Ó ty polibky!

18. září 2015 v 10:25 | Misantrop
W. A. Bouguereau: Něha (1890)


Ó ta mladá čílka, na nichž byly kadeře světlých vlasů, ta pohlazení, výmluvné pohledy, bušící srdce, ty úsměvy, které slibovaly polibek, a ty polibky, které slibovaly objetí... A první polibek... ten nekonečný polibek, při němž člověk zavírá oči, který zahlazuje všecko myšlení nesmírným štěstím blízkého vzdání.


Jestliže by mé srdce potají se dalo zlákat, abych polibek svých úst jim rukou poslal, i to by byla nepravost hodná odsouzení.


Šípkové království probudil jediný polibek prince z pohádky. Tuto "pohodovou" globální Rakovinu by nevytrhlo z letargie ani hromadné znásilnění!


Políček od přítele je lepší než polibek od nepřítele.


Vše je na pokraji života a smrti. Obyčejný polibek (německy Kuss) je již polovičním kousnutím (slovensky kúsnutím). Jinak též francouzská pusa (bises) a španělský polibek (beso) jsou podobné německému i anglickému kousání (beissen, resp. bite).


Vzduch je čistý a svěží jako polibek dítěte, slunce je jasné, nebe modré - kdo by si přál víc? Pryč s vášněmi, touhami a sentimentalitou!


U bran bronzové sochy
nastavují svou pravici kratší a kratší
od polibků a doteků okolojdoucích.
To všechno, jak vidíš, se zmenšuje, když se to tenčí.


Sapfó:
Cítím polibky tvé, jež svěřovals jazyku svému,
sladce je dovedl dávat, sladce je přijímal sám.
(Ovidius: O lásce a milování)


Lidská duše, to je babylón! Kdo se v ní vyzná! Od nenávisti k opovržení, přes úctu a zbožňování a zase zpátky, skok stranou a dva vpřed, zlé i dobré, vznešené i bídácké, nevěra a současně nekonečná láska, polibky a rány, nactiutrhačská obvinění a obdiv bez mezí.


Kdybych byl bohem, pak provedl bych to tím způsobem, že v poslední proměně muž a žena, rozestírajíce zářivá křídla, žili by rosou a touhou a umřeli by v polibcích.


Pygmalión byl štěstím bez sebe, velebil božskou Afrodítu a z celého srdce jí děkoval za to, že ho vyslyšela. Pak se znovu sklonil k té oživené soše, líbal ji, a ona mu polibky vracela.


Domnívám se, že filmy vůbec nejsou určeny pro nás, pro aristokraty ducha, ale že jsou spíše doménou lidových vrstev; takže v nich najdeme zpravidla to, co se lidem nejvíc líbí a jim se podbízí, avšak nám je protivné, jako je hojné pití piva, zabijačky a vepřové hody, nahé ženské, postelové scény a polibky, dále různé rvačky, a nezapomeňme na záplavu "citů", vše končící povinným lidově optimistickým happyendem.


Otravovat polibky je od přírody ještě mnohem horší jednání než otravovat šípy nepřátel ve válce.


Odkud se v Hlupákově bere ta nevyčerpatelná přívětivost? Odkud se berou ty výkřiky: "Drahý příteli, polib mě! Drahý příteli, zapomeňme na minulost! Drahý příteli, žít bez tebe je pro mne nesnesitelné!"
Běda, to se přece zase projevuje stará hlupákovská nezřízenost, to ona vylézá z Hlupákova jako starý, zarezavělý hřebík.
"Drahý příteli, žít bez tebe je pro mne nesnesitelné!" Je však zřejmé, že tato fráze je pouze obměnou druhé: "Drahý příteli, polibme se!" - Příteli, vždyť je to nepřirozené! Vždyť to páchne alchymií! Vždyť je to úplně totéž jako connubium dvou černých kohoutů. A ačkoli se staří alchymisté zlatých vajíček, jako výsledku soužití černých kohoutů, nedočkali, přece na ně čekali a v ně doufali.
Buď upřímný, starý Hlupákove, a dej každému ze svých dětí možnost být upřímný! Nevrť ocasem, nešpul rty k polibkům, aby ses tím úplně nezprotivil.


A tobě, ženo, pravím:
pokud bys chtěla jako ctnostná matka
vychovat z mého syna občana,
posměchu bys došla před děvkami,
jež nalíčené sedí v bordelu
polibky zpité, vínem opojené.


Byl jednou jeden se proměnilo v Nikdy nebyl! Šípková Růženka se probudila polibkem vědce a vydechla naposledy při osudném píchnutí jeho injekční stříkačky.


"Zítra bude všemu konec," řekl muž, "a bude to tak lepší."
Mladá žena s rozpuštěnými vlasy a tváří, na které zářily odlesky plamenů, se zbožnou radostí pozorovala, jak se ohnivý kruh kolem nich zužuje.
"Bude to tak lepší," řekla i ona.
Vrhla se do náruče strůjce této zkázy a vtiskla mu vášnivý polibek.
(France: Ostrov Tučňáků)


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm