ódy)


Nechoď k lidem a zůstaň v lese! Či raději ke zvířatům jdi! Proč nechceš býti jako já - medvěd mezi medvědy, mezi ptáky pták?


Tento svět je zaslepený, jen málokdo je tu vidoucím. Jen málokdo odtud odejde do nebeských světů jako pták, který unikl ze sítě.


Viděl jsem duši káněte, viděl jsem i duši blankytného nebe, v němž se vznáší tento pták, viděl jsem i duši větru, povívající jeho perutěmi - ale duši člověka? Ne, tu jsem opravdu ještě neviděl.
(Misantrop: komentář k filmu Masseba)


Přišla Antigoné, a když spatřila, že na mrtvém bratru není ani špetka hlíny, zalkala jako pták, když odletí od mláďátek a pak najde hnízdo prázdné.


CANTAT AVIS QUAEVIS, SICUT ROSTRUM SIBI CREVIT
Každý pták zpívá, jak mu zobák narostl


Pták zpívá, jako by se smál, že se cítí dobře a je mu příjemně.
(Leopardi: Chvála ptáků)


V závěru svého pojednání o ptácích vyjadřuje Leopardi touhu smět být aspoň na chvíli ptákem, aby okusil v životě radost. Posmutnělé, leč pravdivé od člověka, který znal jen bolest a zemřel brzo, zhruba v mém věku.


Znásilňovat individualitu vede k záhubě. Markýz z Lu uctíval vzácného mořského ptáka lidskými pochoutkami a konfuciánskými rity. Pták třetí den pošel.


Chcem z mladých niv si radost odnésti -
Pták zakráká; co kráká? Neštěstí.


Bohuslav Reynek:
Píseň raněného ptáka

Loučím se s vámi před sladkou smrtí,
opojné dálky perspektiv!
Naposled zpívám, naposled zírám
v modravý obzor teskných niv.
Na skály vyletím - zemru na nejvyšší!


AŽ SE PŘÍŠTĚ NARODÍM, CHCI BÝT PTÁKEM. BUDU KADIT NA LIDI.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm