My, přemýšliví

29. září 2015 v 13:41 | Misantrop

Nastasja Ivanovna: Jdu k tobě, miláčku! Myslela jsem, že ses zavřel a počítáš peníze.
Furnačov (s tajenou zlostí): Přemýšlivý člověk se nikdy takovým nesmyslem nezabývá, protože ví, jak jeho věci stojí... Přemýšlivý člověk věnuje svůj volný čas zábavě s nepřítomnými.


Text se ve světle svítilny stává tajuplnějším, esoteričtějším, více vzrušujícím - a vy dychtivě čtete a čtete a nevnímáte čas, nevnímáte prostor, jako kdyby na každé nové stránce, pohlcené dosud v temnotě, mělo se skrývat odhalení tajemství vesmíru, bytí a života. Většinou tam nenajdete nic, avšak ono si jistě najde vás, budete-li dost vnímavý a přemýšlivý.


Jste přemýšlivý a hloubavý člověk. Za jakýchkoli okolností můžete nacházet uspokojení v sobě samém. Svobodné a hluboké myšlení, které usiluje o pochopení smyslu života, a naprosté pohrdání malicherným shonem světa - to jsou dvě slasti, nad něž člověk nepoznal nic vyššího. A vy je máte ve své moci, i kdybyste žil třeba za trojitými mřížemi. Diogenés žil v sudě, a přece byl šťastnější než všichni králové světa. Mudrc, anebo prostě myslící, uvažující člověk, se vyznačuje tím, že utrpení přezírá; se vším je spokojen a ničemu se nediví.
(Čechov: Pavilón č. 6)


Žít jen proto, aby člověk zestárnul a zemřel - nic méně žádoucího si leckterý vzdělaný a přemýšlivý Ind nedovedl představit.


Opět se ptám sám sebe, proč musí být na světě něco tak obtížného, jako jsou lidé, psi, bodavý hmyz, jedovatí hadi, psi, lidé... Promiňte, že zmiňuji lidi a psy dvakrát, ale omlouvat se za to nebudu, vždyť lidé a psi jsou také dvakrát tak horší než všechno ostatní dohromady. Proč to všechno musí být? Nenacházím jiný důvod, jiné vysvětlení, než to, že nám přemýšlivým a vědoucím mají tito obtížní a nebezpeční tvorové neustále připomínat, čím je veškerý život; že je jediným nekončícím utrpením.


Inteligentní ženy, vzdělané vědkyně, přemýšlivé a příliš hloubavé rozumbradky bývají většinou špatné mámy a ještě častěji nechtějí být mámami vůbec.


Přemýšlivé hlavy, lidé se správným úsudkem a ti, jimž jde o věc, jsou všichni jen výjimkami; pravidlem je všude ve světě sběř: a ta je vždy pohotově a chce po svém horlivě zlepšit k horšímu, co druzí vyřkli po zralé úvaze.


Já když pokaždé vidím krávy, úplně jim závidím tu pohodu, jaká přímo čiší z jejich klidné a pospolné síly, z jejich mírného, tichého přežvykování vleže na slunci. Závidím jim ten klid, jakému se tady, daleko od všeho lidského ruchu, těší. Vypadají jako moudré světice smířené se světem, jako přemýšliví filosofové starodávné, dávno zapomenuté školy.


Kráva, jež ležíc přežvykuje, podnětem je mudrci,
an myšlenky své přemítá a na svět chce jim pomoci;
pročež obdivuji velice filosofii těch přemýšlivých tvorů,
a srdce trhá mi pak necit krutých lidských pišišvorů.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm