Lotři na výsluní

9. září 2015 v 10:15 | Misantrop

Tma je ve státě, kde jsou lotři na výsluní.


Jen hezky ke mně, vy lotři s luky, nikoli lučištníci podle práva a spravedlnosti, vy roto loupežníků, která ve jménu Svatého bratrstva olupuje pocestné, řekněte mi, kdo je tak na hlavu padlý, že mohl podepsat rozkaz, aby byl zaskočen a jat rytíř, jako jsem já?


"Byli to lotři! Čistá zlomyslnost!"
"A takové množství obětí si to vyžádalo!"
"Co se stalo?"
"Nějaký lotr naházel na trať tolik kamení a polen, že se musil vlak nutně vyšinout. Vyšinul se půlnoční rychlík a asi patnáct lidí přišlo o život!"
"Ubozí, nevinní lidé!" povzdechl sentimentální kolega. -
"To je řečí!" zabručel Vittorio.
"Zavraždili i člověka, který jim to chtěl zabránit. Byl to jen tulák, který spal v lese, ale měl přece jen srdce na pravém místě, protože chtěl těm lotrům patrně v tom zabránit."
"Že vás může bavit mluvit o tom!" zabručel Vittorio. "Takové klepaření... Podobné příhody se stávají ve světě denně!"


Dva lotři - blázen s fantastou -
Tak blízko trůnu - V spolku jsou
Lžou frašku - otřepaných slov -
Bloud šeptem - Nahlas filosof.


Historie nás učí, že drobným potřeštěncům není popřáno místa v stránkách dějepisu. Tam přicházejí jen velcí lotři, lupiči, žháři a vrahové, kteří čím více lidí zabili, tím větší mají tituly knížecí, královské a císařské.
(Hašek: Dobrý voják Švejk v zajetí)


Počestní lidé jsou v podstatě stejní jako lotři, ba lotři jsou ještě lepší, protože skutečnější.
(Klíma: Bílá svině)


Jako existují univerzální léky, budiž toto univerzální antikritikou proti všem anonymním recenzím, ať už pochválily špatné nebo pohaněly dobré: "Holomku, řekni své jméno! Neboť napadat v masce a zakuklení lidi, kteří vystavují odhalenou tvář, to nedělá žádný čestný muž: to dělají malí kluci a lotři."


Neohlížeje se v pravo, - ni v levo, - nereflektuje tudíž také na žádnou pochvalu lidí dobrých, a lhostejným jsa předem vůči každé haně a pokryteckému syčení lotrů a zmijí nohou mojí šlapaných, podávám věci bezohledně, - pravdivě, - tak jak skutečně jsou, - konstatuji pouze suchá fakta...!
*
Ututlávání hanebností a bídáctví lotry bohatými a i jinak "vynikajícími" páchaných, jest do nebe volající nespravedlností vůči lotru chuďasu - jest tu spravedlnost lidská sama trestuhodným zločincem - ukrývačem a ochráncem lotrů a lumpů!
*
Popis lotrů - tak jako dravců - věrně dle pravdy - není žádnou hanebností! - Že tací dvounozí netvoři existují, za to přece já nemohu! - Ať se hanbí ti, již podobné lotroviny pášou! Pravda se stydět nemusí!
Jedovaté bejlí, lotry a netvory v lidské podobě třeba bude vypleniti bez milosti a vyhubit je - bude to boj dobra se zlem - nutná obrana proti lidským zmijím a dravcům dvounohým! -
*
Lotrů a zmijí
těch se nebojím...!
Ať syčí - vyjí - -!
Volám k obojím!
*
Dobrým - čest!
Lotrům - pěst...!
Takové mé heslo jest...!


Giosuè Carducci:
Ráj pln jest lotrů, trůny bídáků.


Banda černokošilatých lotrů mě vyvlíkla z vlaku a prohledali mě od hlavy k patě. Nesnesitelné! Prostě proto, že mě podle obličeje považovali za podvratný živel.


Protože my to, co takový otrocký "vojenský hrdina" dělá z milostivého dovolení a na rozkaz, děláme z vlastní vůle a z vlastní iniciativy, proto spílá nám svět lotrů, ničemnic, zvrhlých tvorů, - jen proto, že nejdeme se ať už takové nebo makové vrchnosti zeptat, smíme-li vraždit: neboť samovolné, volné, samostatné jednání je lidem odjakživa hrůzou...
(Klíma: Soud Boží)


Leopardi zřejmě také neměl moc rád lidi - známka vytříbeného vkusu a nezkaženého ducha. Jeho axiom "tvrdím, že svět je spiknutí ničemů proti slušným lidem, lotrů proti ušlechtilým...", by se měl tesat do mramoru!


Z úst mu zazní rázné zaklení: "Pacholství této pakáže prozrazuje zhovadilost lotrů a politické svinstvo!"
(Hašek: Dr. Fr. Soukup)


Jsem sice z matčiny strany potomkem jistého francouzského šlechtice, který zde za třicetileté války založil rod, který se posléze sňatkovou politikou spojil s místní aristokratickou rodinou Hohenemsů, a z otcovy strany mám v sobě urozenou krev germánských velkostatkářů, ale stále to byli lidé, tedy škodlivá sebranka lumpů a lotrů.


I nezávidět velikosti liché
všech lotrů, hlupců ve Štěstěny vleku.
Zde vás se táži, orákula věků!
Zde v samotě té velebné a tiché.


Tvrdím, že svět je spiknutí ničemů proti slušným lidem, lotrů proti ušlechtilým.
(Leopardi: Myšlenky)


Úžas a truchlivost padne na osamělého; trpce si zařeční proti "usměvavým lotrům", přísahá, že nezapomněl na mrtvého, a končí významným povzdechem: "Doba je vymknuta z kloubů; běda mně, že jsem se narodil, abych ji narovnal!"


Jak je to možné, že jsou mi šlechetní, poctiví a pracovití lidé podezřelí? Že si na ně dávám pozor daleko větší než na lotry? A že nakonec téměř triumfálně na každém objevím chybu?


Naše zákony jsou jako pavučina: prosté mušky a malí motýlkové se do nich chytí, velcí střečkové, neřádi, je protrhnou a proletí jimi. Podobně ani my nehledáme velké lotry a ukrutníky, ty bychom velmi těžko strávili a pobláznili by nás.


Už nechci přihlížet, jak tu ti lotři tyjí,
ven z téhle džungle! Ven! Pryč z toho klubka zmijí!

Misantrop: "Ti lotři...!"

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm