Utečte, šílenec!

17. srpna 2015 v 11:53 | Misantrop

Tak všichni z cesty! Pozor! Raděj zmizte!
Ten chlap tam zuří, rozběh se už za mnou!
Vždyť je to šílenec!
Utečte!
Hází za mnou blátem,
ještě mě utluče!
Jenom co nejdál od těch jeho dveří!
Podsvětí zplodilo ho blázna, vždyť je samá žluč!
(Menandros: Dědek)


Každý, kdo věří, že exponenciální růst může jít donekonečna v konečném světě, je buď šílenec, nebo ekonom.
(Kenneth Boulding, profesor ekonomie)


Otázka nezní, zda je ten či onen člověk šílenec, blázen, idiot, naprostý cvok nebo pomatenec; choré mozky mají všichni lidé; chorý mozek je to, čím se člověk odlišuje od zvířat.


Básník musí být v podstatě šílenec; sám si volí formy šílenosti, dávaje přednost šílenství chladu nebo žáru, ale to je podružné; podstatné je, že si musí umět šílenství vážit a mít k němu výslovnou vůli.


Zlovolný šílenec a správce nedělní školy jsou v zásadě stejní.


Bláznům jejich lékař připadá jako jediný šílenec mezi nimi.


Nejsem filozof, ale světec, možná i šílenec.


Vždyť je to šílenec. Moudrý muž měl by mít moudrého nepřítele a ne šílence.
(Eurípidés: Hérákleovci)


Okultní nauky tvrdí, že pouze ten čaroděj, jehož "obrana" skutečně budí úctu, či naprostý šílenec by se pokusil vyvolat samotného Ďábla.


Kdoví jak dlouho bych žil, kdybych neměl své misantropické ústraní. Nejspíš by byl ze mne masový vrah nebo alkoholik nebo šílenec v ústavní péči.
Zajímalo by mě, co si o mně povídají. I když si to dovedu dost dobře představit. Fašista, šílenec, lesní muž, inkubus.


Přivést dnes další dítě do tohoto přelidněného a vypleněného světa, do světa masovosti, odosobnění, znečištění, do přetechnizovaného světa, kde vládne všemocná byrokracie, diktatura průměru a totálního dohledu - tak do tohoto světa může přivést dítě leda naprostý šílenec nebo idiot s IQ tykve.


Jenom šílenec setrvává tvrdošíjně na jednom bodě, i když vidí, že jeho nepružnost škodí jemu anebo jiným.


Moje nepřátelství k lidem je sice otevřené, neboť mám všechny důvody a důkazy na své straně, takže není co skrývat a zač se stydět, ale toto mé nepřátelství je nutně zatím omezeno jen na verbální rovinu a na štítivý patos distance - to člověku příliš neublíží, když jeho směrem plive jed opovržení a nenávisti nějaký bezvýznamný šílenec kdesi na periferii zájmu.


Pojem "umělec" mi téměř splývá s pojmem "šílenec".


V životě je možno jen nenávidět, protože každý jiný cit je nepřekonatelně přehlušen tím jejich odporným lidským kraválem, z nějž by ohluchl i hluchý, zešílel i šílenec v drátěné kleci, vykousávaje a vytrhávaje si svými zuřivými zuby a nehty poslední citlivé a vnímající maso svého trýzněného těla!


Je často těžko rozhodnout, kdo je více šílený, zda šílenec nebo jeho lékař.
(France: Komická historie)


INSANUS MEDIO FLUMINE QUAERIT AQUAM
(Propertius, Elegie 1,9,16)
Šílenec po vodě pátrá, i když je uprostřed vln


"Znič šílence člověka!" Tak promlouvá mé srdce ze žuly a z ocele.


Jenom šílenec může přivést do tohoto světa vlastní dítě.


Z hlediska pracně nabytých měšťáckých jměníček jsou zpravidla lidé píšící pro něco jiného považováni za šílence patřící do svěrací kazajky od té doby, co se náboženství slávy, nesmrtelnosti atd. atd. stalo oblíbeným námětem, o němž se každého rána káže v novinách, když není čím vyplnit jejich stránky.


Často povšimnutá příbuznost génia se šílencem spočívá hlavně na odloučení intelektu od vůle, jež je géniovi bytostné, přece však protipřirozené.
Především bude jaksi sluhou dvou pánů, odpoutávaje se při každé příležitosti od služeb odpovídajících jeho určení, aby sledoval své vlastní cíle; tak dojde k tomu, že často a v nevhodnou dobu nechá vůli na holičkách, což znamená, že jako takové individuum se stane víceméně pro život nepotřebným, ba svým počínáním bude mnohdy připomínat šílence.


Šílenství! Stojíte tu tak poklidně, bez účasti, vy mravopočestní občané, spíláte opilci, opovrhujete šílencem, nesete se mimo jako veleknězi a děkujete Bohu, jako ten farizej, že nejste jako jeden z nich. Byl jsem už leckdy opilý, mé vášně nikdy nebyly příliš vzdáleny šílenství, a ani jednoho, ani druhého mi není líto, neboť naučil jsem se tak pochopit, ve svých mezích ovšem, proč všichni lidé, kteří vykonali něco velkého, něco, co se zdálo nemožné, musili být odjakživa prohlašováni za opilce a za šílence.


Viceprezident: "Co jste to za šílence, člověče."
Joshua Foss: "Já, šílenec? Já neplatím 40 milionů dolarů nějakým neandertálcům, aby bruslili sem a tam."


Co naříkáš, šílenče? Kamkoli se podíváš, všude je konec tvých běd. Vidíš onen sráz? Tamtudy se sestupuje k svobodě. Vidíš ono moře, onu studnu? Tam na dně sedí svoboda. Vidíš onen zakrslý, uschlý, neplodný strom? Tam visí svoboda. Vidíš svou šíji, své hrdlo, své srdce? Tamtudy lze uniknout otroctví. Ukazuji ti příliš pracné východy, vyžadující mnoho odvahy a námahy? Ptáš se, která je cesta ke svobodě? Je to kterákoli žíla v tvém těle!


To, že je v menšině, a že je možná jediný, z něj ještě nedělá šílence. Je pravda a nepravda, a když se člověk drží pravdy, třeba proti celému světu, není šílený.


Antonin Artaud:
Co je vlastně nefalšovaný choromyslný? Je to člověk, jenž se raději stal šílencem v tom smyslu, jak to chápe společnost, než by se zpronevěřil jisté nejvyšší představě o lidské cti.


Je mi snazší být snílkem či hrdinou či šílencem, než řádným občanem.


Vyberu si jednoho jediného človíčka - a pomstím se na něm celému lidstvu. Možná pochopí mé důvody, možná se bude považovat za oběť šílence.


Lidi si pochopitelně pletou genialitu se šílenstvím. A teď opakuj po mně: Charles Rane není šílenec! Charles Rane není šílenec!

A teď opakuj po mně: Charles Rane není šílenec! Charles Rane není šílenec!

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm