Stojí za to uvidět tu tvář

24. srpna 2015 v 11:39 | Misantrop

Stálo za to uvidět tu tvář: tvář člověka bez milosrdného srdce - tvář, která jen se ukázala, a hned vzbudila prudkou a trvalou nenávist.


Pokavad ve mně zbývá dech,
vám pohrdání vdechnu v tvář.
(Byron: Manfred)


Její krásná tvář se zalévá stydlivým nachem,
neboť má v záští svatební pochodně, tak jako zločin.
Tvář jí koruna halí: jen zářivá krása jí zbyla.


FRONTIS NULLA FIDES
Nebudí důvěru tvář
Na zevnějšek není spolehnutí - varování před přetvářkou.


HYMNUS

Zachmuřená vážná tvář, ta znamením je mudrce,
neb hodně toho napřemýšlel, poznav toho nejvíce;

těžké chmury zahalily stínem jeho čelo myslitele,
však jistá krása v tom jest patrna, na té tváři zduchovělé;

ta chmurná tvář dodává mu důstojenství velebné,
hodné filosofa, jenž část temnou našel v jasu dne;

chmurná tvář už nesměje se, neboť lidi špatné vidí;
poznala, že pln zla je svět - a poznala v něm lidi.


Mně věčná žehná záře,
v mém pohledu se skvíc;
už nezřím lidské tváře -
Dřímej! A co chceš víc?


Miluji tu v horách žít
V plátěné haleně uchovávám si charakter
Po lidech falešných tváří jak mohl bych zatoužit?


Postavy byl vysoké, kostnaté, ba hubené, ale něco v tváři jeho povídalo, že musí být tělesně značně silný. Dlouhá, bledá, hubená tvář měla pravidelné a ušlechtilé rysy; bylo by ji bývalo možno nazvat krásnou, kdyby výraz její nebyl býval neobyčejně příkrý, přísný, chmurný a divoký. Z tváře zároveň skalnatě tupé, planoucí a dětsky žensky naivní, zvláštním leskem vyzařující, bylo zjevno, že Romano je mužem velké energie a vysokého ducha, že je neobyčejně nadaným mužem činu a rozeným vládcem lidu. Ač nebyl nikterak Napoleonovi podoben, může si čtenář o výrazu jeho tváře učiniti přibližnou představu, popatří-li na dobré portraity Korsikánovy z mladších let...


Asma, dcera Abú Bakra, přišla k Prorokovi oblečena v tenké průsvitné roucho. Prorok odvrátil tvář a pravil: Jakmile dívka dospěje, není slušné, aby muž mohl hledět na kteroukoli část jejího těla kromě těchto - a ukázal na tvář a ruce.


Zármutek nebyl stvořen pro zvířata, ale pro lidi; když se však člověk nad něčím přespříliš rmoutí, hned je z něho jakoby němá tvář.


Zahalen v černý plášť, tvář zsinalou, jak kdyby nikdy slunce nesžehlo ji.
(Grabbe: Don Juan a Faust)


J. W. Goethe:
Příroda, kterou dnešní člověk okázale přehlíží, ale která má největší důležitost, jednou ukáže svou zlou tvář nejen rostlinám, ale také zvířatům, a vposledku nebude mít trpělivost se silou odporu člověka.


Lýsimachos svého přítele Telesfóra z Rhodu dal zmrzačit a uříznout mu nos a uši a pak ho dlouho krmil v kleci jako nějaké vzácné a nevídané zvíře, když jeho tvář, zdeformovaná a okleštěná, ztratila lidskou podobu.


Povaha každého člověka se skrývá pod mnoha maskami neupřímnosti, které ji halí jako nějaký závoj: čelo, oči i tvář lžou velmi často.


Nauka nová si u tebe slyšení žádá snažně
a novou tvář ti ukáže vesmír.


Auta zlevňují a ekonomové kolem hospodářské krize mají největší starost o to, aby se výroba a prodej dalších aut nepropadla, nýbrž aby dál stoupala. Tomu se říká "krize" tváří v tvář hrozícímu biosférickému kolapsu!


To poslední, co v životě uvidím, nebude tvář, ale sprostý předmět, například vajgl, prošoupaná papuč nebo hromada slepičinců na dvorku, a já zachroptím: takové to tedy bylo všechno od počátku do konce? Sem to všechno spělo, až dospělo? Celý život se smrštil, svraštil do toho dreku.


Jeden by se občas rád vymkl nejenom opičárně této doby, nýbrž takové opičárně obecně a tomuto světu! Tak nějak jsem viděl tvář vašeho Stvoření, když mi ji potřísnil ten netvor.


Lidstvo přijme misantropismus i beze mne. Nic jiného se snad ani stát nemůže tváří v tvář přelidnění a lidské zločinnosti na této planetě.


Hraje-li hudba, připadají mně vždy všechny tváře kolem frapantně ošklivější než jindy.
(Klíma: Sentence)


Vidím-li někde těhotnou ženskou nebo matku s dětmi, vždy je to na pohled primitivní osoba, hovado, jemuž se ve tváři nezračí žádná vyšší myšlenka, kromě myšlenky na hrubé plození čili "touha po miminku", jak tomu ony eufemisticky říkají.


Hle, jaký je člověk divná zrůda: Čelem kráčí pyšně vpřed, tvář má dvojakou, kterou skrývá, pravou nikdy neukazujíc, ale dolní necudnou částí se při chůzi a v typicky vzpřímeném postoji přetáčí dozadu v stydlivém gestu těla. Obrátí-li se k nám však takto, máme shora před sebou tvář nestoudnou a dole dvé tváří necudných, jejichž vyšpulené rty hovoří utrhačně ke každému pohledu.


Jak dokáže lhát ta němá tvář, i když mlčí jako ryba!


Flintův rybník! Máme to ale chudý výběr jmen! Jakým právem dal ten umouněný, hloupý farmář, jehož pole sousedila s touto nebeskou vodou, jejíž břehy nemilosrdně vymýtil, rybníku svoje jméno? Nějaký skrblík, jemuž byla milejší jiná zrcadlící se hladina - lesklá líc dolaru nebo vycíděný cent, v jehož odrazu mohl zhlížet svou nestoudnou tvář.


Bledé obličeje nešťastníků, kteří chřadnou v zamořených výparech dolů, tváře černých kovářů, těch ohyzdných kyklopů, to je podívaná, kterou hornictví poskytuje v zemském nitru místo pohledu na zeleň a květiny, na blankytné nebe, zamilované pastýře a statné oráče na zemském povrchu.


Z duchovní tuposti vychází vnitřní prázdnota, vtištěná do bezpočtu tváří.


Právě člověku hluboce myslícímu a cítícímu, který nadto prošel školou upanišadové moudrosti a pochopil její klady i zápory, je možno poznat a udržet si hluboký vnitřní klid a dokonce jas, který neplyne z iluzívních představ, ale z bezpředsudečného pohledu ontologické skutečnosti tváří v tvář.


Můj stín dík síle dané mrtvým duším vám tvář křivým nehtem rozdrásá.
(Horatius: Epódy)


Lidé jsou křehká, zbabělá stvoření, která neunesou svobodu, nedovedou se postavit tváří v tvář pravdě, musí být ovládáni a systematicky klamáni jinými, kteří jsou silnější než oni.


S tvářemi prasat se něco stalo. Zvenčí pohlížela zvířata z prasete na člověka a z člověka na prase, a opět z prasete na člověka. Ale nebylo už možné rozlišit, která tvář patří člověku a která praseti.


A za tím vším se zvolna objevuje tvář smrti v celé své kráse. Třetí tisíciletí bude fajn.

Jan Fabre: Tvář smrti (2011)
[podle Michelangelovy Piety]

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm