Plútarchos: Srovnání Lykúrga a Numy

23. října 2015 v 16:55 | Misantrop |  Četba


Ctnost učinila jednoho tak slavným, že byl uznán hodným královské důstojnosti, druhého zas tak velikým, že královskou důstojností pohrdal.

Střežení dívek stanovené Numou mělo větší zřetel k ženskému pohlaví a slušnosti; zato Lykúrgovo opatření v této věci, jež bylo veskrze nevázané a neodpovídalo ženské povaze, zavdávalo básníkům příčinu k posměchu. Někteří, jako Ibykos, nazývají ženy "ukazatelkami stehen" nebo jim hanlivě přezdívají běhny, jako třeba Eurípidés, jenž praví:

Ty, které s jinochy pak opouštějí dům,
a mají nahá stehna, roucho nespnuté...

Vskutku totiž neměly spartské dívky sukně na dolních okrajích sešité, nýbrž rozvíraly se a ukazovaly při chůzi celou kyčel. A že tomu tak bylo, vyjádřil nejzřetelněji Sofoklés těmito verši:

A mladou Hermionu, jíž otevřený šat
kol nahého kyčle
se dosud vine...

Avšak Numa vštípil jim mnoho cudnosti a zabránil jim ve všeliké úskočnosti, naučil je střízlivosti a navykl je mlčet; pití vína se zcela zdržovaly a v nepřítomnosti muže nesměly mluvit ani o nutných věcech. A proto se vypráví, že když jednou žena sama vedla před soudem svou při, senát se poslal tázat věštírny, co asi tato událost pro obec znamená. A vážným důkazem o jejich ostatní poslušnosti a mírnosti je zmínka o špatných ženách. Neboť jak u nás dějepisci zaznamenávají, kteří mužové jako první způsobili prolévání krve spoluobčanů, nebo začali válku proti bratřím, nebo se stali vrahy svých otců nebo matek, tak zase Římané uvádějí v paměť, že Spurius Carvilius zapudil od sebe manželku, poněvadž se během dvou set třiceti let od založení Říma nic podobného nepřihodilo; dále že se za panování Tarquinia Superba poprvé dostala do rozepře se svou tchyní manželka jakéhosi Pinaria, pojmenovaná Thalaia. Tak skvělým a cudným způsobem bylo uspořádáno manželství od zákonodárce.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm