Plno přísných přikázání

25. září 2015 v 15:30 | Misantrop

Míchají se v moc věcí, páni,
když předpisují nám, a plni přísných přikázání
nám chtějí vykládat své bajky pro zasmání.
(Molière: Amfitryon)


Samojediný nepotřebuji žádná pravidla chování, nepotřebuji žádné desatero přikázání - stačí mi jediné: střez se Člověka!


Zabít embryo je hřích proti božímu přikázání, ale nikdo se neohlíží na to, co tomu jednou třeba může říct individuum, které někdo láskyplně vůbec zplodil!


To křesťanské přikázání života v pravdě, které nakonec zničí samo křesťanství a možná, že i Pravdu samu, zničilo i Pavla Michka, rebela s příčinou.


Vojenský kněz si dal velice záležet, aby jako hlasatel křesťanského přikázání "nezabiješ" pohnul Möcskeho ku přísaze: Přísahám Bohu všemohoucímu, že užiji zbraně.


Věčná příroda mstí neúprosně překročení svých přikázání.


Prvním příkazem Probuzeného Vítěze, tohoto arahanta, který zničil karmu, je tento:
"Neplodit a nezabíjet!"
Z toho vyplývá další vznešený příkaz:
"Nestat se příčinou plození ani zabíjení!"
Z čehož plyne další vznešený příkaz:
"Mít soucit se zplozenými i nezplozenými a nestat se příčinou jejich utrpení!"
Jednoduchá Tři vznešená přikázání Probuzeného Vítěze.


Chci-li věřit nějakému božskému přikázání, pak to může být jen jedno jediné: zachování druhu.


Věřte, všechna náboženství se začnou mýlit v okamžiku, kdy určí morálku a hřímají přikázání.


Důsledně pojaté přikázání "Nezabiješ!" z Mojžíšova desatera, které bychom vztáhli na všechno živé, by mělo pravděpodobně katastrofální dopad na život jako takový. Život, tak jak ho známe, jak ho milujeme nebo jím opovrhujeme a na jaký jsme zvyklí, v jeho pestrosti a kráse, by patrně přestal existovat. Stali bychom se nepochybně svědky nové, podstatně zredukované dimenze života, který tu již na samém počátku byl a jistě bude i na konci. Ale valná část lidstva by se nenajedla!


Vegetariáni důrazně dbají na zachování přikázání "Nezabiješ", zahrnujíce do něj i zvířata, která máme právo zabíjet jen v obraně, když na nás útočí a ohrožují nás.
Tak páté přikázání desatera je dále znásilňováno lidmi a národy kvůli domnělé přirozené potřebě masožerství.
Tolstoj: "Nezabíjej nevztahuje se jen na vraždění člověka, ale na vše, co žije. A toto přikázání bylo zapsáno v srdci člověka ještě dříve, než bylo dáno na hoře Sinaji."
(Wiśniewska-Roszkowska: Vegetariánství)


Je jen jediné přikázání:
"NEBUDEŠ SE ROZPLOZOVAT"


Odvažuji se říci, že pouhý nápis na chrámu delfském (POZNEJ SAMA SEBE - pozn. Mis.) obsahuje přikázání důležitější a závažnější než všechny tlusté spisy moralistů.


Buď tvrdým železem, zakovaný v prvním plazím přikázání, jež zní: "Břemena druhých nenoste!" A hned druhé přikázání pak zní: "Ubliž lidem - buď svobodný - a nic si z toho nedělej!"


Jestliže se podaří sex zahnat do jedné manželské postele na celý život, a to ještě kvůli výrobě dalších dělníků a vojáků, pak vzroste síla těch, kteří svou morálkou, oblbující hloupý lid, sledují získání moci. A vítaným pomocníkem je vždycky opět to zkurvený náboženský desatero, přikázání VI.: "Nesesmilníš!"
Žádnému přikázání morálky nepodařilo se člověka změnit. Mnohokrát se ukazuje, že právě lidé, kteří se neřídí žádným božím přikázáním, jsou nejctnostnější.


Myslivec: "Komu z vás Bára ublížila?"
Vlček: "Rouhá se pánubohu."
Myslivec: "Tak? A to říkáte vy, který máte plná ústa božích přikázání? Proč se jimi neřídíte? Svatouškové, pámbíčkáři, modloslužebníci prolezlí vztekem a lží! Pověrčivost, závist a zášť, to je vaše víra, naděje a láska!"


V perské Zendavéstě jest pátým přikázáním: "Chceš-li koho zpolíčkovat, zpolíčkuj ho opánkem."


Co jest platno učiteli ve škole, že žákům vypravuje, jak i ten nejmenší tvor cítí bolest, jak je pravým přikázáním lidskosti, abychom nikoho netýrali, co jsou platna tato krásná slova, když vyskytne se taková hokynářka ve Vršovicích, která zavolá si ze školy vycházející děti a řekne: "Františku a Toníku, tady máte dva krejcary a utopte mně někde tuhle starou kočku!"


Nejrozumnější a nejduchaplnější ze všech evropských národů nazval dokonce jedenáctým přikázáním pravidlo never interrupt - "Nikdy nepřerušovat!"


Já jsem kdysi žil bez zákona, když však přišel zákon, hřích ožil, a já jsem zemřel. Tak se ukázalo, že právě přikázání, které mi mělo dát život, přineslo mi smrt.
(Bible: Římanům)


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm