Naše uvažování je pochybné

7. října 2015 v 14:27 | Misantrop

Myšlení smrtelníků je nedokonalé a naše uvažování pochybné, neboť pomíjivé tělo zatěžuje duši a pozemský stan je břemenem pro mysl naplněnou starostmi. Stěží postihujeme a s námahou vysvětlujeme, co máme na dosah ruky.


Někteří lidé říkají, že "vymírání je přirozené. 99,9% všech druhů rostlin a zvířat, které kdy existovaly, vyhynuly."
To je perspektiva, že? Neměli bychom se trápit kvůli pár dnešním vyhynulým milionům. Všechno je to součást přírodního procesu života na Zemi.
Podle téhož uvažování by nám mělo být jedno, že umírají mladí lidé. Všichni lidé, kteří kdy žili, jsou již mrtví a také my všichni jednou zemřeme. Z toho vyplývá, že bychom neměli pozvedat obočí ani nad vyhynutím lidského rodu.


Nebýt! Absolutní a věčná tma! Nikdy se nevrátit! Vesměs uvažování naprosto scestná..., vždyť... příroda je mistryně..., dokonalá, neúprosná, alabastrová mistryně.


Ten Neubauerův "ontologický" canc na konci, neboli doslov, to se prostě nedá. Leda tak pro srovnání, kdo je brilantním myslitelem, básníkem a vzdělancem, a kdo jím není. Kontrast je přímo do očí bijící. "Pan profesor" Zdeněk Neubauer cancá úplně "z cesty", jeho uvažování nemá hlavu ani patu, naprosto Nietzscheho nepochopil a nerozumí mu, místo toho blbě cancá pořád dokola o Platónovi a o Sókratovi, jako kdyby psal doslov k nim, a ne k Nietzschemu; plácá o jakémsi "usebrání", o nadpozemských výšinách, kde dlí a kam se "eroticky" pozvedá odtělesněná duše... ("Eroticky"? To znamená, že se má snad eroticky pozvedat - jako čurák?) Zkrátka canc. "Neubauerův canc" tomu a podobnému budu napříště říkat.


Cicero na jednom místě říká, že Epikúrovo myšlení se v ničem neliší od uvažování zvěře. Ani netuší, jak mi tímto zdánlivě znevažujícím výrokem mého oblíbeného filosofa ještě více vychválil!


Napodobují všechno, co děláme: totiž to, co nevyžaduje skutečné uvažování. Necharakterizuje i nás snad právě toto opičení?


Většina uloví za života bídu, aniž by se nechala dovést k uvažování.
Usilování o bezbolestnou existenci, jak je možné použitím a sledováním rozumného uvažování a poznáním pravé povahy života, prováděné s přísnou důsledností a až k nejkrajnějším extrémům, zplodilo kynismus, z něhož vzešel stoicismus.


Sanin je románem filosofickým, nikoli milostným, a přejmenovat ho proto na "Svůdce" je velmi hrubým a ošklivým přehmatem nějakého velkého idiota, který jej buď vůbec nečetl, nečetl pozorně, anebo vůbec nepochopil! A mám ve vážném podezření takzvanou překladatelku, jakousi Alenu Morávkovou©, že za tím zlořádem stojí ona, protože toto je typicky ženská práce a ženské uvažování.


Hrabošovi se to stále nezdá. Po chvíli obíhá hodovní tabuli širokánským obloukem a systémem mnoha tajných chodbiček vrací se k ní nenápadně z opačné strany. Přesně tak se chovám Já, když mám nějaké podezření! Jeho vyspělé strategické uvažování mě uvádí v úžas. Máme toho tolik společného se zvířaty!


Gustave Le Bon:
Ženy vynikají vrtkavostí, nestálostí, nepřítomností myšlenky i logiky, jakož i neschopností uvažování.


V cestopisu Napříč Afrikou jsem přečetl úděsnou kapitolu, pojednávající o loveckých výpravách na slony, nosorožce a buvoly. Strašná, úděsná kapitola s těmi nejukrutnějšími, přímo sadistickými podrobnostmi. Ti zhovadilci vraždili bez milosti i matky s mláďaty - no příšernost. A ještě tomu nestvůrnému vraždění říkali "boj" či "ozdravění bojiště". Masakr takových rozměrů zavdal ostatně jednomu černošskému nosiči podnět k velice trefné poznámce:
"Kdybychom my měli kly, běloši by nás pobili všechny."
Myslím, že tento typ "bojového uvažování" vyústil nakonec v šoa a ve vyhlazovací válku.


Nitro hlupáka je jako kolo u vozu a jeho uvažování jako točící se osa.


Uvažování (reflexe) je první liberální vztah člověka k vesmíru jej obklopujícímu.


Naši akademičtí rozumbradové zmiňují jako příčinu špatného stavu lesů také škodlivý okus zvěří a navrhují snížit počty údajně "přemnožené" srnčí a jelení zvěře o 70-80%! - Tak právě tato zpustlost, právě tato otrlost vůči zjevné skutečnosti, právě tato nízká a podlá lež, jejíhož pravého účelu se našinec nedobere, neboť našinci je cizí tento druh "uvažování", právě tato mravní bezcharakternost je to, co mám na mysli!


Nemohu se už ani sejít s lidmi, které jsem kdysi rád vídal, tak dobře vím, co mi řeknou a co jim odpovím, tak dobře jsem poznal nezměnitelnou formu jejich myšlenek, tvar jejich uvažování.


Obvyklá lidácká forma neuvažování, která z nich dělá zfašizované parchanty, je ponouká k takovým výrokům, jakých se dopouští například i moje vlastní matka, když o záležitosti se squattery zcela nepokrytě prohlašuje: "Já jsem musela celý život za bydlení vždycky platit, zatímco oni neplatí nic. To je pořádek?" Ano, to je přesně ono: "Když musím platit já, ať platí všichni." To je jejich morálka, to je jejich pořádek.


Je třeba mít na mysli nejenom to, že se život každým dnem krátí a že se jeho zbytek zmenšuje, ale je potřebí se zamyslit i nad tím, že i kdyby byl člověk déle živ, je přece jen nejisté, zdali potom i nadále jeho rozum stejnou měrou stačí na chápání všeho dění a na uvažování, které směřuje k poznání věcí.


Maupassant neměl ani dost politickou hlavu, ani si patřičně neliboval ve filozofickém uvažování, aby mohl vytvořit systém. Stačilo mu přiměřeně reagovat, když ho něco zaráželo, aniž se staral o své soukromé zájmy.
(Lanoux: Miláček Maupassant)


Je-li hmyzí vědomí jen instinkt, pak by i lidské vědomí a duše byly "jen" instinktivní a nikoli rozumové či inteligibilní, případně lidsky debilní. Ale ta vsuvka "jen" nemá prakticky žádný význam, uvážíme-li, že každý instinkt je výsledkem rozumového uvažování.


"Ale," říkají, "což pokolení lidské? Jestliže přiznáme, že věčné panictví je lepší než manželství a že cílem lidstva jest - ideál cudnosti, pak vyhyne lidské pokolení. A jestliže důsledek všeho toho uvažování jest ten, že pokolení lidské musí vyhynouti, pak je nesprávné všecko to usuzování!"
Ale to usuzování není moje: jsem si ho nevymyslil. To, že člověk povinen jest míti ideál cudnosti a že panictví jest lepší než manželství, toť pravda, objevená Kristem už před 19 sty lety. V Evangeliu pověděno jest jasně a bez možnosti jakéhokoli jiného výkladu, že neženatec lépe učiní, neožení-li se vůbec a zachová nadále úplnou cudnost (Ev. Matouše XIX., 10-12.).
Tak řekl Kristus. Nemluvíc už ani o tom, že vymření pokolení lidského není lidem našeho světa pojmem novým, nýbrž lidem zbožným jest článkem víry, lidem vědeckým nevyhnutelným důsledkem vychládání slunce i naší planety.


Lúkiános popisuje, představuje a uvádí mnohé výroky svého přítele Démónakta. Nemohu jinak než si prostě některé pasáže do slova a do písmene opsat, neboť sloh, způsob uvažování a vůbec celkové naladění této stati je přesně to, co na řecké filosofii tolik obdivuji a co mě na celý život uchvátilo do svého objetí.


Jednoduché a uměřené žádosti a city, které se dávají vésti uvažováním za účasti rozumu a správného mínění, ty zastihneš jen u malého počtu lidí, nejlépe založených a nejlépe vychovaných.
(Antická žeň: Platón)


Radostné existence může člověk dosáhnout jedině úplným a neomylným poznáním těch nejdůležitějších složek života, a proto tu zaujímá prvořadou důležitost správný způsob uvažování, logika.


Klid je světlo filosofického uvažování, avšak veřejná činnost a obchodování je naopak jako nějaká mlha, která filosofii zahaluje a činí nedostupnou těm, kdo po ní pátrají.
(Antická žeň: Chión)


Kanáda předjal o celá staletí některé stránky Planckovy teorie kvant. Přitom je třeba znovu připomenout, že Indové nebyli experimentátory a že jejich teorie jsou založeny jedině na uvažování a myšlenkovém vyvozování.


Pýthagorovci prý mívali ve zvyku uvolňovat a uklidňovat zpěvem a hudbou svou mysl napjatou uvažováním.


NON SEQUITUR
Nevyplývá
Tímto termínem se označuje chyba v uvažování; v logice je to chybný závěr, který nevyplývá z předpokladů, na nichž je založen. Srovnej např. použití v kapitole Ekologie Hnutí za dobrovolné vyhynutí lidstva 4., kde na kresleném obrázku nadepsaném NON SEQUITUR (CHYBA V UVAŽOVÁNÍ) promlouvá jeden z jelenů na malém kousku zbývající přírody před blížícími se lovci: "Vyjasněme si to... Potřebuje 'snížit počty' zrovna naše stádo?"

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm