Znám vaši nemoc

21. září 2015 v 12:38 | Misantrop

Já jsem bývala jednou z vás, proto znám vaši nemoc.


Ach, tato šílená smutná bestie člověk! Jaké to nápady, jaká protipřirozenost, jaké paroxysmy nesmyslu, jaká bestiálnost ideje vyvře ihned, jakmile se mu jen trochu zabrání být bestií činu!... Je to nemoc, bezpochyby, nejstrašnější nemoc, která kdy v člověku zuřila. - V člověku je toho tolik děsného!


Buddhova nauka je často srovnávána s lékařstvím a on bývá nazýván lékařem lidstva. Lékař nejprve stanoví diagnózu čili určí pacientovu nemoc. Když poznal povahu nemoci, zjistí její příčinu. Odstraněním její příčiny nemoc zmizí a pacient se uzdraví.
Podle tohoto přirovnání je každý neprobuzený, neosvícený člověk nemocen. Jeho nemoc se nazývá utrpení nebo neukojenost.


Vědět, že nevím,
to je nadevše;
nevědět, že vím,
to je nemoc!

Kdo poznává v nemoci nemoc,
přestává být už nemocný.
A Světec nebývá nemocný,
protože poznává v nemoci nemoc -
proto není nemocný!
(Lao-c': Tao te ťing)


Stalo se zvykem ututlávati fakta - vůči pravdě zacpávati si uši - již proto, že nemoc společnosti je tak odpornou - a mlčky trpěti, by se nákaza v tichu a potají šířila dále - by prašivci společnosti beztrestně a drze otírali se o ty, již nákaze dosud unikli!
Zde je potřebí - byť i sebe šerednější příznaky nemoci - řádně vyšetřiti a popsati, ze souhrnu jich další důsledky vyvoditi - správnou diagnosu učiniti - nemoc pak pravým jménem - bez oklik a všelikého hypokrytského upejpání se - nazvati - jinak nutně nastati muselo by nedorozumění a zbytečné klamání!


Měli jsme nepochybně podivný nápad: postaviti se tváří v tvář době, jejím bolestem, jejím krisím. Neuhnuli jsme tam, kde jiní uhýbali. Viděli jsme nemoc a řekli jsme: vidíme nemoc.


Jelikož je chorobnost ve většině, je za normu zdraví považována nemoc.


Neznámý Bezejmenný:
Lze považovat stáří za nemoc?
Ne, je to jen trest za to, že ještě žijeme.


Nemoc není žádná zásluha.
Těhotenství ani potrat není nemoc, to je nehoda.


U křesťanů je všechno naopak: Smrt je "život věčný", nemoc je "požehnáním", radost "pokušením", klid a mír v duši "hříšné lenošení".


Když se stal "úrodný půlměsíc" neúrodnou pouští a libanonské cedry byly obětovány kvůli chrámům, někdo si musel pomyslet, že "tohle věští nemoc".


Když tě zformovaly nemoc, šílenství, vize a šibeniční humor, pak ti asi taky budou nejlíp sedět jako témata. Drž se jich jak veš v kožiše a neprozkušuj si žádné nové žánry. Omezuj se na šílenství, vizi, šibeniční humor a zlobu.


Utrpení převažuje v životě nad blahem. Nemoc, stáří, úmrtí blízkých a vlastní smrt - to přinejmenším prožije každý.


Lékař léčí nemoc, ale zabíjí nemocného.


Ta tajemná nemoc! Hysterie! Řečeno po našem posedlost mateřstvím, což znamená nezkrotná touha po početí, samičí rujnost po staletí potlačovaná a maskovaná cudností.


Starý a vznešený boj zachvátila nemoc. Přemohly ho síly destrukce a rozkladu. Lidský duch naprosto nesměřuje ke světlu. Možná dokonce ustoupil. Obklopuje nás slabost, strach a morbidita.


Posledních deset tisíc let bych z dějin přírody nejraději vyškrtnul - nebo bych z nich raději vyškrtnul člověka, vyhladil ho jako nemoc, uzdravil bych Zemi, zbavil bych ji jejích šesti a půl miliardy parazitů!


"Hle, tamten se pustil do filosofie, ačkoliv je to takový a takový člověk." Právě tak i lékaři posílají ty, kteří mají vleklou nemoc, do jiné končiny a na jiný vzduch a správně činí.


Jakmile bych klesl mezi lidi, dostal bych ihned ponorkovou nemoc. Naladěn na vlny lidstva, trpím mořskou nemocí.


Lékař nechce žádnou nemoc či neduh nadobro vyléčit a vymýtit. Nechce zdravé pacienty, chce stálé pacienty.


Lepší je smrt než trpký život a věčný odpočinek než trvalá nemoc.


Nemoc šílených lidí a člověčí chřipka tu řádí o sto šest. A ne a ne vybít celé stádo. Chuť by byla, jen prostředky chybí.


Dědí se zákony a práva
tak jako věčná nemoc dál,
rod rodu odkazem ten neduh dává,
aby se všude rozlézal.


Příroda mě již opatřila dobrou kožišinou, kdežto tobě se často i to nejlepší hnusí a víno ti zatěžkává hlavu a vrhá tě z nemoci do nemoci.


Jako náš duch sílí, stýká-li se s povahami mohutnými, tak se kupodivu ztrácí a hyne, je-li nucen se stýkat a bavit s povahami sprostými a chorobnými. Tato nemoc je nakažlivější než kterákoli jiná.


Naše společnost většinou považuje jakýkoliv způsob myšlení či chování, které jsou systému nepohodlné, za nemoc. Je to zdánlivě přijatelné, protože když jedinec nezapadá do systému, způsobuje to újmu jak jemu, tak je to problém i pro společnost. Manipulace jednotlivcem, aby se přizpůsobil systému, je tedy léčba nemoci a tudíž dobrá věc.


Po dlouhých dvou týdnech nemoci jsem opět v lese. Nemoc byla hrozná. Vůbec jsem se jí nemohl zbavit. Ještěže jsem se z posledních sil odšoural marodit domů, jinak bych byl v tom lese snad zemřel. I doma byla nemoc zlá; bolelo mě úplně všechno: od kořínků vlasů, celá hlava, přes žaludek až po bolestivé klouby a svaly. Ačkoli jsem hodně pil, několik dní byla moje moč tmavě oranžová. Nechutenství přetrvávalo. Kvůli bolavým kloubům jsem nemohl pořádně a bez bolesti ani chodit, ani vstát, sedat si, nic. Bál jsem se, že mi to zůstane. Každý pohyb, včetně převracení se v posteli, doprovázela nesnesitelná bolest hlavy, závrať a mžitky před očima. Nemohl jsem číst, nanejvýš dvě stránky a pak jsem si musel zdřímnout. Nemohl jsem ani poslouchat hudbu, protože nemoc se mi vrazila i do uší, což mělo za následek to, že každá sebetišší a sebeklidnější hudba zněla v uších nesnesitelně dutě a s ozvěnou jako uvnitř kovového sudu.


Nelze vás uspokojit a jste nevrlí jako nemocní; ale u nich je příčinou nemoc, u vás váš způsob života.


Láska! Ovidius ji chápal jako nemoc. Jeho "Buď zdráv!" má význam "Osvoboď se od lásky!"


Kněz popírá instinktivně, že nemoc je nemocí, blázinec blázincem. Křesťanství potřebuje nemoc, asi jako helénství potřebuje nadbytek zdraví - udělat nemocným, toť vlastní úmysl v pozadí celé soustavy léčebných procedur církve.


Moje nemoc tkví jedině v tom, že jsem za dvacet let našel v celém městě pouze jediného inteligentního člověka - a to je blázen.
(Čechov: Pavilón č. 6)

Michael Ancher: Nemocná dívka (1882)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm