Kráčíme pozpátku

13. října 2015 v 13:40 | Misantrop

Všechno je čím dál tím ubožejší, kráčíme pozpátku, míříme k zániku, jenomže to trvá příliš dlouho a chybí tomu důstojnost.


Naše výpravy jsou pouze výlety a večer nás zavedou zase zpátky ke starému dobrému krbu, od něhož jsme vyrazili.
(Thoreau: Chůze)


Dopadne špatně, kdykoli se vzpříčí
úděl přírodě: toť jít pozpátku,
semeno v špatné půdě špatně klíčí.
A svět by rázem vyšel ze zmatků,
kdyby dokázal přírody se tázat,
s lidmi by všecko bylo v pořádku.


Někdy jsou průvodní slova přírodopisných filmů takového rázu, jako kdyby vypadla odněkud z 50. let - jenže předminulého století! Nebo jako by se Darwinovy objevy propadly o sto, dvě stě let nazpátek do karteziánského pojetí přírody jako bezduchého stroje. Tudíž je tento naroubovaný hybrid plný "boje o přežití", "nevědomých instinktů" a "vědeckých záhad".


Životní pohyb do starých kolejí nazpátek zavolá všecko.


Než špatně běžet, to běž raděj nazpátek.


V zrcadle obrázek na jeho plochu když vymrštěn vletí,
neobrací se stejný: on nazpátek rovnou se odráží.


Roseanno Arnoldová, napumpujeme do tebe všechen ten tuk nazpátek, naroubujeme ti kousíčky tvé zázračné prdelky do obličeje, aby sis vynahradila všechno to vyhlazování a liposukci, a zase z tebe uděláme to prase, kterým ve skutečnosti jsi.


Do země všecko, co ze země vyšlo, se vrací
rovněž; a to, co se sneslo z éteru končin,
to nahoru nazpět si bere klenuté nebe.


"Hle, lidé, v jejichž rukou leží budoucnost!" Jsou to lidé papíroví, kteří nemají víru v sebe samy, kteří se neohlížejí nazpět.


Pro tebe, Faóne, trpím! Co snů mi tě přivádí nazpět,
snů, jež dávají světla více než nejhezčí den.


neděle, 26. října 43
Právě se vrátil čas o hodinu nazpět. Někomu tyhle každoroční změny času vadí, mně je to však jedno.


Jakmile Ti uprostřed dosáhnou svého cíle, uvrhnou Ty dole nazpět do dřívějšího postavení otroků a sami se stanou Těmi nahoře.


Město ani vesnice ani lidi v nich mi nechybí. A jen nerad se vždy loučím s lesem a přicházím nazpět do pracovního lágru.


Hadem na cestě buď, buď na stezce růžkatou zmijí, jež do paty uštkne koně, že se jeho jezdec skácí nazpět.


Štěstěno! Jen si nazpět vem
úrodná pole, pyšné jméno,
ty ruce v spěchu otrockém,
kterých je všude nastaveno.
Vrať mě zas do mých rodných skal,
kde divoký hlas moře hřímá,
to - a nic víc bych nežádal -
chci jenom tebe, mladosti má!


Těším se na den, až budu moci opustit toto zapařené pařeniště s vnitřním koloběhem vypařujícího se a nazpět skapávajícího blbství.


Právě teď by se mi chtělo nejvíc zemřít zde na tomto opuštěném místě hlady, ležet a ležet až do úplného vyčerpání všech sil a živin, jež mé tělo i duše tak marnotratně vydávají a vyžadují nazpět.


Přeměnou jsem vznikl i já a také ti, kteří mě zrodili, a tak tomu bylo nazpět rovněž donekonečna.


Ze zoufalství jsem několikrát utekla z domova. Vždy jsem však byla chycena a vrácena nazpět.


Na všechen nesmírný čas když pohlédneš nazpět,
na uplynulý věk a na pohyb hmoty,
jak je různotvárný, pak uvěříš lehko,
že často už v pořádku témže co teď byly prvky
právě tytéž, z nichž my jsme složeni nyní,
ač mysl a paměť se toho nemůže dobrat.

Pohlédni nazpět, jak před naším zrozením doba,
věčnosti starší část, se nás netýče vůbec!


Ohlédnu-li se nazpět, nemám uzřít žádnou zastávku, neřkuli pohyb zpět čili úpadek.


Bláhově si namlouvá, že dobyl svět. Ale běda mu, povýšenci: bez mé opory spadne zpátky tam, odkud vzešel - k mým nelítostným nohám.


Je zášť, je láska, co se na nás řítí
a slastmi nás i hrozným bolem daří,
až raděj zpátky pohlédnem zas k zemi
a skrýt se toužíme v mlh mladém šláři.


Hudba je jediná droga, která tě dostává naopak zpátky k tobě, pokud se zpátky k sobě dostat chceš.


Mimo intelektuální svět si navykl bát se a podezírat. Já jsem se tolik snažila ujistit ho a vylákat z té ulity; ale nedá se vylákat, vždycky se do ní stáhne zpátky.


Všechny ty stopy mě děsí:
vesměs míří jen k tobě, však žádná nevede zpátky.


Musíte na tu verbež zapomenout! Zapomenout, že jste kdy patřil k ní a měl s ní něco, byť malinko, společného! Pak jste dosáhl osvobození a osvícení a takto očištěn můžete se vrátit zpátky mezi zvířata, odkud jste vyšel a kam patříte.


Zpátky ke zvířeti, to je návrat k přírodě. Zpátky ke zvířeti znamená zpátky ke svobodě. Zpátky ke zvířeti, to je návrat k původní anarchii. Zpátky ke zvířeti, to znamená obrodu všeho volného a divokého. Zpátky ke zvířeti je verdikt o uzdravení světa, jeho těl a tím i duší, neb být zvířetem znamená být zdravý - naveskrz zdravý!
*
Návrat zpátky ke zvířeti je dobrotivé procitnutí spáče, usnuvšího se zvrácenou hlavou. Ó, jak najednou dobře rozeznává snění od skutečnosti! Právě tak dobře jako zvíře!
*
V DŽUNGLI
Sem návrat byl tak hladký,
nuže vítej nám tu zpátky!
Celičká džungle kyne ti:
"Jen zpátky, zpátky k zvířeti!"


Trvalo by tisíce let, než bychom se vrátili znovu k zvířeti - pokud bychom vůbec chtěli zpátky!


Jestli váš člun je maličký a vratký,
neplujte za mnou chtiví slyšet zpěv,
s nímž má loď brázdí moře, plujte zpátky,
vraťte se domů na bezpečný břeh.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm