Raději ničeho nevědět

31. srpna 2015 v 15:39 | Misantrop

Raději ničeho nevědět, nežli mnohé vědět zpola!


Zajímalo by mě, co si o mně povídají. Možná je lepší to nevědět.
Odporní lidé. Skončím jako des Esseintes, uzavřený před světem. Však ano: nechci nic vědět o světě tam venku, jenž mne odpuzuje.
Česko volí prezidenta. Jde to však mimo mne. Je to jen jakási vzdálená ozvěna čehosi, co se mne netýká, co mne však přesto dostihlo svou neomalenou vtíravostí. Je to pro mne jako ten Villiersův "let nočních ptáků, vracejících se do temnot". Ten by mne ještě zajímal, na rozdíl od jakési volby kohosi. Nechci o tom nic vědět. Beztak mi za to jistě přijde vyúčtování. Ano, mně - komu jinému!


Vědět, že nevím,
to je nadevše;
nevědět, že vím,
to je nemoc!


Připadám si často mezi lidmi jako neotesanec. Už dva roky mě to trápí a působí nejistoty. Do té doby jsem v tom ohledu problémy neměl, z prostého důvodu: nevěděl jsem o nich.
Někdy si myslím, že musí existovat ještě jeden jazyk, jímž se dá hovořit mnohem lépe. Musím si to myslet, protože jinak bych věděl, že dorozumění není možné.


Vím své. Nechci žádné informace, které nelze použít. Když něco zapomenu, pak jsem to nepotřeboval vědět. Byla to očividně slabá myšlenka a můj mozek ji vyřadil.


Každý chtěl vědět, co ho čeká,
teď se však vlastní tůně leká.


"Zlepšováním" lidstva je nazýváno zkrocení bestiálního člověka stejně jako vypěstění určitého lidského druhu. Teprve tyto zoologické termíny vyjadřují realitu - ovšem realitu, o níž typický "zlepšovatel", kněz, neví nic a vědět nic nechce...


Praví Višnu-purána: "Skutečné vědění je takové, které nás osvobozuje, a veškeré jiné vědění je pouze dovedností kumštýře."
(Thoreau: Chůze)


Nikdo ani nečte, ani všichni nepracují. Čím se tedy mohou svobodní lidé dneška zabývat ve volném čase? Nechci to radši vědět.


Poznej moudrost letitého dubu a nalezl jsi vše, co potřebuješ vědět na tomto světě!


Věci neviditelné jsou pro život svobodného jedince nepotřebné. Pro nesvobodné je důležité pouze vědět, jak se zbavit pout, a ne zabývat se filosofiemi "nesmrtelnosti chrousta", které vám jedině buď udělají z mozku nervózní guláš nebo z vás udělají bezmocného fatalistu.


Kolem Jezírka jsou všelijak úchylně rozvěšeny malé igelitové sáčky s lidskými vlasy uvnitř. Nevím, co to má znamenat a o jaký potrhlý rituál tu jde; po pravdě řečeno ani to nechci vědět, protože vím, že to je nejspíš jen další z podobných samoúčelných úchyláren, jimiž se lidské dějiny, myšlení a konání hemží jako červi v hnijícím mase.


Světec vědění považuje za parchanta. Světec nic nesnuje, nač by potřeboval tedy vědět?


Sacha Guitry:
Kdyby ti, co o mně špatně mluví, věděli, co si o nich myslím, pomluvili by mě ještě víc.
*
Michelangelo Buonarroti:
Kdyby lidé věděli, kolik práce mi dalo osvojit si své mistrovství, nezdálo by se jim to nijak nádherné.
*
Otto von Bismarck:
Se zákony je to podobné, jako s párky. Je lepší, když nevidíme, jak se dělají.


Kdyby všemu kurníku a všemu dobytčímu dvoru povědělo se o nožích, o palicích, o plamenech pece, o mísách, z nichž zítra budou hltány jejich strnulé, znetvořené údy, jaká panika, jaký strach a šílenství by jimi ovládlo!... Býci by řvali a svými rohy by otřásali silnou hradbou, skákaly by a žalostivě bečely ovce, slepice a husy by lítaly, naplňujíce dvůr svým peřím. A všechno by utíkalo, křičelo, řvalo, tlouklo sebou o stěny. Ale oni o tom ničeho nevědí, a hle, slunce svítí, slepice hrabe běháčkem, kohout pyšně si vykračuje, dřímotně a blahovolně přežvykují kravky, klidně a vesele bečí ovce... život, prostý, jasný a světlý, blaživě naplňuje svět.
Nechť žije šťastný, nevědomý, nemyslící zvířecí svět! V něm je pouze radost ze života, a ne hrůza před smrtí, a proto v něm též není strašného nesmyslu, není prázdnoty, po milióny věků zhášejících radost v srdci člověka, uvrhujících jej v marné nedozpytující se trápení ducha.
(Arcybašev: Zločin dr. Luriera)

Kuřátka ještě nic nevědí. Tím líp pro ně.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm